KOSZARY WOJSKOWE

Koszary wojskowe Trzy kompleksy budynków wybudowanych pomiędzy 1893 a 1935 rokiem dla stacjonujących w Landsbergu wojsk niemieckich.

W pierwszym - najstarszym, wybudowanym w latach 1893-1895 przy obecnej ulicy Mieszka I, mieściły się koszary artyleryjskie, które w 1920 roku przestały pełnić funkcje militarne i zostały sprzedane. W części z nich mieściły się później landsberskie urzędy (m.in. pruski urząd skarbowy i urząd katastralny). Po wojnie obiekty zajęły radzieckie służby NKWD i dopiero w 1957 roku główny budynek przy ul. Mieszka I przekazany został oświacie. Mieściła się w nim Szkoła Podstawowa nr 9., później Kuratorium Oświaty i Wychowania, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i pierwsza siedziba Klubu Nauczyciela. W latach następnych były tu sądy: wojewódzki, a obecnie okręgowy.

Krótko przed wybuchem II wojny światowej, w 1935 roku, wybudowano nowe koszary przy obecnej ulicy Chopina, w których stacjonował I batalion Infanterie Regiment nr 50. Po wojnie NKWD utworzyło tu specjalny obóz jeniecki dla żołnierzy niemieckich. W 1947 roku obiekty przekazano polskiej armii i do 1999 roku stacjonowała tu 4. Nadwarciańska Brygada Saperów. Obecnie w budynkach tych mieści się Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa i Akademia im. Jakuba z Paradyża.

Wybudowany w 1936 roku trzeci kompleks koszar (przy obecnej ul. Myśliborskiej) zajął III batalion Infanterie Regiment nr 50. Po wojnie w tych budynkach mieścił się m.in. szpital radziecki, a w 1950 roku zajął je 12. Kołobrzeski Pułk Piechoty i 4. Gorzowska Brygada Zmechanizowana. Od 1998 roku mieszczą się tu szkoły (m.in. Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa i Wyższa Szkoła Biznesu), sala gimnastyczna ZWKF, Starostwo Powiatowe i Komenda Wojewódzka Policji. [ Dane na dzień: 12.12.2011 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum (ze zbiorów WiMBP)
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007
Pozycja [1] w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.
Zobacz też : OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA | ZABYTKI, ARCHITEKTURA