HAEGENBARTH Leon [1915-1987]

Leon Haegenbarth Grafik i nauczyciel plastyki. Działacz kultury i społecznik. Inicjator budowy » pomnika Adama Mickiewicza. Ojciec » Andrzeja Haegenbartha – cenionego krytyka sztuki, publicysty i fotografika.

Urodzony w Berlinie (Niemcy). Z Gorzowem związany od 1954 roku. Zmarł tamże. Przed wojną mieszkał w Zbąszyniu (obecnie woj. wielkopolskie). Przypuszczalnie ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Wolsztynie. W 1935 roku rozpoczął studia w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu (Wydział Grafiki), przerwane przez wojnę i ukończone w 1946 roku. W czasie wojny działał w ruchu oporu. Wskutek zdrady został ujęty przez gestapo i uwięziony. W 1942 roku trafił do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen (Austria), w którym przebywał do końca wojny.

W Gorzowie pracował w Oddziale Kultury Miejskiej Rady Narodowej (od 1954 roku), był kierownikiem » Teatru im. Juliusza Osterwy i Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w którym też uczył plastyki. Juror dwóch pierwszych dorocznych wystaw » Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego (1955 i 1956, działającego wówczas jeszcze jako Miejski Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego). Od 1959 roku nauczał plastyki, estetyki i zasad reklamy także m.in. w » Technikum Gospodarczym (później » Zespół Szkół Gastronomicznych) i » Zespole Szkół Elektrycznych (1970-1971). Angażował się w wiele przedsięwzięć kulturalnych i społecznych. Był twórcą teatrzyku lalek, pomysłodawcą budowy, odsłoniętego w 1957 roku, pomnika Adama Mickiewicza. Także członkiem Społecznego Komitetu jego budowy i autorem licznych materiałów towarzyszących budowie, m.in. znaczka-cegiełki na budowę pomnika, aktu erekcyjnego oraz oprawy plastycznej odsłonięcia pomnika. Autorką całunu okrywającego monument była jego żona Aniela Haegenbarth. Uznanie zdobył jako autor grafiki użytkowej. W 1962 roku wygrał konkurs na projekt plastronu i logo klubu żużlowego » Stal Gorzów (z małymi poprawkami funkcjonującego do dzisiaj). Na zlecenie Urzędu Miejskiego, klubów sportowych, instytucji, a także osób prywatnych projektował plakaty, dyplomy, exlibrisy, płaskorzeźby, itp. [ Dane na dzień: 1.07.2019 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: B. Antkowiak (1957)
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - Andrzej Haegenbarth
Zobacz też : » DZIAŁACZE SPOŁECZNI | » OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA | » PLASTYCY, FOTOGRAFICY | » TWÓRCY