HEJMANOWSKA Stefania [1937-2014]

Stefania Hejmanowska Działaczka opozycyjna, internowana w stanie wojennym. Senator I kadencji. Jedna z założycielek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzowie Wlkp. Za działalność charytatywną wyróżniona statuetką Człowiek-Człowiekowi (2002). Od 2017 roku jej imię nosi jedna z ulic w centrum miasta.

Absolwentka Technikum Chemicznego w Gorzowie Wlkp. W latach 1955-1986 zatrudniona w ZWCh Stilon. Po wydarzeniach sierpniowych w 1980 roku wstąpiła do NSZZ "Solidarność". Internowana 13 grudnia 1981 roku. Przetrzymywana była w Wawrowie (koło Gorzowa), Poznaniu i Gołdapi. W marcu 1982 roku, po interwencji MCK, zwolniona ze względu na stan zdrowia. Później działała w podziemiu: była współzałożycielką Regionalnej Komisji Wykonawczej (1982) i podziemnego biuletynu "Feniks". W sierpniu 1985 roku aresztowana ponownie i osadzona w Krzywańcu. W marcu 1986 roku skazana wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. na 10 miesięcy więzienia.

Działaczka wielkopolskich struktur podziemnych "Solidarności" i współpracownica Janusza Pałubickiego. Pod koniec 1988 roku weszła w skład Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W 1989 roku uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu, w podzespole ekologicznym. W latach 1989-1991 senator RP. Pracownik Wojewódzkiego Ośrodka ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp. W 1995 roku założyła Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp. Była wiceprzewodniczącą Lubuskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. W 1995 i 2000 roku uczestniczyła w kampaniach prezydenckich Lecha Wałęsy. Jest jedną z bohaterek książki pt. Między mitem a zapomnieniem (2011), w której spisano losy polskich i niemieckich opozycjonistów lat 80. XX wieku, zamieszkujących strefę przygraniczną. We wrześniu 2017 roku, w ramach zmian nazw ulic symbolizujących komunizm, ulicę Stanisława Cichońskiego przemianowano na ulicę Stefanii Hejmanowskiej. [ Dane na dzień: 14.02.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Encyklopedia Solidarności" - praca zbiorowa [tam: Grażyna Pytlak] - 2010; [2] - portal: www.gorzow89.org
Zobacz też : DZIAŁACZE OPOZYCJI W OKRESIE PRL | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | PARLAMENTARZYŚCI