ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

Szkoła założona we wrześniu 1946 roku jako Państwowa Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Domowym. Pierwotnie powiązana wspólnym budynkiem, dyrekcją i administracją z Gimnazjum Krawieckim. Od 1949 roku Szkoła Przemysłu Gastronomicznego, a od 1951 roku Technikum Gastronomiczne z dwuletnią Szkołą Zawodową.

Przez pierwsze lata istnienia mieściła się przy ulicy Świerczewskiego 21/23, od 1958 roku przy ulicy Kos. Gdyńskich 22/23, a od 2010 roku przy ulicy Okólnej 35. Od 1996 roku nosi imię Febronii Karamać - pierwszej nauczycielki szkoły.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zobacz też : OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA