HERMA Karol [1916-1985]

Karol Herma Zasłużony pedagog i działacz polityczny. Jeden z organizatorów oświaty w Gorzowie. Radny Miejskiej Rady Narodowej (1954-1969).

Urodzony we wsi Wieprz koło Andrychowa (obecnie woj. małopolskie). Zmarł w Gorzowie. Pierwszy dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego (wcześniej znane jako Liceum nr 19), którym kierował do 1970 roku. Członek PZPR i FJN, z ramienia którego - w 1954 roku - został wybrany do Miejskiej Rady Narodowej. W latach 1960-1971 prezes Szkolnego Związku Sportowego [SZS] w Gorzowie. Zasłużony Nauczyciel PRL. Pochowany w Zaułku Poetów na cmentarzu komunalnym.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA