PRZYBYLAK Maria [1929-2005]

Maria Przybylak Poetka. Współzałożycielka gorzowskiego oddziału Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Członek Związku Literatów Polskich (2000).

Urodzona w miejscowości Nowosiel koło Mińska (Polska, obecnie Białoruś). Z Gorzowem była związana od 1953 roku. Zmarła tamże. Jako autorka zadebiutowała w 1956 roku wierszem na łamach "Ziemi Gorzowskiej". Należała do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy i Gorzowskiego Towarzystwa Kultury. Niemal przez całe zawodowe życie zatrudniona w ZWCh Stilon, zawsze identyfikowała się ze środowiskiem robotniczym. W 1980 roku ukazał się jej debiutancki tomik poetycki pt. Polimer granulowany. Z jej inicjatywy w 1981 roku powstało w Gorzowie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, którego była też pierwszym prezesem (1981-1986). Zasiadała w Radzie Krajowej RSTK. Współorganizatorka Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych - jednej z najstarszych i najważniejszych imprez ogólnopolskich, w której uczestniczą twórcy z całego kraju i z zagranicy, a organizowanych przez gorzowskie RSTK. W 1984 roku ukazał się ważny w jej twórczości tomik pt. I jeszcze ciągle jestem do nazwania (Warszawa), na podstawie którego warszawska aktorka Joanna Jastrzębska przygotowała monodram. Publikowała w gazecie zakładowej "Stilon Gorzowski" oraz w ogólnopolskich czasopismach: "Kultura", "Argumenty", "Twórczości Robotników", "Bez przesłony" i "Własnym Głosem". Część jej wierszy trafiła do antologii (np. Księga Poetów - Księga Przyjaciół [1998]), a kilka przetłumaczono na język niemiecki. Jej wiersze - w programach radiowych i telewizyjnych - recytowali m.in. Wojciech Siemion, Sławomira Łozińska i Maciej Starzewski.

Laureatka licznych nagród i wyróżnień w konkursach poetyckich. Odbyła ok. 250 spotkań autorskich. Za działalność na rzecz RSTK odznaczona została Medalem im. Jakuba Wojciechowskiego. Posiada także Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę Zasłużonego Działacza Kultury i Nagrodę Wojewody Gorzowskiego. Pochowana jest na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. [ Dane na dzień: 30.08.2012 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury" - praca zbiorowa [tam: Krystyna Kamińska] - 2007; [2] - portal: www.zlp.gorzow.prv.pl
Zobacz też : PISARZE | TWÓRCY