DYCZKOWSKI Adam [1932-2021]

Adam Dyczkowski Właśc. Adam [Feliks] Dyczkowski. Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2008). Duchowny rzymskokatolicki. Profesor filozofii. Biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (1993-2008).

Urodzony w Kętach (obecnie woj. małopolskie). Absolwent Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu (1952-1957). Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Bolesława Kominka (1957). W latach 1957-1964 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tytuł doktora w zakresie filozofii przyrody. Pracował we Wrocławiu jako wikariusz parafii katedralnej, duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji oraz wykładowca filozofii w seminarium duchownym.

Święcenia biskupie otrzymał w 1978 roku z rąk abp. Henryka Gulbinowicza. Jako zawołanie posługi biskupiej przyjął słowa Sursum corda (W górę serca). Biskup pomocniczy wrocławski (w latach 1978-1992) i biskup pomocniczy legnicki (1992-1993). Pełnił także funkcje wikariusza generalnego, odpowiadał za duszpasterstwo akademickie, inteligencji, nauczycieli, harcerzy i różnych środowisk zawodowych. Działał w Dolnośląskim Komitecie Odrodzenia Harcerstwa (przewodniczący), Towarzystwie Przyjaciół Ossolineum (członek zarządu) i Społecznym Komitecie Panoramy Racławickiej.

Wiceprzewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego przy Konferencji Episkopatu Polski. Członek Komisji ds. Zakonnych, ds. Duszpasterstwa Ogólnego oraz ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

W 1992 roku został biskupem pomocniczym w nowo utworzonej diecezji legnickiej, a w 1993 roku otrzymał nominację na biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. Jego ingres do katedry gorzowskiej odbył się 5 września 1993 roku, a do konkatedry w Zielonej Górze 12 września tegoż roku.

Inicjator powołania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (1993), Katolickiego Stowarzyszeni Młodzieży (1994) i Akcji Katolickiej (1994). Wspierał aktywność wiernych świeckich. Jeden z orędowników utworzenia wspólnego województwa dla Gorzowa i Zielonej Góry. Inicjator spotkania polityków różnych opcji, jakie miało miejsce w Paradyża w 1998 roku, i jeden z sygnatariuszy listu do premiera Jerzego Buzka w sprawie utworzenia województwa lubuskiego. W czasie jego biskupstwa przypadły m.in. obchody pięćdziesięciolecia polskiej administracji kościelnej w Gorzowie Wlkp. (1995), wizyta papieża Jana Pawła II (1997), rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty (2002) oraz jubileusz tysiąclecia śmierci Pierwszych Męczenników Polskich w Międzyrzeczu (2003).

Od grudnia 2007 roku biskup senior. Mieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.

Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa Wlkp. (2008), Głogowa (2008), Zielonej Góry (2008) oraz gminy Pszczew (2010). Uhonorowany także tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego (2011). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018). Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" (2015), Człowiek 30-lecia Wolnej Polski (2019). Powołane przez niego Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze (2003), od 2021 roku nosi jego imię.

Zmarł w styczniu 2021 roku w następstwie powikłań po zachorowaniu na COVID-19. Pochowany wraz z biskupem Antonim Stankiewiczem w krypcie katedry gorzowskiej. [ Dane na dzień: 01.04.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - portal: www.kuria.zg.pl; [2] - "Gazeta Wyborcza"; [3] - mat. diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
Zobacz też : RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO | ZNANI GORZOWIANIE