LUDWIKOWSKI Konstanty [1910-1965]

Konstanty Ludwikowski Fotografik. Jeden z założycieli Oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Gorzowie. Członek założyciel Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego [GTF].

Urodzony w miejscowości Dolina (Polska, obecnie Ukraina). Zmarł w Starym Kurowie (obecnie powiat strzelecko-drezdenecki). Fotografią zainteresował się w wieku 12 lat. W czasie wojny wykonywał na zlecenie Armii Krajowej zdjęcia do dokumentów członków ruchu konspiracyjnego. W latach 1945-1962 mieszkał i pracował w Strzelcach Krajeńskich (obecnie woj. lubuskie). Był tam magazynierem w PZGS Samopomoc Chłopska (1949-1952), a w 1953 roku po zdaniu egzaminów czeladniczych otworzył zakład fotograficzny Foto-Halina. Od 1953 roku był członkiem Cechu Rzemiosł w Gorzowie. W 1954 roku był jednym z pomysłodawców powołania w Gorzowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, a w 1961 roku znalazł się w grupie założycielskiej Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Specjalizował się w krajobrazie, architekturze i fotografii rejestrującej dokumenty przeszłości. Duży wpływ na jego prace miała fascynacja fotografią Jana Bułhaka. Wypracował własny, łatwo rozpoznawalny styl. Jego fotografie cechowały zdjęcia statyczne, często przetworzone, dzięki czemu nadawał im wygląd zbliżający je do malarstwa i grafiki. Z niezwykłą skrupulatnością utrwalał zabytki i pejzaże Ziem Odzyskanych (głównie Strzelce Kraj. i okolice), nadając dokumentalnej fotografii cech artystycznych. Już w drugiej połowie lat 50. ub. wieku jego fotografia zyskała uznanie w Polsce i za granicą. W 1957 roku wziął udział w Międzynarodowej Wystawie Fotografii Fénykép-Kiállítás w Budapeszcie (prace: W wiosennym słońcu, Owce, Gladiola i Spojrzenie). Uczestniczył w dwóch pierwszych edycjach Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Rzemiosła Spółdzielczego i Indywidualnego w Warszawie (w 1958 roku pokazał prace: Za firanką, Spojrzenie, Smutne miasto i Pieluszki, a w 1962 roku: Lubuskie twarze). Brał udział w prestiżowych wówczas Wystawach Amatorskiej Fotografii Artystycznej w tak ważnych ośrodkach jak Częstochowa (w 1957 roku podczas IX wystawy, na której pokazał prace: Za firanką i Pieluszki i w 1959 roku podczas XI wystawy – prace: Trawka) oraz Gdańsk (1959, VIII wystawa, prace: Smutne miasto). Wystawiał również w Gorzowie i zdobywał nagrody na dorocznych wystawach GTF.

W 1962 roku zamieszkał w Starym Kurowie, gdzie dalej prowadził zakład fotograficzny, pozostając jednocześnie członkiem GTF. W 1965 roku, parę miesięcy przed śmiercią, w swojej pracowni w Starym Kurowie zorganizował wystawę pt. Las.

Od 1966 roku Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne podczas dorocznych wystaw przyznaje za pejzaż nagrodę jego imienia. GTF jest też w posiadaniu największego zbioru jego fotografii. [ Dane na dzień: 27.06.2013 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: autoportret K. Ludwikowskiego ze zbiorów GTF
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Fotografia artystyczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989" - Kazimierz Nowik - 1994; [2] - materiały Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego
Zobacz też : PLASTYCY, FOTOGRAFICY | TWÓRCY