ZAWARCIE

Lewobrzeżna dzielnica Gorzowa Wlkp. Dawne Przedmieście Mostowe, później znane też jako Zamoście. Rozciąga się między Wartą a kanałem Ulgi.

Już w 1360 roku przy wjeździe na most istniały: kościół św. Jerzego, szpital i cmentarz. W wieku XVIII i XIX Zawarcie należało do robotniczych i najbiedniejszych dzielnic miasta. Mieściły się tu duże zakłady: H. Paucksch AG - fabryka kotłów Hermanna Pauckscha [I] (pierwszy zakład na Zawarciu, powstały w 1846 roku), Jutefabrik Maxa Bahra, stocznia rzeczna i wytwórnia lin i sieci Gustava Schrödera. Przed wojną połączone z prawobrzeżną częścią miasta mostem Gerloffa (później znany też jako most Staromiejski - do 1967 roku z linią tramwajową) i żelaznym mostem kolejowym.

Po wojnie na Zawarciu mieściły się m.in.: ZM Ursus, ZPJ Silwana (w miejscu Jutefabrik) i GZMPB Zremb. W latach 90. ub. wieku, po upadku części zakładów, dzielnica zaczęła przekształcać się w usługowo-mieszkaniową. W 1999 roku wybudowano trzecie połączenie Zawarcia z centrum - most Lubuski. Zawarcie posiada wiele cennych zabytków: willę Pauckscha, Spichlerz i czerwony Spichlerz. Od 2012 roku na Zawarciu mieści się największy kompleks handlowy w Gorzowie Wlkp. Nova Park, a od 2013 roku nowoczesne pole golfowe wybudowane na dawnym składowisku odpadów.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zobacz też : INFRASTRUKTURA MIEJSKA