DEPCZYŃSKI Florian [1913-1994]

Florian Depczyński Malarz, plakacista, dekorator.

Urodzony w Barcinie (obecnie woj. kujawsko-pomorskie). Zmarł w Gorzowie Wlkp. W Gorzowie mieszkał od 1945 roku. Ukończył szkołę powszechną i trzyletnią szkołę dokształcenia zawodowego w Bydgoszczy (klasa malarska). Tam też po maturze rozpoczął współpracę z drukarnią i fabryką stempli Grafika, należącą do Bronisława Bichniewicza. Wykonywał projekty plakatów dla kin i reklam świetlnych dla firm i sklepów. Przed wojną służył w VIII Batalionie Pancernym w Bydgoszczy. Później zamieszkał w Gdyni. Po wybuchu wojny zgłosił się do Ochotniczego Oddziału Czerwonych Kosynierów. Uczestniczył w obronie Oksywia, podczas której został ranny i trafił do niewoli.

Według różnych źródeł był pomysłodawcą nadania jednej z gorzowskich ulic nazwy Kosynierów Gdyńskich, przy której później mieszkał i prowadził zakład dekoratorski. Zdobył uznanie jako malarz i dekorator. W latach 60. i później współpracował z kinem Słońce (m.in. plakaty i reklamy do filmów) oraz Teatrem im. Juliusza Osterwy (plakaty i dekoracje przedstawień). Jako dekorator współpracował z gorzowskimi kościołami (m.in. jest autorem obrazów w kościele pw. Trójcy Świętej na Wieprzycach) i Zakładami Mechanicznymi "Ursus". Okazjonalnie uczestniczył w zajęciach słynnej Akademii Pana Jana prowadzonej przez Jana Korcza. [ Dane na dzień: 20.06.2013 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie ze zbiorów rodzinnych
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - Agnieszka Kaniecka
Zobacz też : PLASTYCY, FOTOGRAFICY