MARCINKIEWCZ Kazimierz [1959- ]

Kazimierz Marcinkiewicz Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (2005-2006). Działacz polityczny. Wiceminister edukacji narodowej, poseł kilku kadencji.

Urodzony w Gorzowie. Były nauczyciel gorzowski. Uczył w Szkole Podstawowej nr 17, III Liceum Ogólnokształcącym, a także był wicedyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3. W drugiej połowie 2006 roku komisaryczny prezydent Warszawy. W latach 1990-1992 wojewódzki kurator oświaty i wychowania. Pełnił też funkcję (w latach 2007-2008) dyrektora Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. W latach 2008-2012 pracował w londyńskim oddziale amerykańskiego banku inwestycyjnego Goldman Sachs Group Incorporated, gdzie był doradcą ds. Polski i organizatorem biura banku w Warszawie. Prowadzi też własną firmę doradczą.

Członek NSZZ "Solidarność". Współzałożyciel i redaktor pisma katolickiego "Aspekty" (1985). Redagował też i wydawał Pismo Oświaty Niezależnej "Pokolenie". W 1988 roku był założycielem Gorzowskiego Klubu Politycznego Ład i Wolność. Jeden ze współzałożycieli ZChN (1989). Szef Gabinetu Politycznego Premiera Jerzego Buzka (1999-2000). W latach 2002-2007 członek PiS. Współzałożyciel i przewodniczący Fundacji Na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej, która doprowadziła do powstania w Gorzowie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zobacz też : DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | DZIAŁACZE SPORTOWI | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA | PARLAMENTARZYŚCI | ZNANI GORZOWIANIE