MOST DREWNIANY

Most drewniany Najstarsza znana konstrukcja łącząca dwa brzegi rzeki Warty. Wspomniany po raz pierwszy w dokumentach z 1360 roku. Strawiony przez pożar w 1905 roku.

Pierwotnie posiadał dwa zwodzone przęsła. Na początku 1564 roku częściowo uszkodzony, gdy wysoka woda zerwała trzy przęsła. Prawdopodobnie przetrwał nienaruszony kolejne powodzie i wojnę 30-letnią. Według różnych źródeł ponownie uszkodzony w maju 1736 roku. W 1775 roku przeszedł - trwający trzy miesiące - pierwszy znany remont. Wówczas podniesiono go o dwie stopy i wzmocniono żelaznymi klamrami. Poprawiono też elementy zwodzone, obciążając je głazami. Zaledwie osiem lat później (w 1783 roku) zapadła decyzja o budowie nowego mostu. Pierwotnie miał powstać na miejscu starego, ale ostatecznie w ciągu sześciu miesięcy 1784 roku wybudowano nową przeprawę przez rzekę na wysokości dzisiejszej ulicy Mostowej. Spłonął 1 lipca 1905 roku. Jego następcą był most żelbetonowy wybudowany w 1926 roku, który dzisiaj znany jest jako most Staromiejski.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zobacz też : INFRASTRUKTURA MIEJSKA | ZABYTKI, ARCHITEKTURA