HONOROWY OBYWATEL MIASTA

Honorowy Obywatel Miasta Godność nadawana od XIX wieku zasłużonym mieszkańcom Landsbergu, a od lat międzywojennych także osobom spoza miasta. Po wojnie nadawania godności zaniechano. Od 1998 roku wybitnym mieszkańcom Gorzowa Wlkp., a także osobistościom spoza miasta, przyznawany jest tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Pierwszym znanym Honorowym Obywatelem Miasta był Johann Friedrich Mehls, któremu godność nadano w 1863 roku. 31 marca 1933 roku zdominowane przez nazistów zgromadzenie deputowanych miejskich nadało godność prezydentowi Rzeszy Paulowi von Hindenburgowi i kanclerzowi Adolfowi Hitlerowi, a 23 kwietnia 1933 roku takim samym zaszczytem uhonorowany został gauleiter i nadprezydent prowincji Wilhelm Kube. Uchwały te nigdy nie zostały uchylone. Ostatnim Honorowym Obywatelem Miasta Landsbergu był prawdopodobnie kompozytor Carl Teike, któremu godność tę nadano w 1939 roku w 75. rocznicę jego urodzin. W okresie przedwojennym godnością tą uhonorowano też m.in. Maxa Bahra i Hermanna Pauckscha [I]

W powojennej historii Gorzowa pierwsze tytuły Honorowych Obywateli Miasta Rada Miasta nadała w 1998 roku. Przyznaje się go za: ...kształtowanie postaw i zasad moralnych, nienaganną opinię oraz wybitne zasługi dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego miasta.... 28 marca 1998 roku tytuł otrzymał papież Jan Paweł II oraz pierwszy starosta gorzowski Florian Kroenke. Przy wniosku o nadanie obywatelstwa papieżowi napisano m.in.: ...W dniu 2 czerwca 1997 r. Ojciec Św. Jan Paweł II, wielki Polak, odwiedził nasze miasto, co było wydarzeniem historycznym dla Gorzowa Wlkp., w dziejach grodu nad Wartą niebywałym. Ten wiekopomny fakt podniósł rangę naszego miasta i miasto winno wyrazić wdzięczność Ojcu Świętemu... 17 czerwca tego samego roku godność tę otrzymał również były przewodniczący PMRN Zenon Bauer. 16 maja 2007 roku tytułem tym wyróżniono Ryszarda Kaczorowskiego, b. prezydenta RP na Uchodźstwie, oraz księdza Witolda Andrzejewskiego i twórcę cygańskiego zespołu Terno - Edwarda Dębickiego. 18 stycznia 2008 roku Honorowym Obywatelem Miasta został ksiądz biskup Adam Dyczkowski, 1 czerwca 2009 roku działacz "Solidarności" - Bronisław Żurawiecki, a rok później, 1 września 2010 roku, inna legenda tego związku - Stanisław Żytkowski. Kolejne godności przyznano dopiero 2 lipca 2013 roku. Wówczas otrzymali je Teresa Klimek i Edward Korban. 27 marca 2015 roku, w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, tytułem uhonorowana została założycielka Klubu Pioniera - Zofia Nowakowska, 2 lipca Dariusz Rymar - historyk, archiwista i dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie, 15 września 2017 roku Alfreda Markowska, a 2 lipca 2019 roku znana wokalistka Krystyna Prońko. 2 lipca 2020 roku tytułem uhonorowano długoletniego dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy - Jana Tomaszewicza, a 2 lipca 2021 roku siostrę Michaelę Rak. W 2022 roku tytuł nadano Czesławowi Gandzie. [ Dane na dzień: 5.07.2022 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [2] - "Gazeta Wyborcza" i "Gazeta Lubuska"
Pozycja [1] w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.
Zobacz też : INSYGNIA i SYMBOLE MIASTA | KONKURSY, NAGRODY