TYGODNIK KATOLICKI

Właśc. "Tygodnik Katolicki. Pismo Religijne dla Ziem Odzyskanych". Pierwsze czasopismo religijne dla wiernych wydawane w latach 1946-1953 na Ziemiach Zachodnich, założone z inicjatywy ks. » Edmunda Nowickiego, ówczesnego administratora apostolskiego diecezji gorzowskiej, i ks. » Kazimierza Łabińskiego – proboszcza parafii Chrystusa Króla na » Zawarciu.

Przygotowania do wydania tygodnika rozpoczęto już w 1945 roku. Przez pierwsze miesiące zmagano się z brakiem papieru i czcionek z polskim alfabetem w poniemieckiej drukarni. Pierwszy numer ukazał się 19 maja 1946 roku w nakładzie 600 egzemplarzy i w objętości ośmiu stron. We wstępie od wydawcy napisano, że: "Tygodnik Katolicki" jako pismo katolickie dla Ziem Odzyskanych, chciałby odpowiedzieć na zainteresowania osiedleńców całej Polski. Wokół siebie chcemy wytworzyć jak najszczerszą atmosferę zaufania i zacieśnić między nami więzy braterstwa i przyjaźni, a z pisma stworzyć źródło prawdziwe twórczej pracy, i tym choćby w drobnej mierze przyczynić się do ulepszenia nas dla dobra Polski, wedle zasady: im więcej w nas katolicyzmu, tym więcej w nas polskości. Tygodnik spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że jego nakład wzrósł do 10, a później do 40 tys. egzemplarzy, a objętość zwiększono do 16 stron. Ukazywał się w Gorzowie, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, Pile, Szczecinie i Zielonej Górze. Trafiał też na teren woj. poznańskiego i warszawskiego, zdobywając tam większe uznanie niż podobne lokalne pisma (np. „Przewodnik Katolicki” w Poznaniu).

Jego redakcja mieściła się w Domu Parafialnym przy ulicy Woskowej. Dwukrotnie odwiedził ją prymas Stefan Wyszyński. Głównym autorem tekstów był jego redaktor naczelny ks. Kazimierz Łabiński, który napisał ok. 400 artykułów. Część materiałów opatrywał pseudonimami: Grzegorz, Nejczyk, Szelest i Świetliński. Redakcję współtworzyli księża: Józef Anczarski, Józef Klim, Józef Mańkowski, Nikodem Mędlewski (m.in. kapelan prymasa S. Wyszyńskiego), J. Nawarat OMI, Henryk Paruzel OMI i Ignacy Pluszczyk OMI. Z pismem współpracowali również świeccy autorzy o uznanym autorytecie, jak: Paweł Jasienica, Józef Kisielewski, Zofia Kossak, Zygmunt Wojciechowski i Jerzy Zawieyski. Dodatkiem do tygodnika był "Mały Tygodnik dla Dzieci" redagowany przez ks. Macieja Szałagana.

Od początku wydawania tygodnik napotykał na problemy ze strony Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, który w ciągu dwóch pierwszych lat interweniował w treść poszczególnych numerów 160 razy, z tego sześciu tekstów nie dopuścił do druku. Z czasem ingerencje stały się jeszcze częstsze. Tylko w roku 1951 cenzura interweniowała 350 razy, a 80 tekstów nie dopuszczono do druku. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło tekstów o ziemiach polskich, które po wojnie znalazły się na terenie ZSRR, i o gen. Władysławie Andersie. W październiku 1953 roku, po licznych naciskach administracyjnych, ukazał się ostatni numer tygodnika. Pod koniec 1956 roku, po liberalizacji systemu politycznego w Polsce, K. Łabiński i J. Zawieyski podjęli starania reaktywację "Tygodnika Katolickiego", ale nie uzyskali zgody ówczesnych władz. [ Dane na dzień: 5.11.2014 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - portal: www.iap.pl
Zobacz też : » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA | » RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO