PAUCKSCH Hermann [ II ] [1854-1936]

Hermann Paucksch Właśc. Hermann [Johann Heinrich] Paucksch. Fabrykant i inżynier landsberski. Syn Hermanna Pauckscha seniora. Jeden z właścicieli i dyrektorów rodzinnej fabryki kotłów parowych H. Paucksch AG, znanej też jako Paucksch & Freund.

Urodzony w Landsberg (Niemcy, obecnie Gorzów Wlkp.). Zmarł w miejscowości Unna (Westfalia, Niemcy). Ósme dziecko znanego przemysłowca Hermanna Pauckscha seniora i Mathilde Louise Brunkow (z domu). Studiował w Karlsruhe, Monachium i Dreźnie. Podobnie jak jego ojciec i brat Otto Paucksch (później również jeden z dyrektorów fabryki), należał do Stowarzyszenia Inżynierów Niemieckich. Około 1873 podjął pracę w dziale badań w H. Paucksch AG., a po roku wyjechał na 6-miesięczną praktykę do Anglii. W 1884 roku został dyrektorem technicznym zakładu. Unowocześnił fabrykę, wprowadzając nowe maszyny i urządzenia. Rozszerzył produkcję o nowe, większe kotły parowe, m.in. do urządzeń stacjonarnych, parowozów i jednostek pływających, a także o nowoczesne silniki gazowe konstruowane w oparciu o własne rozwiązania techniczne (1888).

Był uznanym konstruktorem i wizjonerem. Wiele jego projektów i rozwiązań konstrukcyjnych chroniły prawa patentowe. W okresie największego rozkwitu firmy kotły parowe, silniki i inne urządzenia produkowane przez H. Paucksch AG. trafiały na rynki Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji. Przewidywał rychły upadek maszyny parowej i czynił przygotowania do produkcji silników wysokoprężnych.

Rozwój firmy zatrzymał pożar hal produkcyjnych, który wybuchł w 1893 roku. Produkcja została ograniczona i częściowo przeniesiona w inne miejsca. Był pomysłodawcą powstania koło Berlina stoczni, a w niej budowy statków rzecznych, elementów do przepompowni wodnych, części do urządzeń wytwarzających energię elektryczną oraz sprzętu do suszenia m.in. ziemniaków.

W następnych latach spółka zaczęła tracić na wartości rynkowej, a zbliżająca się I wojna światowa wymusiła zmiany w produkcji i zarządzaniu H. Paucksch AG. W 1916 roku na skutek coraz większych rozbieżności i sporów z radą nadzorczą Hermann Paucksch zrezygnował z kierowania firmą i przeszedł na emeryturę.

W latach późniejszych nadal wspomagał H. Paucksch AG jako niezależny doradca. W Landsbergu mieszkał przy Bergstraße 39 (obecnie ulica Drzymały), a później przy Fernemühlestraße 29 (obecnie ulica Borowskiego). Ostatecznie wyprowadził się z Landsbergu i ostatnie lata życia spędził u córek Anne Marie i Rosemarie w Unna w Westfalii. Tam zmarł. Jego żona Marie Louise (z domu Simon) zmarła 28 kwietnia 1928 roku w Oliwie (Gdańsk). Oboje pochowani zostali w Landsbergu na cmentarzu ewangelickim, jednak nie w rodzinnym grobowcu, a w oddzielnej mogile. [ Dane na dzień: 16.09.2014 ]

Autor: Wolfhart Paucksch / Kazimierz Ligocki / zdjęcie: zbiory rodzinne
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: Wolfhart Paucksch
Zobacz też : OSOBOWOŚCI LANDSBERGU