MINOROWICZ Jan [1922-2011]

Jan Minorowicz Działacz społeczny. Radny Miejskiej Rady Narodowej [MRN] (1961-1984). Jeden z założycieli i pierwszy przewodniczący gorzowskiego oddziału Związku Sybiraków.

Urodzony w Wołkowie koło Lwowa (Polska, obecnie Ukraina). Z Gorzowem był związany od 1956 roku. Zmarł w tamże. W młodości zesłany na Sybir za działalność antysowiecką w kościele. W grudniu 1955 roku powrócił do Polski, a w lutym 1956 roku przyjechał do Gorzowa. Od początku związał się z ZWCh Stilon. Był mężem zaufania i przewodniczącym Rady Oddziałowej. Był też członkiem zarządu KS Stilon, odpowiedzialnym za imprezy masowe. W latach 1961-1984 radny MRN. Był wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy ulicy Pomorskiej. Swoją młodość opisał we wspomnieniach Więzień Gorłagu D509 (pierwotnie drukowane w tygodniku "Ziemia Gorzowska", a w 1998 roku wydane w formie książki). Był też współautorem (z księdzem Józefatem Gieszczyńskim) książki Parafia rzymskokatolicka Wołków-Kołczyn (1994). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi. [ Dane na dzień: 11.10.2016 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | DZIAŁACZE SPOŁECZNI