MOTYL - NAGRODA KULTURALNA PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

Tu również: | MECENAS KULTURY - GORZÓW PRZYSTAŃ |


Motyl - Nagroda Kulturalna Prestiżowa nagroda ustanowiona w 1998 roku, honorująca gorzowskich twórców i animatorów kultury i sztuki. Przyznawana jest za osiągnięcia artystyczne, a także za sukcesy w organizacji i upowszechnianiu kultury w minionym sezonie. Wręczana w drugiej połowie roku podczas gali inaugurującej nowy sezon artystyczny.

Jest nią nagroda pieniężna i unikatowa metalowo-ceramiczna statuetka motyla, projektowana i wykonywana przez artystę plastyka Andrzeja Moskaluka. Laureaci (osoba fizyczna lub podmiot) wybierani są przez kapitułę spośród kandydatów zgłaszanych przez różne gremia. Nagrodę przyznaje i wręcza prezydent Gorzowa Wlkp. Może nagrodzić dwóch lub jednego laureata z trzech wskazanych przez kapitułę.

MECENAS KULTURY - PRZYSTAŃ GORZÓW. Nagroda honorowa przyznawana od 2012 roku i wręczana na tej samej gali. Honorowana jest nią osoba fizyczna lub podmiot wyróżniający się we wspieraniu i promowaniu życia kulturalnego miasta w minionym sezonie. [ Dane na dzień: 10.01.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: "Gazeta Lubuska" i "Gazeta Wyborcza"
Zobacz też : AKCJE, WYDARZENIA KULTURALNE | KONKURSY, NAGRODY