KUĆKO Waldemar [1932-1981]

Waldemar Kućko Właśc. Waldemar [Miłowid] Kućko. Artysta fotografik, fotoreporter. Pierwszy powojenny kronikarz Gorzowa Wlkp. Jeden z założycieli Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Członek nieformalnej kulturo- i opiniotwórczej grupy znanej jako Stolik numer 1. Ma swoją tablicę w Alei Gwiazd na Starym Rynku (1998).

Urodzony w miejscowości Kality koło Wilna (Polska, obecnie Litwa). W Gorzowie mieszkał od 1945 roku. Zmarł tamże. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 w Gorzowie, a potem Technikum Fototechniczne w Łodzi. Za przynależność do Harcerskiej Organizacji Podziemnej został w 1950 roku aresztowany i skazany na półtora roku w zawieszeniu. Służbę wojskową odbywał w latach 1953-1955 w karnej kompanii górniczej. W drugiej połowie lat 50. ub. wieku związał się z ZWCh Stilon. Pracował jako fotoreporter w gazecie zakładowej "Stilon Gorzowski", a także w laboratorium badawczym zakładu. Od 1978 roku fotoreporter gorzowskiego oddziału "Gazety Zielonogórskiej" (obecnie "Gazeta Lubuska"). Współpracował też z "Ziemią Gorzowską". W 1972 roku - jako pierwszy Lubuszanin - został przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików.

Autor wielu wystaw indywidualnych i laureat licznych nagród na konkursach w Polsce i za granicą. Od 1984 roku na organizowanych w Gorzowie Ogólnopolskich Konfrontacjach Fotograficznych przyznawana jest nagroda jego imienia. Patron jednej z gorzowskich ulic na Górczynie. W 2002 roku powstał film dokumentalno-biograficzny pt. Waldemar Kućko. Artysta fotografik autorstwa Ryszarda Kućki. Jego dorobek przypomniany został w kilku wydawnictwach. W 2008 roku w serii Kolekcja 750-lecia ukazał się album Macieja Szymanowicza pt. Kućko, a w 2018 roku album pt. Waldemara Kućki spacer po Gorzowie (wyd. Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa Kulturowego). [ Dane na dzień: 22.05.2019 ]

Autor: Hanna Ciepiela / zdjęcie na stronie: Jerzy Szalbierz
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Księga pamiątkowa miasta Gorzowa" - praca zbiorowa - 2000; [2] - "Kronika wieku" - praca zbiorowa - 2002; [3] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [4] - "Zaraz wracam" - Hanna Ciepiela - 2009
Powyższe pozycje w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA | PLASTYCY, FOTOGRAFICY | TWÓRCY