CMENTARZ ŚWIĘTOKRZYSKI

Cmentarz Świętokrzyski Jedna z najstarszych zachowanych nekropolii Gorzowa Wlkp. Założona przypuszczalnie około 1890 roku. Usytuowana przy dzisiejszej ulicy Warszawskiej. Zamknięty w 1962 roku.

Cmentarz przykościelny. Zyskał na znaczeniu, gdy szlachcic polski i oficer pruski Klaudiusz Alkiewicz odkupił od niemieckiego fabrykanta Gustava Schrödera ziemię i przeznaczył ją na powiększenie katolickiego cmentarza. Zyskał tym miano fundatora cmentarza i pochowany został przy głównej alei. Po wojnie główny cmentarz miasta. Ostatecznie zamknięty w 1962 roku. Na cmentarzu wytyczona jest droga krzyżowa, której autorem jest Michał Puklicz. Dawna kaplica pogrzebowa służy obecnie za kościół grekokatolicki. W 1988 roku na cmentarzu pochowano ojca kapucyna Seweryna Krajenta. Był to pierwszy pochówek od czasu jego zamknięcia w 1962 roku.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zobacz też : MIEJSCA UPAMIĘTNIEŃ | ZABYTKI, ARCHITEKTURA