MOTYL - NAGRODA KULTURALNA PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Tu również: | AMBASADOR KULTURY | MECENAS KULTURY - GORZÓW PRZYSTAŃ | PROMOTOR KULTURY |


Motyl - Nagroda Kulturalna Prestiżowa nagroda ustanowiona w 1998 roku, honorująca gorzowskich twórców i animatorów kultury i sztuki. Przyznawana jest za osiągnięcia artystyczne, a także za sukcesy w organizacji i upowszechnianiu kultury w minionym sezonie. Wręczana w drugiej połowie roku podczas gali inaugurującej nowy sezon artystyczny.

Jest nią nagroda pieniężna i unikatowa metalowo-ceramiczna statuetka motyla, projektowana i wykonywana przez artystę plastyka » Andrzeja Moskaluka. Laureaci (osoba fizyczna lub podmiot) wybierani są przez kapitułę spośród kandydatów zgłaszanych przez różne gremia. Nagrodę przyznaje i wręcza prezydent Gorzowa Wlkp. Może nagrodzić dwóch lub jednego laureata z trzech wskazanych przez kapitułę.

MECENAS KULTURY - PRZYSTAŃ GORZÓW. Nagroda honorowa przyznawana od 2012 roku i wręczana na tej samej gali. Honorowana jest nią osoba fizyczna lub podmiot wyróżniający się we wspieraniu i promowaniu życia kulturalnego miasta w minionym sezonie. Pierwszym laureatem nagrody zostało Wydawnictwo Sonar.

AMBASADOR KULTURY i PROMOTOR KULTURY. Dwa tytuły honorowe ustanowione w 2021 roku i nadawane podczas gali wręczania Motyli. Przyznawane są osobom bądź instytucjom, które poprzez swoje działania na niwie kultury popularyzują Gorzów w Polsce i na świecie. Pierwszą laureatką tytułu Ambasador Kultury została » Maria Szupiluk, a tytułem Promotor Kultury uhonorowano rozgłośnie Radia Gorzów. [ Dane na dzień: 12.08.2022 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: "Gazeta Lubuska" i "Gazeta Wyborcza"
Zobacz też : » AKCJE, WYDARZENIA KULTURALNE | » KONKURSY, NAGRODY