ŁABIŃSKI Kazimierz [1914-1999]

Kazimierz Łabiński Właśc. Kazimierz [Józef] Łabiński. Duchowny rzymskokatolicki ze Zgromadzenia Ojców Oblatów. Pierwszy powojenny proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. Redaktor naczelny » "Tygodnika Katolickiego".

Urodzony w miejscowości Drzewce Stare (powiat Wschowa, obecnie woj. lubuskie). Zmarł w Markowicach (woj. kujawsko-pomorskie). Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1939 roku z rąk ks. abp. Walentego Dymka w Obrze. Od początku duszpasterstwa związany z Wielkopolską. Podczas II wojny światowej był wikariuszem we wsi Wieszczyczyn koło Śremu, a później proboszczem m.in. w Wilkowie Polskim i Białczu Starym. Organizował tajne nauczanie (nazywane szkółkami domowymi) oraz pomoc dla więźniów obozów w Auschwitz, Dachau i Murnau. Dzięki ostrzeżeniom kilkukrotnie uniknął aresztowania. Od 1941 roku był poszukiwany listem gończym wystawionym przez niemiecką policję. Ukrywając się, w 1943 roku trafił do oddziałów Armii Krajowej, otrzymując pseudonim "Grzegorz". Był kapelanem AK, a także działał w jej strukturach, m.in. będąc członkiem Straży Porządkowej i organizując oddziały konspiracyjne.

W 1946 roku w Gorzowie objął parafię Chrystusa Króla na » Zawarciu. W celu uaktywnienia wiernych powołał do życia wiele grup kościelnych, m.in.: Krucjatę Eucharystyczną, Caritas, Kółko Żywego Różańca Matek, Ojców, Panien i Młodzieńców oraz Apostolstwo Modlitwy. Utworzył teatrzyk i chór dziecięcy, który zyskał miano jednego z najlepszych na Ziemi Lubuskiej. W czerwcu 1946 roku powołał Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które po pół roku działalności liczyło ponad 200 członków i które w 1949 roku nakazem ówczesnych władz miasta zostało zamknięte.

Działał społecznie na rzecz Zawarcia. Z jego inicjatywy powstały tam trzy przedszkola. W Domu Parafialnym organizował kursy pisania na maszynie i korespondencji. W ciągu 14 lat działalności zorganizował 152 wycieczki niedzielne i wielodniowe dla dzieci oraz 18 obozów dla młodzieży. Największą była wycieczkę po rzece Warcie z okazji święta Ziem Odzyskanych w 1946 roku. Wówczas barkami przewiózł do Santoka ponad 1800 osób. Był jednym z założycieli i redaktorów "Tygodnika Katolickiego dla Ziem Odzyskanych" (1946), którego redakcja mieściła się w Domu Parafialnym przy ulicy Woskowej. Zaangażowanie księdza w sprawy tygodnika i innych wydawnictw sprawiły, że w październiku 1947 roku przekazał probostwo parafii Chrystusa Króla ks. Wacławowi Skibniewskiemu. W ciągu kilku lat tygodnik stał się jednym z najważniejszych czasopism katolickich w zachodniej Polsce. Docierał także do województw poznańskiego i warszawskiego. Od początku spotkał się z nieprzychylnością lokalnych władz, był wielokrotnie cenzurowany, a w październiku 1953 roku wydano zakaz jego wydawania.

Na przełomie lat 40. i 50. ub. wieku kierował wydawnictwem diecezjalnym, a w 1950 roku został dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego i Wydziału Nauki Katolickiej przy Kurii Administratora Apostolskiego. Po 1956 roku bezskutecznie zabiegał o wznowienie "Tygodnika Katolickiego". Od 1957 roku z jego inicjatywy ukazały się » "Gorzowskie Wiadomości Kościelne". W 1958 roku został oskarżony o powielanie materiałów do katechezy bez zgody Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk i skazany na 1000 zł grzywny. W wyniku rewizji wyroku w 1962 roku został uniewinniony.

Pod koniec 1959 roku, dla złagodzenia narastającej niechęci władz Gorzowa oraz Wydziału ds. Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze do ks. Łabińskiego, decyzją kurii został przeniesiony do Lublińca w diecezji gliwickiej. W 1963 roku rozpoczęto starania, m.in. na wniosek wiernych, o powrót księdza do Gorzowa, ale spotkały się one z odmową ówczesnych władz wojewódzkich. W 1964 roku przejął probostwo w parafii Nawiedzenia NMP w Markowicach (obecnie woj. kujawsko-pomorskie). Był również kustoszem tamtejszego sanktuarium. Tam też zmarł.

W listopadzie 2007 roku przy kościele pw. Chrystusa Króla w Gorzowie odsłonięto obelisk poświęcony ks. Kazimierzowi Łabińskimu. W uroczystościach wzięli udział pamiętający księdza parafianie, a także ówczesny proboszcz parafii ks. » Tadeusz Lityński i biskup » Paweł Socha. Jego imię nosi także przykościelny plac. W 2014 roku ukazała się książka Mariana Przybylskiego pt. O. Kazimierz Łabiński OMI. Ze wspomnień o Kustoszu Markowickiego Sanktuarium. [ Dane na dzień: 10.01.2015 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów Mariana Przybylskiego
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: portal: www.iap.pl
Zobacz też : » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA | » RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO