ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY

Logo RSTK Także: RSTK. Założone w połowie 1981 roku z inicjatywy Marii Przybylak i Czesława Gandy. Powstało jako trzecie (po Warszawie i Bydgoszczy) stowarzyszenie w Polsce.

Rozpoczęło działalność przy Zakładowym Domu Kultury Chemik należącym do ZWCh Stilon. Stowarzyszenie postawiło sobie za cel ...integrację środowiska twórczego, podnoszenie umiejętności warsztatowych jego członków oraz wymianę doświadczeń w kontaktach wychodzących poza region, a nawet granice kraju... Pierwszą przewodniczącą została M. Przybylak. Powstały sekcje: filmowo-fotograficzna, literacka, muzyczna, plastyczna i taneczna (założona w drugiej połowie lat 80.). W 1982 roku RSTK zorganizowało w Lubniewicach warsztaty artystyczne dla gorzowskich artystów, które z czasem przerodziły się Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne, będące obecnie jedną z najstarszych i najważniejszych imprez ogólnopolskich, w której uczestniczą twórcy z całego kraju i z zagranicy. Stowarzyszenie objęło opieką, umożliwiło rozwijanie pasji i wypromowało wielu uznanych w regionie i Polsce twórców: Roman Habdas, Ryszarda Szymona Kućko, Jarosława Stawarskiego (film), Karola Graczyka, Kazimierza Jankowskiego, Marię Przybylak, Marka Lobo Wojciechowskiego (literatura), grupy Waliza i New Poland oraz Magdalenę Kujawską i Marzenę Śron (muzyka), Fabiana Jakuszyka i Wandę Juścińską (plastyka) oraz Marka Rokitę i Annę Saganowską (taniec). W latach 1986-1988 stowarzyszeniu przewodniczył Zenon Cichy, a od 1988 roku do chwili obecnej Czesław Ganda, który jest też konsultantem sekcji muzycznej. RSTK jest organizatorem programów słowno-muzycznych Obraz-Słowa-Dzwięki, licznych wystaw, prowadzi własną działalność wydawniczą, na którą składa się m.in. kilkadziesiąt tomików poetyckich. W ciągu 30. lat istnienia RSTK skupiało w swoich szeregach ponad 250 twórców. Od 1993 roku (po likwidacji ZDK Chemik) stowarzyszeniem opiekuje się Miejskie Centrum Kultury. [ Dane na dzień: 25.04.2012 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: "30 lat RSTK Gorzów" - praca zbiorowa - 2011
Zobacz też : KLUBY, ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA