1901 - 1944
13.03.1901 - W Sorokach w powiecie Kołomyja (obecnie Ukraina) urodził się ks. Tadeusz Załuczkowski. W 1951 roku został desygnowany przez prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego na stanowisko ordynariusza Ordynariatu Gorzowskiego. Zmarł na urzędzie w 1952 roku.
19.03.1901 - W stoczni rzecznej istniejącej na przełomie XIX i XX wieku przy dzisiejszej ulicy Fabrycznej zwodowano parowiec "Oberbürgermeister Witting". Był to pierwszy statek pasażerski wybudowany w stoczni należącej do Hermanna Pauckscha. Armator statku pochodził z Poznania.
13.04.1901 - W drugą rocznicę śmierci Hermanna Pauckscha na Zawarciu, przy wylocie z mostu na Warcie, odsłonięto jego pomnik, którego autorem był berliński rzeźbiarz Cuno von Uechtritz. W 1941 roku pomnik został rozebrany przez nazistów i przetopiony na cele militarne.
6.05.1901 - Rada Miejska Landsbergu przyjęła uchwałę w sprawie jednego z najważniejszych symboli miasta – trójkolorowej flagi miasta. Tworzyły ją barwy: zielona, biała i czerwona zaczerpnięte z herbu miasta, chociaż ułożone odwrotnie – niezgodnie z zasadami weksykologii.
11.06.1901 - Na Bismarckstraße (dzisiaj ulica Łokietka) na Nowym Mieście, w pięć lat po oddaniu w mieście kanalizacji burzowej, rozpoczęto prace przy budowie pierwszej kanalizacji sanitarnej.
15.07.1901 - W Gołuchowie (pow. Jarocin) urodził się Ziemowit Szuman - pionier Gorzowa, artysta plastyk. W latach 1948-1952 kierował Muzeum Ziemi Lubuskiej (obecnie Muzeum Lubuskie). Zmarł w 1976 roku.
9.10.1901 - W Warszawie urodziła się Irena Byrska. Legendarny reżyser teatralny i pedagog. Również aktorka. W latach 1963-1966 związana z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Zmarła w 1997 roku.
13.02.1902 - W wyniku pożaru ratusza miejskiego, mieszczącego się w byłym budynku Domu Sierot, spłonęło wiele ważnych akt i dokumentów.
9.03.1902 - W Oświęcimiu urodził się Zbigniew Szczerbowski. Aktor teatrów poznańskich, a w latach 1960-1961 dyrektor Państwowego Teatru im. Juliusza Osterwy. Pomysłodawca budowy Teatru Letniego w Gorzowie. Zmarł w 1979 roku.
13.03.1903 - W Buku (Wielkopolska) urodził się Teodor Bensch. Doktor teologii i pierwszy powojenny biskup gorzowski. Zmarł w Szczecinie na początku 1958 roku, a pochowany został w kruchcie katedry gorzowskiej.
1.04.1904 - Urodził się Nikołaj Bierzarin. Generał Armii Czerwonej i dowódca 5 Armii Uderzeniowej, która zdobyła Gorzów. Zginął w 1945 roku w wypadku drogowym w Berlinie. Gorzów upamiętnił go nieistniejącą już tablicą i głazem w pobliżu amfiteatru w parku Siemiradzkiego oraz ulicą będącą jedną z przecznic ulicy Walczaka.
24.11.1904 - Koło Obornik (obecnie woj. wielkopolskie) urodził się Andrzej Polus. W latach 1949-1950 prezydent Gorzowa, a w latach 1950-1952 przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Zmarł w 1976 roku w Szamotułach.
1.01.1905 - Urodził się Jan Korcz – jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów malarzy gorzowskich. Założyciel słynnej Akademii Pana Jana dla plastyków amatorów, w której pierwsze kroki stawiało wielu później uznanych malarzy. Zmarł w 1984 roku.
26.01.1905 - W Zagórowie (obecnie woj. wielkopolskie) urodził się Roman Ulatowski - jeden z organizatorów oświaty gorzowskiej i pierwszy inspektor szkolny. Zmarł w 1984 roku.
3.06.1905 - Urodziła się Febronia Gajewska-Karamać. Wieloletnia nauczycielka Zespołu Szkół Gastronomicznych, który od 1996 roku nosi jej imię. Zmarła w Gorzowie w 1993 roku.
1.07.1905 - Pożar, który wybuchł od prawobrzeżnej strony miasta, strawił drewniany most na Warcie. Zachowały się zdjęcia z tego wydarzenia. Połączenie z Zawarciem przywróciło wojsko, budując w trzy dni most pontonowy.
13.07.1905 - Na Wołyniu urodził się Stanisław Kirkor. Światowej sławy lekarz weterynarii i badacz życia pszczół. W latach 1946-1956 zastępca kierownika Oddziału Państwowego Instytutu Weterynarii w Gorzowie. Zmarł w Swarzędzu w 1963 roku.
1.10.1905 - Przy dzisiejszej ulicy Warszawskiej, w sąsiedztwie cmentarza Świętokrzyskiego, wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszego katolickiego kościoła w Gorzowie. Budowa świątyni pw. Podwyższenia Krzyża, znanej też jako Czerwony Kościół, trwała dwa lata.
15.07.1906 - Urodził się Tadeusz Byrski - reżyser teatralny, który w latach 1962-1966 wraz z żoną Ireną Byrską kierował Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie. Zmarł w 1987 roku w Warszawie.
11.04.1907 - W wieku 85 lat zmarł Wilhelm Meydam - najdłużej urzędujący burmistrz i nadburmistrz w historii Landsbergu. W czasie jego 35-letnich rządów powstało m.in. Nowe Miasto, którego jedną z ulic (dzisiaj ulica Mieszka I) nazwano jego imieniem. W 1892 roku został Honorowym Obywatelem Landsbergu.
29.07.1908 - W Berlinie zmarł Cuno von Uechtritz-Steinkirch. Uznany niemiecki artysta, rzeźbiarz i profesor. W przedwojennym Gorzowie znany dzięki związkom z Hermannem Pauckschem. Jest autorem fontanny w centrum miasta ufundowanej przez Pauckscha, a także jego nagrobka na cmentarzu ewangelickim i popiersia, które do 1941 roku stało na Zawarciu przy zjeździe z mostu Staromiejskiego. Uechtritz żył 52 lata.
17.08.1908 - Chociaż ustalenie dokładnej daty i miejsca nie jest możliwe, według rodziny, w Sitańcu koło Zamościa urodziła się najsłynniejsza cygańska poetka Papusza. W Gorzowie mieszkała w latach 1953-1981. Zmarła w Inowrocławiu w 1987 roku.
30.09.1908 - Urodziła się Helena Kuźmicka. Pierwsza bibliotekarka gorzowska, założycielka pierwszej księgarni i pierwszej galerii w mieście. Także nauczycielka. Zmarła w 2010 roku w wieku 102 lat.
14.10.1908 - Zmarł Klaudiusz Alkiewicz, polski szlachcic pochodzenia tatarskiego. Fundator cmentarza Świętokrzyskiego przy ulicy Warszawskiej, na którym też został pochowany. Jego grób znajduje się przy głównej alei. Żył 77 lat.
1.01.1909 - Przy Richtstraße 16 (dzisiaj ulica Sikorskiego) otwarte zostało nowoczesne atelier Kurta Auriga, jednego z najbardziej znanych fotografików i dokumentalistów przedwojennego Gorzowa. Spłonęło już po oswobodzeniu miasta, w lutym 1945 roku.
29.01.1909 - W Warszawie urodził się Zbigniew Cierkoński - doktor psychologii, pionier gorzowskiej oświaty, nauczyciel i wychowawca młodzieży. Jeden z założycieli I Liceum Ogólnokształcącego. Zmarł w 1994 roku.
21.02.1909 - Urodził się Zygfryd Kujawski. W latach 1947-1949 prezydent Gorzowa, który zasłużył się miastu, doprowadzając do odzyskania przez Gorzów praw powiatu grodzkiego. Także wicestarosta skwierzyński. Zmarł w Zielonej Górze w 1967 roku.
12.04.1909 - W Wilnie urodził się Wiktor Czyżewski. Malarz gorzowski, uczeń Jana Korcza. Autor licznych wystaw malarskich, przez wiele lat związany z Wojewódzkim Domem Kultury. Jeden z najdłużej aktywnych twórców gorzowskich. Żył 102 lata.
23.04.1909 - W Tarnowie Pałuckim urodził się Florian Kroenke. Pierwszy starosta gorzowski, jeden z organizatorów polskiej administracji w mieście. W 1998 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zmarł w 2004 roku.
18.06.1909 - W Grzybowie koło Wrześni urodził się Leon Kruszona, w latach 1945-1949 wiceburmistrz, a następnie pierwszy wiceprezydent Gorzowa. Zmarł w Warszawie w 1990 roku.
9.05.1910 - W Kochłowicach na Górnym Śląsku urodził się Wilhelm Pluta. W latach 1958-1972 administrator apostolski, a od 1972 do śmierci biskup i ordynariusz gorzowski. Zmarł w 1986 roku w wyniku wypadku samochodowego. Od 2002 roku trwa proces jego beatyfikacji.
4.11.1910 - We wsi Dolina na Ukrainie urodził się Konstanty Ludwikowski. Fotografik, jeden z założycieli Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zmarł w 1965 roku. Od 1966 roku GTF podczas dorocznych wystaw przyznaje za pejzaż nagrodę jego imienia.
18.12.1910 - Rozpoczęto prace przy budowie wiaduktu kolejowego w Gorzowie. Pierwszy pociąg przejechał nim na początku 1914 roku.
28.02.1911 - We wsi Kompiel w powiecie konińskim urodził się ksiądz Józef Michalski. Doktor prawa kanoniczego. Przez osiem miesięcy 1958 roku kierował Ordynariatem Gorzowskim. Także kanclerz Kurii i jeden z organizatorów Sądu Biskupiego w Gorzowie. Zmarł w 1998 roku.
23.07.1911 - W nocy z 23 na 24 lipca w wyniku pożaru powstałego po uderzeniu pioruna spaliła się wieża z dzwonami przy kościele Zgody na Przedmieściu Santockim. Był to kolejny pożar kościelnej wieży. Poprzednia spłonęła w 1768 roku.
29.07.1911 - W Wysocku Wielkim urodził się hrabia Jan Wacław Maria Szembek. Później inżynier rolnictwa. Od 1950 roku związany z Gorzowem, gdzie zmarł w 1978 roku.
27.09.1911 - Urodziła się Jadwiga Streit. Organizatorka życia kulturalnego w powojennym Gorzowie, nauczycielka. W latach 1958-1960 kierownik Oddziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Zmarła w 1987 roku.
17.12.1911 - Urodził się Henryk Przybylski - w latach 1955-1968 kierownik Muzeum Regionalnego w Gorzowie (obecnie Muzeum Lubuskie). Był m.in. pomysłodawcą przebudowy parku muzealnego i inicjatorem prac archeologicznych na grodzisku w Santoku. Zmarł w 1980 roku.
31.01.1912 - Urodził się Antoni Możdżer. Pionier oświaty i uznany wykładowca gorzowskich szkół, m.in.: I i II Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Przemysłu Odzieżowego i Zespołu Szkół Gastronomicznych. Historyk, filolog. Uczył m.in. łaciny, języka polskiego i niemieckiego, historii i logiki. Zmarł w 1977 roku.
16.06.1912 - Powstało Towarzystwo Akcyjne Opieki Społecznej. Jednym z jego pomysłodawców był znany landsberski fabrykant i społecznik Max Bahr.
9.10.1912 - W Wołkowie koło Lwowa urodził się Eugeniusz Mazur. Fotograf, autor licznych zdjęć dokumentujących pierwsze lata powojennego Gorzowa. Na początku lat 60. ub. wieku osiadł w Niemczech, gdzie zmarł w 1984 roku.
18.01.1913 - W Barcinie (obecnie woj. kujawsko-pomorskie) urodził się Florian Depczyński. Znany w mieście malarz i dekorator, m.in. autor reklam i plakatów filmowych dla kina Słońce, dekoracji przedstawień dla Teatru im. J. Osterwy oraz obrazów o tematyce sakralnej dla gorzowskich kościołów. Zmarł w 1994 roku.
14.06.1913 - Urodził się Władysław J. Ciesielski. Założyciel i prezes Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego. Działacz kultury i dziennikarz. Zmarł w 1991 roku w Gorzowie. Jego imię nosi Szkoła Muzyczna nr 2.
16.06.1913 - Przy dzisiejszej ulicy Walczaka, z okazji 25-lecia objęcia władzy przez cesarza Wilhelma II Hohenzollerna ustawiono pamiątkowy obelisk. Sporej wielkości kamień - pozostałość po obelisku - jeszcze w latach 70. ub. wieku stał na skrzyżowaniu ulic Walczaka z Pomorską.
28.08.1913 - W Zieniowcach koło Krasnego Grodu (pow. wołkowyski) urodził się Witold Karpyza. Działacz harcerski, nauczyciel i wychowawca młodzieży. Autor pamiętników i książek o Ziemi Wołkowyskiej. Zmarł w 2009 roku.
17.09.1913 - Osiem lat po pożarze, który strawił drewniany most na Warcie, w nocy spłonął również drewniany most na Kanale Ulgi. Budowa nowego żelbetonowego mostu trwała dwa lata.
19.09.1913 - Urodził się Zenon Bauer. Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W latach 1958-1969 przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Zmarł w 2012 roku w wieku 99 lat.
15.12.1913 - Urodził się ksiądz infułat Władysław Sygnatowicz. Teolog, w latach 1963-1991 proboszcz parafii katedralnej. Także wikariusz biskupi. Zmarł w Gorzowie w 1994 roku.
6.02.1914 - Urodził się Kazimierz Wnuk, gorzowski kloszard, bohater wielu zdarzeń i anegdot, bardziej znany jako Szymon Gięty. Zmarł w 1998 roku. Upamiętniony pomnikiem odsłoniętym przy ulicy Sikorskiego w 2004 roku.
24.02.1914 - Urodził się ksiądz Kazimierz Łabiński - pierwszy powojenny proboszcz parafii Chrystusa Króla na Zawarciu i redaktor naczelny "Tygodnika Katolickiego". Zmarł w 1999 roku.
12.05.1914 - Urodził się Edward Stapf. Lekarz i działacz społeczny. M.in. dyrektor szpitala miejskiego w Gorzowie oraz przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Adama Mickiewicza. Zmarł w 1960 roku.
18.12.1915 - W Berlinie urodził się Leon Haegenbarth. Grafik i nauczyciel plastyki. Działacz kultury i społecznik. Inicjator budowy w Gorzowie pomnika Adama Mickiewicza. Zmarł w 1987 roku.
7.05.1916 - Koło Andrychowa urodził się Karol Herma. Pedagog, były radny i działacz polityczny. Zmarł w 1985 roku.
15.05.1916 - Zmarł Karl Klug, w latach 1895-1913 radca miejski, pierwszy właściciel willi wybudowanej przy dzisiejszej ulicy Chrobrego, znanej jako willa Kluga.
14.06.1916 - W Berlinie zmarł fabrykant Gustav Schröder. Wieloletni mieszkaniec Landsbergu (obecnie Gorzów), właściciel fabryki lin i sieci. Mieszkał m.in. w willi w której dzisiaj mieści się Muzeum Lubuskie.
26.05.1917 - Urodziła się Maria Leszczyk, działaczka społeczna i kulturalna, w latach 1953-1969 wiceprzewodnicząca Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie. Zmarła w 1996 roku.
23.08.1917 - W wieku 64 lat zmarł Albert Hachmeister. W latach 1890-1908 strażnik mieszkający z rodziną w wieży katedralnej. Do jego obowiązków należało m.in. wypatrywanie i ostrzeganie mieszkańców w razie pożaru. Obsługiwał też dzwony i organy kościelne.
31.09.1917 - W Kijowie urodziła się Irena Dowgielewicz. Jedna z najbardziej znanych pisarek i poetek gorzowskich. Zmarła w 1987 roku. W 1999 roku na skwerze w pobliżu domu, gdzie mieszkała, odsłonięto upamiętniający ją obelisk.
4.03.1918 - Zmarł Egomet Brahtz. Radca miejski, pomysłodawca wzbogacania miasta o tereny zielone, który do historii przedwojennego Gorzowa przeszedł jako założyciel parku Słowiańskiego. Żył 80 lat.
20.08.1919 - W Suwałkach urodził się Czesław Bezdziecki, w latach 1954-1956 przewodniczący Prezydium MRN w Gorzowie. Zmarł w 1970 roku.
1.01.1920 - W Landsbergu ukazał się pierwszy numer tygodnika "Neumärkische Wochenblatt" - najstarszej gazety wydawanej w mieście.
30.06.1921 - Znany w mieście restaurator Robert Voley zgłosił w ratuszu zamiar budowy nowej kawiarni. Wybudowany nad Kłodawką, obok parku Wiosny Ludów, lokal nazwał Café Voley. Po wojnie - już jako Wenecja - należał do najpopularniejszych kawiarni z dancingiem w Gorzowie. Działał do 1969 roku.
12.08.1921 - W Poznaniu urodził się Sylwester Koralewski. W 1945 roku założył pierwszy zakład fotograficzny w powojennym Gorzowie. Zmarł w 1989 roku.
1.05.1922 - W Wołkowie koło Lwowa urodził się Jan Minorowicz. Jeden z założycieli i pierwszy przewodniczący gorzowskiego Oddziału Związku Sybiraków. Także radny. Zmarł w 2011 roku.
28.05.1922 - W przedwojennym Gorzowie zmarł Carl Teike. Kompozytor niemiecki, muzyk i dyrygent. Jeden z najsłynniejszych na świecie twórców marszów wojskowych. Honorowy Obywatel Miasta Landbergu. Żył 58 lat.
1.08.1923 - Urodził się Stanisław Maciejewski. Prezes WK ZSL w Gorzowie Wlkp. (1975-1980), poseł na sejm (1976–1985) i wicewojewoda (1982-1989). Zmarł w 1998 roku.
20.04.1924 - W Manieczkach (obecnie woj. wielkopolskie) urodził się Bolesław Antkowiak. Współtwórca łucznictwa na Ziemi Lubuskiej, łucznik, trener i pierwszy prezes założonego przez siebie Okręgowego Związku Łuczniczego.
22.06.1924 - Urodził się Jan Kaczor - członek pierwszej grupy wągrowieckiej, która dotarła do wyzwolonego Gorzowa. Rzemieślnik, wieloletni radny. Zmarł w 2010 roku.
24.07.1924 - W Landsbergu urodził się Rudolf Braunburg. Pisarz, lotnik i dziennikarz. Autor licznych publikacji podróżniczo-reporterskich. Zmarł w 1996 roku.
21.08.1924 - Urodził się Adolf Tynfowicz, założyciel Muzeum Zakładowego przy ZWCh Stilon w Gorzowie. Znany też jako działacz sportowy. Zm. w 1995 roku.
20.05.1925 - W Wilnie urodził się Janusz Hrybacz - nauczyciel, kombatant, współzałożyciel i prezes Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Zmarł w 2009 roku.
4.08.1925 - We wsi Złota koło Koła urodziła się Stanisława Plewińska. Poetka i pisarka, także malarka i rzeźbiarka. Od 1985 roku w Związku Literatów Polskich.
17.06.1926 - Urodził się Marian Klaus. Kompozytor, muzyk i znany stroiciel instrumentów. W latach 70. ub. wieku prowadził zespół muzyczny grający podczas dancingów w słynnym gorzowskim lokalu Casablanca. Zmarł w 2013 roku.
18.07.1926 - W Berlinie zmarł Emil Benjamin. Antykwariusz berliński, rodzinnie związany z Landsbergiem. W 1909 roku ufundował pawilon widokowy na Kozackiej Górze (dzisiaj park Zacisze będący częścią parku Siemiradzkiego).
18.08.1926 - W Mołodecznie urodził się Bolesław Stocki. Twórca gorzowskiego kajakarstwa. Nauczyciel i wychowawca, założyciel Koła Wodniaków, które przekształciło się w SKS Zryw Gorzów. Zmarł w 1999 roku.
6.09.1926 - W Białych Błotach, koło Aleksandrowa Kujawskiego, urodził się Zdzisław Morawski - jeden z najbardziej znanych gorzowskich prozaików i poetów. Zmarł w 1992 roku.
15.08.1928 - W podgorzowskim Janczewie odbył się pogrzeb zmarłej w Neapolu (Włochy) baronowej Marthy Frezet (Fraisette) de Longpre von Carnap Bornheim. Wcześniej, przez blisko dwa miesiące, jej zwłoki wystawione były w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w przedwojennym Gorzowie.
30.08.1928 - Urodziła się Izabella Niewiarowska-Wołoszyńska, aktorka Teatru im. Juliusza Osterwy (1975-1984). Znana m.in. z tytułowej roli w przedstawieniu Maria (1977) czy Bony w Barbarze Radziwiłłównie (1982). Zmarła w 2011 roku.
22.09.1928 - W Milczanach koło Sandomierza urodziła się Zofia Nowakowska. Nauczycielka, a w latach 1968-1975 dyrektor Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wlkp. (obecnie Muzeum Lubuskie). Później wicedyrektor. Założycielka Klubu Pioniera.
5.07.1929 - W Nowosielu (okolice Mińska, Białoruś) urodziła się Maria Przybylak. Poetka, jedna z inicjatorek powołania Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, którego była prezesem. Zmarła w 2005 roku.
28.07.1929 - Urodził się Dietrich Handt. Były mieszkaniec Landsbergu, w latach 1994-2000 kierownik muzeum poświęconego temu miastu w Herfordzie (Niemcy). Działacz BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft) - organizacji zrzeszającej dawnych mieszkańców Landsbergu. Kilkakrotnie odwiedził Gorzów.
3.07.1929 - W Wilnie urodził się Stanisław Lisowski. Kierowca rajdowy, mistrz i wicemistrz Polski w rajdach samochodów terenowych. Startował też na motocrossie. Zmarł w 2015 roku.
6.01.1930 - Poświęcono Łaźnię Miejską, która powstała z inicjatywy i środków landsberskiego fabrykanta i społecznika Maxa Bahra. Z basenem, łazienkami leczniczymi i salą do kąpieli był to wówczas najnowocześniejszy obiekt tego typu w tej części Niemiec. Od 2002 roku hala sportowa dla tenisistów stołowych Gorzovii Gorzów.
29.06.1930 - Urodził się Marian Marcinkiewicz. Były dyrektor gorzowskich kin Słońce i Kopernik oraz ojciec znanych działaczy politycznych: Mirosława, Kazimierza (w latach 2005-2006 premier RP) i Arkadiusza. Zmarł w 2011 roku.
25.09.1930 - W Landsbergu zmarł Max Bahr. Fabrykant, społecznik i filantrop. Właściciel Jutefabrik, Honorowy Obywatel Miasta. Żył 82 lata.
2.02.1931 - W Niechanowie (koło Gniezna) urodził się Jerzy Płóciennik. W latach 1968-2006 proboszcz kilku gorzowskich parafii. Zmarł w październiku 2007 roku.
3.05.1931 - Urodził się Bolesław Pernalski. W latach 50. ub. wieku żużlowiec Stali Gorzów, a później mechanik. Zmarł w 1990 roku.
28.05.1931 - We wsi Maziarna na Podolu urodził się Augustyn Jagiełło. Malarz, historyk sztuki i pedagog. Założyciel Stowarzyszenia Twórczego Wena.
17.07.1931 - W Olszówce (pow. Konin) urodził się Tadeusz Jędrzejczak senior - działacz partyjny i ojciec Tadeusza Jędrzejczaka - prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. Zmarł w 2010 roku.
6.08.1931 - W Malawie koło Rzeszowa urodził się Henryk Wawrzyniec Kordoń. W drugiej połowie lat 70. ub. wieku I sekretarz KM PZPR w Gorzowie. Pisarz, członek Związku Literatów Polskich. Laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego.
19.06.1932 - W Kalitach koło Wilna (Litwa) urodził się Waldemar Kućko. Artysta fotografik, fotoreporter. Pierwszy powojenny kronikarz Gorzowa Wlkp. Zmarł w 1981 roku.
17.11.1932 - W Kętach (obecnie woj. małopolskie) urodził się Adam Dyczkowski. W latach 1993-2008 biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
7.05.1933 - Urodził się Eugeniusz Ksol - były piłkarz i trener. W latach 1975-1979 i 1985-1988 szkoleniowiec Stilonu Gorzów. Dwukrotnie wprowadzał drużynę do II ligi.
14.06.1933 - W Horodecznie urodził się Władysław Czyżewski - nauczyciel i wychowawca młodzieży, działacz prawicowy. W latach 1994-1998 radny.
18.07.1933 - W Grodnie urodziła się Władysława Nowogórska. Artysta fotografik, członek Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego i Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1945 roku związana z Gorzowem.
29.08.1933 - W Nowogródku urodziła się Rozalia [Róża] Aleksandrowicz. Przewodnicząca gorzowskiej muzułmańskiej gminy wyznaniowej. W latach 1990-1994 radna Gorzowa. Właścicielka popularnych w latach 70. i 80. ub. wieku cukierni Maleńka oraz kawiarni U Róży. Zmarła w 2008 roku.
13.02.1934 - W Berlinie (Niemcy) urodził się Gerard Nowak. Współtwórca sukcesów gorzowskich łuczników. Także tenisista stołowy i prezes Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Zmarł w 1999 roku.
21.03.1934 - W Międzychodzie (obecnie woj. wielkopolskie) urodził się Marian Cichosz. Piłkarz Gwardii Gorzów Wlkp., a następnie Unii Gorzów Wlkp. Pierwszy piłkarz z Gorzowa, który w 1954 roku grał w barwach ekstraklasowej drużyny (Lech Poznań).
8.08.1934 - W Sosnowcu urodził się Mirosław Sopalak - historyk, działacz partyjny i społeczny. W latach 1985-1986 wicewojewoda gorzowski. Zmarł w 1986 roku.
16.09.1935 - W Zgierzu urodził się Ireneusz Krzysztof Szmidt - pisarz, poeta i krytyk teatralny. Członek Związku Literatów Polskich. W Gorzowie od 1991 roku. W 2010 roku otrzymał Motyla - Nagrodę Kulturalną Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego.
23.09.1935 - Urodził się Edward Pilarczyk. W latach 1955-1963 żużlowiec Stali Gorzów, a później mechanik drużyny i reprezentacji Polski. Zmarł w 1994 roku.
4.03.1936 - Urodził się Edward Dębicki (właśc. Edward Krzyżanowski). Poeta i kompozytor cygański, muzyk, założyciel zespołu Terno. Pomysłodawca Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa.
22.03.1936 - W Mielnicy Podolskiej (obecnie Ukraina) urodził się Wiktor Kapczyński. Twórca gorzowskiej szermierki. Także zawodnik, trener i sędzia. Zmarł w 2015 roku.
26.09.1936 - Urodził się Jan Błeszyński - aktor i reżyser. W latach 1966-1969 dyrektor naczelny i artystyczny oraz reżyser Teatru im. Juliusza Osterwy. W Gorzowie Wlkp. zadebiutował spektaklem Przedwiośnie (kwiecień 1967). Reżyserował również przedstawienia telewizyjne.
2.11.1936 - W Unna w Westwalii (Niemcy) zmarł Hermann Paucksch młodszy. M.in. dyrektor H. Paucksch AG. - jednej z najważniejszych przedwojennych fabryk w Landsbergu. Także konstruktor i wynalazca. Żył 82 lata.
27.01.1937 - W przedwojennym Gorzowie firma Elektrizitätswerk und Strassenbahn Landsberg a. Warthe AG uruchomiła dwie pierwsze linie autobusowe. Prowadziły one z placu przy Starym Rynku w kierunku koszar piechoty i do szpitala psychiatrycznego.
1.05.1937 - W Poznaniu urodziła się Stefania Hejmanowska. Działaczka opozycyjna, internowana w stanie wojennym. Była senator I kadencji. Jedna z założycielek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzowie Wlkp. Zmarła w 2014 roku.
23.02.1937 - W Chmielowicach (woj. kieleckie) urodził się Edward Korban. W latach 1975-1988 dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Jeden z pomysłodawców Ogólnopolskich Plenerów Tkackich, Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych i Gorzowskich Spotkań Teatralnych. Także prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (1998-2014).
12.06.1937 - Urodził się Bronisław Rogal. W latach 1955-1958 i 1960-1969 żużlowiec Stali Gorzów, z którą w 1961 roku awansował do I ligi, a w 1969 roku zdobył drużynowe mistrzostwo Polski. Także reprezentant Polski. Zmarł w 1994 roku.
22.06.1937 - We wsi Bućki (woj. wileńskie, obecnie Białoruś) urodził się Wojciech Sadowski - doktor nauk humanistycznych, etnolog i regionalista. Były dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i etnograf w Muzeum Okręgowym w Gorzowie. Zmarł w 2012 roku.
20.08.1937 - Urodził się Edmund Migoś. W latach 1957-1971 zawodnik Stali Gorzów Wlkp. Pierwszy gorzowianin powołany do kadry narodowej i pierwszy, który zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski. Także drużynowy mistrz i wicemistrz świata. Zmarł w 2006 roku.
2.07.1938 - W Hrubieszowie (woj. lubelskie) urodził się Tadeusz Szyfer - fraszkopisarz i satyryk. Z Gorzowem związany od 1946 roku. Od 1998 roku członek Związku Literatów Polskich.
11.03.1939 - Urodził się Edward Borowski. Działacz opozycyjny, internowany w stanie wojennym, pierwszy przewodniczący ZR NSZZ "Solidarność". Zmarł w 1987 roku.
5.04.1940 - W Kownie na Litwie urodził się Witold Andrzejewski. Aktor Teatru im. Juliusza Osterwy, a później ksiądz. Proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. i kapelan NSZZ "Solidarność".
4.05.1940 - We Lwowie urodził Andrzej F. Rozhin. Reżyser teatralny, aktor, scenarzysta i inscenizator. W latach 1974-1977 dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.
20.04.1941 - W Zambrowie (obecnie woj. podlaskie) urodził się Józef Michalik. Arcybiskup, doktor nauk teologicznych, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1986-1992 biskup diecezji gorzowskiej, a od 1993 roku diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
19.05.1941 - W wsi Izdebnik koło Wadowic urodził się Janusz Słowik. Od 1971 roku, przez blisko 20 lat (z przerwami), związany z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miasta. Pomysłodawca utworzenia Gorzowskiej Orkiestry Kameralnej Odeon i Liceum Sztuk Plastycznych, a także inicjator Gorzowskich Konfrontacji Teatralnych, Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych i Pomorskiej Jesieni Jazzowej. Zmarł w 1995 roku. Od 2005 roku przyznawana jest nagroda jego imienia.
22.05.1941 - W Drohobyczu (obecnie obwód lwowski, Ukraina) urodził się Ryszard Kulczycki. Były zawodnik, trener i twórca sukcesów gorzowskiego tenisa stołowego. Założyciel GKS Gorzovia Gorzów.
13.07.1941 - Urodził się Stanisław Tomaszkiewicz. W latach 1981-1983 I sekretarz KM PZPR w Gorzowie. Później podpułkownik rezerwy Ludowego Wojska Polskiego.
5.08.1941 - We Lwowie urodził się Kurt Mazur. Autor wielu unikalnych zdjęć powojennego Gorzowa. W 1963 roku wyjechał do Niemiec. Później doktor nauk medycznych i uznany chirurg plastyczny. Często odwiedza Gorzów.
8.08.1941 - W Rogoźnie Wlkp. urodził się Florian Relis. Regionalista. W latach 1976-1990 kierownik Archiwum Państwowego w Gorzowie. Zm. w 2011 roku.
14.09.1941 - W Żytomierzu na Ukrainie urodził się Bolesław Kowalski - artysta malarz, plastyk. Od 1969 roku związany z Gorzowem Wlkp. Zmarł w 2001 roku.
20.09.1941 - Urodził się Florian Marcińczyk - były wicewojewoda gorzowski. Zmarł w 2011 roku.
23.09.1941 - W Zaostrowieczu na Polesiu urodził się Włodzimierz Kiernożycki. W latach 1978-1982 Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego. Później m.in. I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR.
13.05.1943 - W Kołczynie urodził się Jerzy Cwojdziński"Cwojer". Matematyk I Liceum Ogólnokształcącego, współzałożyciel Gorzowskiego Klubu Szaradzistów Atena i wielokrotny mistrz Polski w układaniu krzyżówek. Zmarł w 1999 roku.
18.05.1943 - Urodził się Tadeusz Linkiewicz. Fotografik i fotoreporter. Członek Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego i współpracownik lokalnej prasy. Zmarł tragicznie w 1975 roku.
29.05.1943 - W Skierniewicach urodziła się Izabela Słupecka-Szafrańska. Założycielka zespołu Buziaki, Kawaler Orderu Uśmiechu i laureatka tytułu Lubuszanina Roku. Także radna Rady Miasta. Zmarła w 2015 roku.
23.06.1943 - W Landsbergu oficjalnie zainaugurowano komunikację trolejbusową. Dwie linie funkcjonowały przez niespełna 2 lata i w styczniu 1945 roku zostały zawieszone.
1944 - Gorzów liczył 59 560 mieszkańców.
23.07.1944 - W Poznaniu urodził się Bożydar Bibrowicz. Z Gorzowem związany od 1945 roku. Społecznik, prezes Nowego Towarzystwa Upiększania Miasta. Pomysłodawca Kapsuły Czasu i pasjonat żeglarstwa. Zmarł w 2007 roku.
8.08.1944 - W berlińskim więzieniu Plötzensee stracony został gen. Paul von Hase. W latach 1935-1938 dowódca garnizonu landsberskiego, jeden z organizatorów zamachu na Hitlera, znanego pod kryptonimem Walkiria.