BIBROWICZ Bożydar [1944-2007]

Bożydar Bibrowicz Przyrodnik, żeglarz i społecznik. Prezes Nowego Towarzystwa Upiększania Miasta. Pomysłodawca budowy Kapsuły Czasu.

Urodzony w Poznaniu. Zmarł w Gorzowie. Animator żeglarstwa w Gorzowie Wlkp. ze stopniem sternika jachtowego. Jeden z pomysłodawców budowy pierwszego w mieście jachtu, który powstał na początku lat 70. ub. wieku w GZPT Gozamet. W 2005 roku z jego inicjatywy powstało Nowe Towarzystwo Upiększania Miasta - na wzór podobnego, działającego w mieście już przed wojną. Członek klubów przyrodniczych i propagator sadzenia drzew. W 2005 roku na skwerze przy ulicy Sikorskiego uroczyście posadził dąb wyhodowany z nasion "Chrobrego" - jednego z najstarszych dębów w Polsce, któremu w 2010 roku nadano jego imię. Był pomysłodawcą zegara słonecznego ustawionego w parku Wiosny Ludów i Kapsuły Czasu wybudowanej na placu Grunwaldzkim. Aktywnie działał na rzecz rozwoju Zawarcia, gdzie mieszkał. Dwukrotnie ubiegał się o stanowisko radnego Rady Miasta. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. Imię Bożydara Bibrowicza nosi Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zawarcia. [ Dane na dzień: 23.11.2011 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [2] - prasa regionalna: "Gazeta Lubuska" i "Gazeta Zachodnia"
Pozycja [1] w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.
Zobacz też : DZIAŁACZE SPOŁECZNI