KORDOŃ Henryk [1931-2020]

Henryk Kordoń Właśc. Henryk [Wawrzyniec] Kordoń. Literat. Członek Związku Literatów Polskich. Laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego (2006). Także były I sekretarz KM PZPR w Gorzowie i przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej [MRN] (1975-1980).

Urodzony w Malawie koło Rzeszowa. Z Gorzowem związany od 1954 roku. Ukończył Gimnazjum Handlowe (1949) i Liceum Pocztowe w Rzeszowie (1951). Studiował filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Absolwent Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od połowy lat 50. ub. wieku (z przerwami) związany z gorzowską oświatą. W latach 1954-1955 uczył w Szkole Podstawowej nr 7 w Gorzowie, a w latach 1956-1965 w Szkole Podstawowej w gorzowskich Siedlicach. Od 1962 roku pełnił też funkcję kierownika tej szkoły (później znana jako Szkoła Podstawowa nr 13 w Siedlicach). Działacz społeczny. Przewodnik drużyn harcerskich i instruktor zespołów artystycznych w Siedlice.

Działacz młodzieżowy i partyjny m.in. w Gorzowie, Świebodzinie i Zielonej Górze. W tym w Gorzowie I sekretarz Komitetu Miejskiego (w latach 1959-1962) i Powiatowego (1955) Związku Młodzieży Socjalistycznej, I sekretarz KM PZPR, przewodniczący Prezydium MRN (1975-1980) i członek egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR (1975-1980). Krytykowany za sprzyjanie ideom "Solidarności", zrezygnował z członkostwa w PZPR w 1981 roku.

Literat, autor książek i opowiadań. W 2006 roku otrzymał Wawrzyn Literacki za książkę pt. Kmieć Sokolic z roli – trzytomową opowieść o życiu XIX-wiecznych chłopów na Podkarpaciu, przygotowaną do druku już w 1983 roku. W 2011 roku opublikował powieść pt. Koniec drogi do raju. Zmarł w Skwierzynie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu. [ Dane na dzień: 29.10.2020 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Pegaz Lubuski"; [2] - portal: www.zlp.gorzow.prv.pl; [3] - materiały IPN
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA | PISARZE | TWÓRCY