JAGIEŁŁO Augustyn [1931-2022]

Augustyn Jagiełło Malarz. Historyk sztuki i pedagog. Założyciel Stowarzyszenia Twórczego Wena. Laureat Motyla - Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2003).

Urodzony w Maziarni na Podolu (Polska, obecnie Ukraina). Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy dyplomowej był zespół pałacowo-parkowy w Dąbroszynie. Był nauczycielem plastyki (m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym i II Liceum Ogólnokształcącym) i metodykiem przedmiotowym w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. Od lat 60. uprawia sztalugowe malarstwo olejne i akrylowe, a także rzeźbę i ceramikę. Wśród jego prac przeważa malarstwo realistyczne, przyroda i pejzaż, szczególnie rodzinnych Kresów Wschodnich. Przygotował cykle: Zamki kresowe, Zamki Podola i Wieże Lwowa.

W 1978 roku założył Stowarzyszenie Twórcze Wena, które zrzeszało głównie nauczycieli-plastyków. Został również jego pierwszym prezesem (do 2005 roku). Swoje malarstwo prezentował na wielu wystawach. W Gorzowie najczęściej w Klubie Nauczyciela, gdzie swoją siedzibę ma Wena, w galerii Klubu MPiK, w BWA i innych. Wystawiał również w Warszawie, Częstochowie, Lublinie, Lesznie i Frankfurcie nad Odrą.

Zorganizował kilkadziesiąt plenerów krajowych i zagranicznych. Był inicjatorem wielu zdarzeń plastycznych. Jego obrazy towarzyszyły m.in. spotkaniom kresowiaków, festiwalom Kresoviana, itp. Jest współprojektantem pomnika Orląt Lwowskich w Gorzowie, a także pomysłodawcą i współtwórcą ceramicznej stajenki betlejemskiej ustawianej co roku koło empiku.

Za pracę artystyczną i pedagogiczną otrzymał Złotą Odznaką Za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego (1980) i odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1988). Otrzymał też Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989). Malarskie tradycje, z dużym powodzeniem, kontynuuje jego syn Bogusław Jagiełło. W 2008 roku w gorzowskiej galerii Pod Pocztową Trąbką obaj zaprezentowali swoje prace na wystawie Ojciec Augustyn Jagiełło i syn Bogusław Jagiełło. [ Dane na dzień: 27.07.2011 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [2] - "Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury" - praca zbiorowa [tam: Krystyna Kamińska] - 2007
Pozycje w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.
Zobacz też : OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA | PLASTYCY, FOTOGRAFICY | TWÓRCY