ZAŁUCZKOWSKI Tadeusz [1901-1952]

Duchowny rzymskokatolicki. Prałat. Ordynariusz Ordynariatu Gorzowskiego.

Urodzony w miejscowości Soroki (pow. Kołomyja, woj. stanisławowskie, Polska, obecnie Ukraina). Zmarł w Gorzowie Wlkp. Absolwent Wydziału Teologii na Uniwersytecie we Lwowie, z którym związany był do końca wojny. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1924 roku z rąk arcybiskupa Bolesława Twardowskiego. Od 1946 roku pracował na Ziemiach Zachodnich. Początkowo w Szczecinie, a od stycznia 1957 roku w Gorzowie jako wikariusz kapitulny Administracji Gorzowskiej. W lutym tegoż roku został administratorem Ordynariatu Gorzowskiego, którym pozostał do śmierci. W tym czasie erygował 132 nowe parafie. Pochowany w Gorzowie Wlkp. na cmentarzu świętokrzyskim.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zobacz też : RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO