PARK WIOSNY LUDÓW

Znany też jako Park Róż, a wcześniej jako Kaiser Wilhelm-Park i Stadtpark. Przedwojenny park o pow. 4,7 ha(1), usytuowany w centrum miasta. Oddany mieszkańcom Landsbergu w 1913 roku. Położony przy obecnych ulicach: Sikorskiego, Kosynierów Gdyńskich, Łokietka, Wybickiego i Strzeleckiej.

Przed wojną mieściły się tu dwa bliźniacze stawy (jeden zasypano w połowie lat 60. ub. wieku) i małe ZOO. W latach 1960-1964 przeszedł gruntowną modernizację. Obecnie do atrakcji parku należą: staw, ogród różany, od którego wzięła się druga, nieformalna nazwa parku, park zabaw dla dzieci i pomnik Papuszy. Na początku lat 70. sprowadzono do parku pawie, lamy, kozy i inne zwierzęta, ale ostatecznie próba ponownego uruchomienia minizoo nie powiodła się. Park, z racji położenia, wielokrotnie stawał się miejscem imprez masowych. Od połowy lat 90. na prowizorycznej scenie odbywały się koncerty orkiestr, okazjonalnie na stawie (np. podczas Dni Gorzowa) pojawiały się małe żaglówki i kajaki. Przez park przepływa Kłodawka - druga co do wielkości rzeka w mieście. W 2013 roku parku ustawiono plenerową rzeźbą autorstwa Justyny Budzyn upamiętniającą Gorzowską Orkiestrę Dętą i jej poprzedniczkę Orkiestrę Dętą Stilon. Park Wiosny Ludów jest jedynym w mieście parkiem zamykanym na noc.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zdjęcie: Paweł i Magdalena Jankowscy - Fotoloty
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Przypisy: (1) - Dane Urzędu Miasta z 2007 roku
Zobacz też : MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | PARKI, OGRODY, POMNIKI PRZYRODY