GORZOWSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

GTF Także: GTF. Stowarzyszenie kulturalne powołane przez miłośników fotografii w 1954 roku, działające początkowo jako Miejski Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Gorzowie.

Pomysłodawcą jego utworzenia był » Zbigniew Łącki, który został też jego pierwszym prezesem. We władzach Towarzystwa znaleźli się również: Kazimierz Bystrzycki, » Kazimierz Nowik, Halina Sieja i Halina Swinder. W październiku 1955 roku w salach gorzowskiego » Muzeum otwarto I Doroczną Wystawą Fotograficzną PTF pt. Piękno Ziemi Lubuskiej, na której I nagrodę otrzymał Kazimierz Nowik. W 1961 roku podjęto decyzję o przekształceniu PTF w Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne [GTF]. W grupie założycielskiej, obok Z. Łąckiego, znaleźli się: Leon Drabent, Kazimierz Bystrzycki, » Włodzimierz Korsak, » Waldemar Kućko, » Konstanty Ludwikowski, K. Nowik, Wiesława Sander i » Janina Trojan. GTF jest organizatorem dorocznych wystaw fotograficznych, a od 1969 roku również współorganizatorem » Gorzowskich Konfrontacji Fotograficznych. Posiada własną salę wystawienniczą - » Małą Galerię GTF (od 1972 roku). Było też organizatorem bądź współorganizatorem licznych plenerów fotograficznych i szkoleń. Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne jest w posiadaniu fotogramów, księgozbioru i innych wydawnictw zlikwidowanej w 1993 roku Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. Z grona członków Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego » Marcin Andrzejewski, » Lech Dominik, W. Kućko, » Władysława Nowogórska, » Marian Łazarski, Piotr Perczyński, » Zbigniew Sejwa, » Jerzy Szalbierz i » Ryszard Tomczuk zostali członkami Związku Polskich Artystów Fotografików. Do najbardziej zasłużonych członków GTF należą również m.in.: Aleksandra Czarnecka, » Józef Czerniewicz, » Feliks Góra, Mirosława Granops, » Zenon Kmiecik, » Lucjan Lebiedź, K. Ludwikowski, Z. Łącki, K. Nowik, » Leonard Olechnowicz, » Sławomir Sajkowski i J. Trojan.

W 1969 roku towarzystwo otrzymało Dyplom Honorowy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. W 1994 roku w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze Katarzyna Tokarczuk-Saturska napisała pracę magisterską pt. Działalność Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 1983 roku prezesem GTF jest Marian Łazarski. [ Dane na dzień: 23.09.2012 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - portal: www.gtf.cba.pl; [2] - "Gazeta Wyborcza"
Zobacz też : » KLUBY, ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA