KARPYZA Witold [1913-2009]

Witold Karpyza Działacz harcerski, nauczyciel i wychowawca młodzieży. Twórca i komendant gorzowskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Założyciel i pierwszy prezes gorzowskiego koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nauczyciel plastyki i matematyki, m.in. w Liceum Pedagogicznym, Szkole Gastronomicznej oraz Niższym Seminarium Duchownym.

Urodzony w miejscowości Zieniowce koło Krasnego Grodu (pow. wołkowyski). Od 1945 roku w Gorzowie Wlkp. Zmarł tamże. Żołnierz AK. Autor pamiętników i kilkuset rysunków. Rodzinne strony - Ziemię Wołkowyską - uwiecznił na ponad 300 grafikach. Był wyjątkowym znawcą tamtych terenów i kronikarzem. Od 1939 roku niemal do śmierci pisał historię Ziemi Wołkowyskiej (powstało 27 tomów rękopisów). Napisał autobiografię Moje Ojczyzny. Od Zieniowiec do Gorzowa. Jeden z pierwszych członków Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego (w latach 1954-1961 działające jako Miejski Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego) i laureat III miejsca podczas pierwszej wystawy fotograficznej Towarzystwa. Członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Gorzowie. Ostatnie lata życia spędził w Domu Pomocy Społecznej. Pochowany jest w Zaułku Poetów na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. [ Dane na dzień: 5.10.2011 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [2] - portal: zpb.org.pl
Pozycja [1] w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.
Zobacz też : ANIMATORZY KULTURY | AUTORZY PUBLIKACJI NAUKOWYCH i POPULARNONAUKOWYCH | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA | PLASTYCY, FOTOGRAFICY | REGIONALIŚCI, HISTORYCY