1701 - 1800
1703 - W Kronice miasta odnotowany został pożar, w wyniku którego spłonęła ulica Junkergaße (obecnie Hawelańska).
29.06.1704 - W Landsbergu poświęcony został kościół wybudowany w latach 1696-1704 na Przedmieściu Santockim. Później znany jako kościół Zgody, który stał się świątynią wiernych wyznania reformowanego i luterańskiego, a po wojnie jako "biały kościół" i kościół pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki.
17.11.1705 - Urodził się Gottlib Samuel Runtze, znany też jako Runtzii. Podobnie jak jego ojciec George, diakon kościoła Mariackiego w Landsbergu. Także pastor we wsi Wepritz (Wieprzyce). Zmarł w 1745 roku.
21.12.1705 - Z okazji zakończenia remontu wieży Bramy Młyńskiej w jej kopule umieszczono pamiątkowy dokument i monety.
1709 - Odnotowano, że Gorzów ma 4 040 mieszkańców, w tym 364 właścicieli domów. 94 mieszkańców posiadało przywilej warzenia piwa. W mieście mieszkało też około 100 sukienników i 100 szewców.
29.10.1710 - Zmarł Benedictus Saltzwedel, rajca miejski i skarbnik. Także aptekarz. W 1677 roku nabył aptekę Pod czarnym orłem, jedną z dwóch najstarszych znanych w mieście aptek.
29.12.1710 - Otwarto i poświęcono nowo wybudowaną szkołę miejską. Powstała na miejscu dawnego zamku krzyżackiego, w rejonie dzisiejszych ulic Obotryckiej i Herberta oraz wiaduktu kolejowego.
1.08.1712 - W drodze z Petersburga na Pomorze dzisiejszy Gorzów odwiedził car Piotr I Wielki. Spotkał się tu z królem Polski i elektorem Saksonii Augustem II Mocnym. Towarzyszyła mu żona Katarzyna I i wieloosobowa świta. Wizyta trwała pięć dni.
1712 - Wielki pożar niemal doszczętnie strawił Przedmieście Mostowe (obecnie Zawarcie).
1.12.1714 - W wieku 54 lat zmarł w Gorzowie Stephanus Walther. Diakon i archidiakon w kościele Mariackim (dzisiaj Katedra).
1716 - Do Gorzowa przybył oddział 3. Pułku Dragonów. Żołnierzami dowodził porucznik Christoph von Bornstedt.
1716 - Powstała pierwsza karczma poza murami miasta. Gospodę za Bramą Młyńską założył rajca Schade.
1719 - Johann Severus Weinreich, od 1711 roku burmistrz urzędujący, został pierwszym w historii miasta burmistrzem dożywotnim. Wcześniej burmistrzów wybierano co roku.
1719 - Zniesione zostało prawo składu - jeden z najstarszych przywilejów miejskich. Nakładało ono na kupców przejeżdżających przez Gorzów m.in. obowiązek płacenia cła za konie i wozy, a także za przewożone towary na wodzie i lądzie.
1719 - Miasto zamieszkiwało 4 763 gorzowian.
4.12.1722 - Król Fryderyk Wilhelm I wydał zgodę na utworzenie w Gorzowie Domu Sierot (Waisenhaus). Pierwszy budynek sierocińca mieścił się przy dzisiejszej ulicy Obotryckiej. Placówka działała do 1945 roku.
1723 - Po raz pierwszy w dokumentach miejskich wspomniany został gorzowski kirkut. Cmentarz żydowski istnieje do dzisiaj przy ulicy Słonecznej.
28.01.1724 - Uroczyście otwarto Dom Sierot. Jednym z pomysłodawców placówki był burmistrz Johann Severus Weinreich, który został także jej pierwszym dyrektorem.
29.01.1724 - W wieku 60 lat zmarł generał Friedrich Reichsfreiherr von Derflinger. Założyciel pułku landsberskich grenadierów (dragonów) konnych, który w latach 1716-1846 stacjonował w Gorzowie.
2.05.1726 - Król Fryderyk Wilhelm I zezwolił władzom miasta na założenie drugiego cmentarza na Przedmieściu Młyńskim. Położony był na skwerze przy dzisiejszym pomniku Adama Mickiewicza i pomiędzy Alejami Konstytucji 3 Maja oraz ulicą Kos. Gdyńskich. Ostatniego pochówku na cmentarzu, zwanym też cmentarzem św. Ducha, dokonano około 1831 roku.
11.05.1726 - Zapadła decyzja o wybrukowaniu terenu koło kościoła Mariackiego, na którym mieścił się dawny cmentarz mariacki. Rozebrano też starą szkołę stojącą w sąsiedztwie kościoła. Dzięki zmianom zarysował się kształt Starego Rynku. Kilka dni wcześniej król Fryderyk Wilhelm I wydał zgodę na założenie nowego cmentarza przed Bramą Młyńską.
23.01.1728 - W dawnym Gorzowie zmarł Georg Kernin. W latach 1668-1720 proboszcz w Wawrowie. Znany był także ze swoich kazań wygłaszanych w kościele Zgody (w latach 1704-1710). Żył 78 lat.
1731 - Kanclerz Nowej Marchii von Schönebeck powołał do życia Sąd Miejski, który stał się pierwszą instancją sądowniczą w Landsbergu.
11.03.1732 - Urodził się Karl Ludwig Bumcke, jeden z właścicieli rodzinnej fabryki Bumcke-Seifenfabrik produkującej mydło.
1734 - W mieście zainstalowano pierwsze oświetlenie uliczne. Dla poprawy bezpieczeństwa od października do kwietnia główne ulice miasta oświetlało 66 lamp olejowych, umocowanych na specjalnych czarno-białych słupach.
12.07.1736 - W Gorzowie i okolicach rozpoczęła się wielka powódź. W wyniku wysokiej fali, która zaczęła ustępować dopiero po dwóch tygodniach, m.in. uszkodzony został drewniany most na Warcie.
5.10.1736 - W Landsbergu urodził się Christian Friedrich Geiseler. Później senator miejski, który w historii miasta zapisał się jako nadzorca budowy mostu na Warcie, ukończonej w 1784 roku.
26.09.1737 - Urodził się August Cranz, publicysta i satyryk. Przez wielu krytyków uważany za jeden z największych niemieckich talentów literackich tamtego okresu. Także radca królewski. Zmarł w 1801 roku.
18.09.1739 - Zmarł George Runtze – duchowny protestancki. W latach 1696-1731 diakon, a następnie archidiakon w kościele Mariackim. Żył 67 lat. Po jego śmierci obowiązki diakona przejął jego syn Gottlib Samuel Runtze.
29.09.1739 - Odnotowano początek wyjątkowo mroźnej i długiej zimy, trwającej do drugiej połowy czerwca 1740 roku, w wyniku której wymarzły winnice na terenie Gorzowa i pobliskich Wieprzyc.
27.07.1741 - Landsberską pocztę opuścił najstarszy znany pocztowy przekaz pieniężny. Odbiorca przesyłki mieszkał w Küstrin (dzisiejszy Kostrzyn).
1744 - W Landsbergu uruchomiono pierwszą prywatną szkołę dla dziewcząt. Druga podobna placówka powstała dopiero w 1825 roku.
1748 - Na Santockim Przedmieściu powstała druga gospoda usytuowana poza murami miasta. Pierwszą, za Bramą Młyńską, otworzył prawie 30 lat wcześniej rajca Schade.
1749 - Przy Richstraße (dzisiaj ulica Sikorskiego) wybudowano Dom Komendanta, w którym mieściła się komendantura wojskowa z mieszkaniem służbowym dla dowódcy garnizonu. W latach późniejszych był tu sąd, a w 1822 roku do budynku przeniesiono biura magistratu. W 1829 roku dom został rozebrany, a w jego miejsce wybudowano kasę miejską, w której dzisiaj mieści się Urząd Miasta Gorzowa.
27.11.1754 - W wieku 79 lat zmarł Johann Samuel Bartsch – duchowny, syn pastora. Znany był jako kaznodzieja w kościele Zgody, a także diakon i archidiakon w kościele Mariackim.
1756 - Powstała trzecia gospoda poza murami miasta. Na Zamościu karczmę otworzył znany muzyk miejski Paul Pachur.
2.01.1756 - Powstał pierwszy znany regulamin oczyszczania miasta. Dokument podpisany został przez komendanta garnizonu landsberskiego, burmistrzów i rajców miejskich.
1758 - Powstała wytwórnia mydła Friedricha Bumckego - jedna z najstarszych firm w mieście. Bumcke-Seinfenfabrik słynęła m.in. z produkcji mydła czarnego, mydła naftowego i mydła zimnowodnego. W okresie późniejszym także z produkcji wody kolońskiej i perfum.
15.07.1758 - Pruscy żołnierze kwaterujący w mieście opuścili je w popłochu po nadejściu informacji o zbliżających się wojskach rosyjskich. W ciągu najbliższych dni z miasta uciekła również ludność cywilna szukająca schronienia po drugiej stronie Odry. W trakcie trwania wojny siedmioletniej Gorzów był wielokrotnie zdobywany i odzyskiwany przez zwalczające się strony.
22.01.1759 - Zmarł Mordechaj Nojen – rabin, który następnego dnia został pochowany na cmentarzu żydowskim w Gorzowie. Jego grób zachował się do dzisiejszych czasów.
22.09.1761 - W okolicach mostu na Warcie doszło do starcia oddziałów wojsk rosyjskich z pruskimi. Potyczka, z której zwycięsko wyszli prusacy, miała miejsce w piątym roku tzw. wojny siedmioletniej.
15.11.1764 - W Landsbergu urodził się Karl Wilde. Budowniczy, projektant i deputowany miejski. Zaprojektował m.in. Krajowy Dom Ubogich przy dzisiejszej ulicy Teatralnej, w którym obecnie mieści się PWSZ. Zmarł w 1845 roku.
10.05.1765 - W wyniku pożaru spłonęła niemal cała ulica Obotrycka (Schlosstraße) z domem wdów po kaznodziejach i siedzibą archidiakona. Ogień strawił też całą dokumentację kościoła wieprzyckiego.
12.04.1768 - Na koszt magistratu zatrudniona została osobo do podnoszenia mostu na dzisiejszym kanale Ulgi. Powodem tej decyzji były liczne nocne dezercje żołnierzy z gorzowskiego garnizonu.
31.05.1768 - Wybuchł kolejny wielki pożar na Przedmieściu Santockim. Spłonęło ponad 200 budynków, szpital i kościół Zgody (obecnie znany też jako "biały kościół").
21.11.1768 - W Breslau (obecnie Wrocław) urodził się niemiecki filozof i teolog protestancki Friedrich Schleiermacher. W latach 1794-1796 Schleiermacher, uważany za ojca nowoczesnej teologii protestanckiej, związany był z Gorzowem. Zmarł w 1834 roku.
23.11.1770 - Tajny radca na dworze króla Fryderyka II - Friedrich Balthasar von Brenkenhof - wydał dyspozycje założenia pod Gorzowem osady tkaczy. Wśród 134 osadzonych tu rodzin 1/3 pochodziła z Polski. Osadę, która dzisiaj jest częścią osiedla Słonecznego, na cześć króla nazwano Friedrichstadt (Frydrychowo).
13.12.1771 - Urodził się Theodor Heinrich Otto Burchardt, sadownik, któremu przypisuje się wyhodowanie renety landsberskiej. Także radca sądowy i syndyk miasta. Zmarł w 1853 roku.
23.06.1772 - Urodził się Karl Heinrich Krause, landsberski pedagog i reformator oświatowy. Uważany za jednego z organizatorów szkolnictwa powszechnego w Gorzowie. Autor znanych i cenionych w całych Niemczech książek pedagogicznych i podręczników. Zmarł w 1841 roku w Gorzowie.
16.04.1775 - W wieku 69 lat zmarł Isaac Jacob Petri. Pułkownik wojsk pruskich, inżynier, architekt i kartograf. Zasłynął jako projektant nowego koryta Warty i autor map Warciańskich Błot, które wykonał na polecenie króla Fryderyka II.
25.10.1779 - W Magdeburgu urodził się Joseph Nürnberger - astronom, matematyk, pisarz, a także Tajny Radca Dworu. Był też pocztmistrzem oraz dyrektorem i naddyrektorem poczty w Landsbergu. Zmarł w 1884 roku.
12.06.1780 - Do Landsbergu przybył król pruski Fryderyk Wilhelm II. Wizytował miasto, w tym garnizon wojskowy, w którym stacjonowały cztery szwadrony dragonów.
1.04.1785 - W Landsbergu urodził się Johann David Erdmann Preuß. Historyk i pisarz, m.in. autor biografii Fryderyka II Wielkiego. W 1841 roku Fryderyk Wilhelm III nadał mu tytuł historiografa brandenbursko-pruskiej historii. Zmarł w 1868 roku.
15.08.1786 - W Berlinie został stracony Johann Christian Höpner. Złodziej i podpalacz urodzony w 1760 roku w Landsbergu, który został okrzyknięty jednym z najsłynniejszych przestępców XVIII wieku.
18.11.1787 - Urodził się Theodor Johann Christian Enslin – berliński księgarz, który w 1824 roku przy Richstraße (obecnie ulica Sikorskiego) założył pierwszą księgarnię w Gorzowie. Zmarł w Berlinie w 1851 roku.
23.04.1789 - Przedstawiciel znanego rodu aptekarzy Johann Samuel Lebrecht Ollenroth otrzymał zgodę na założenie drugiej apteki w mieście. Powstała ona przy Richstrße (teraz ulica Sikorskiego) w dawnym budynku stacji pocztowej i istniała do 1945 roku.
28.07.1789 - W wyniku oberwania chmury zalana została podgorzowska wieś Łupowo. Według kronikarzy, chałupy zalane były aż po dach, a w wysokiej wodzie śmierć poniosło pięć osób.
4.04.1794 - Słynny niemiecki filozof i teolog protestancki Friedrich Schleiermacher w Wielki Piątek w kościele Zgody wygłosił swoje pierwsze kazanie w Gorzowie. Z miastem związany był do 1796 roku.
19.05.1798 - W wieku 66 lat zmarł Karl Ludwig Bumcke, założyciel wytwórni mydła Bumcke Seinfenfabrik, jednej z najdłużej istniejących fabryk w mieście.
30.11.1799 - Urodził się Gustav Friedrich Heinrich Groß – przedstawiciel znanego landsberskiego rodu kupców i właścicieli browaru Gebrßde Groß. Zmarł w 1871 roku. W swoim testamencie część majątku przekazał na utworzenie przytułku dla nieuleczalnie chorych.
1800 - W Gorzowie mieszkało 6 200 mieszkańców. Rozwijał się przemysł i rzemiosło. Tylko manufaktura wełniana na Przedmieściu Santockim zatrudniała 1480 robotników.