1801 - 1900
6.04.1801 - Urodził się Wilhelm Wetzel. W latach 1824-1828 rektor szkoły miejskiej, pomysłodawca i założyciel obserwatorium astronomicznego, które mieściło się na wieży ratusza. Zmarł w 1868 roku.
18.10.1801 - W Berlinie zmarł August Cranz. Publicysta i satyryk urodzony w 1737 roku w podgorzowskich Marwicach, uznawany za jednego z najpopularniejszych autorów niemieckich drugiej połowy XVIII wieku. Także radca królewski.
26.02.1804 - Urodził się Adolf Boas, przedstawiciel znanej żydowskiej rodziny kupców i uznanych obywateli Landsbergu. Honorowy Obywatel Miasta, członek magistratu i jeden z fundatorów domu dla nieuleczalnie chorych. Zmarł w 1879 roku.
1806 - Pod koniec roku w Gorzowie zatrzymała się armia Napoleona Bonapartego. Przygotowujące się do ataku na twierdzę Kostrzyn wojsko zajęło domy mieszkańców. Żeby pomieścić 15 tysięcy Francuzów, w każdym z domów trzeba było zakwaterować po 30 żołnierzy.
15.03.1806 - W wyniku dużego pożaru przy dzisiejszej ulicy Grobla na Zawarciu spaliło się blisko 40 budynków, w tym 18 mieszkalnych.
20.08.1806 - W Wriezen (Märkisch Oderland) urodził się Leopold Bornitz, landsberski poeta, krytyk literacki i doktor medycyny. Zmarł w 1853 roku w Landsbergu.
27.02.1807 - W Gorzowie w wieku 70 lat zmarł Christian Friedrich Geiseler. Senator miasta, który do historii przeszedł jako budowniczy drewnianego mostu na Warcie. Jego konstrukcja, ukończona w 1784 roku, przetrwała 81 lat.
26.03.1808 - Urodził się Johann Heinrich Freund – berliński przemysłowiec, od połowy XIX wieku współwłaściciel landsberskiej fabryki metalurgicznej Paucksch & Freund, prowadzonej wspólnej z Hermannem Pauckschem.
22.11.1809 - Wprowadzono nowe zasady dotyczące miasta i jego włodarzy. Według nich, kadencja burmistrza liczyła 12 lat, w głosowaniu powszechnym wybierano 13-osobowy zarząd miasta, 36 deputowanych miejskich i ich 12 zastępców. Gorzów został podzielony na dziewięć okręgów, którymi zarządzali naczelnicy.
1810 - Zakończono remonty trzech mostów: głównego na Warcie, na Kanale Ulgi i przy Krowim Grodzie.
6.03.1810 - Urodził się Friedrich Kaempf. Późniejszy dyrektor gimnazjum w Landsbergu (1863-1880) i mistrz loży wolnomularskiej. W 1880 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Zmarł w 1888 roku.
26.03.1810 - W Landsbergu powstała loża wolnomularska Św. Jana pod Czarnym Orłem (St. Johannes zum schwarzen Adler). Swoją siedzibę miała w nowo wybudowanym budynku przy Küstrinerstraße 1 (obecnie ulica Sikorskiego) w którym mieści m.in. restauracja Don Vittorio. Loża działała do 1935 roku.
30.05.1810 - Urodził się Benny Burchardt. Bankier i prezes zarządu gminy żydowskiej w Landsbergu. Był pomysłodawcą budowy nowej synagogi, którą ukończono w 1854 roku.
4.06.1810 - Zakończony został remont wieży Bramy Młyńskiej. Na jej szczycie umieszczono dla potomnych, m.in. dokumenty podpisane przez władze miasta i monety z 1705 roku.
22.10.1810 - Otwarto i poświęcono siedzibę loży wolnomularskiej Św. Jana pod Czarnym Orłem przy Küstrinerstraße 1 (obecnie ulica Sikorskiego).
23.03.1811 - W Landsbergu powstała druga loża wolnomularska Honor Fryderyka (Friedrichs Ehre). Mieściła się w tym samym budynku przy Küstrinerstraße 1 (obecnie ulica Sikorskiego) co założona rok wcześniej loża Św. Jana pod Czarnym Orłem.
4.08.1811 - Urodził się Gustav Hermann Bumcke – późniejszy właściciel rodzinnej fabryki mydła Bumcke-Seifenfabrik. Także radca miejski oraz przewodniczący rady miejskiej i zgromadzenia deputowanych miejskich. Zmarł w 1909 roku.
2.11.1811 - Wznowiono oświetlanie najważniejszych ulic latarniami olejowymi. Pieniądze na utrzymanie oświetlenia pochodziły z kasy muzycznej, zebranej z opłat za zabawy taneczne organizowane w mieście.
1813 - W pierwszej połowie roku zmarło ponad 540 osób na gorączkę nerwową, a w kościele garnizonowym, zamienionym na lazaret, kilkuset żołnierzy, głównie francuskich, rannych w okolicach Gorzowa podczas bitew armii napoleońskiej z wojskami rosyjskimi.
16.02.1813 - W okolice Gorzowa przybyły pierwsze oddziały wojsk rosyjskich, które niebawem w okolicach miasta stoczyły bitwę z wojskami napoleońskimi. Licząca 1500 żołnierzy armia francuska wraz żołnierzami polskimi pokonała dużo liczniejsze wojska rosyjskie.
19.02.1813 - Wojska rosyjskie zajęły Gorzów.
11.09.1813 - Urodził się Eduard Volger (senior), księgarz i założyciel (w 1838 roku) Volger Und Klein - jednego z najstarszych wydawnictw w Gorzowie. Zmarł w 1886 roku.
18.01.1815 - W Landsbergu urodził się Eduard Boas. Pisarz, historyk, doktor prawa. Zmarł w 1853 roku.
1816 - Zlikwidowano lazaret wojskowy mieszczący się kościele garnizonowym na rogu dzisiejszych ulic Dzieci Wrzesińskich i Sikorskiego. Kościół garnizonowy przeniesiono do kościoła Zgody na pobliskim Przedmieściu Santockim, a w lazarecie urządzono salę teatralną.
13.04.1816 - W Landsbergu urodził się Hermann Paucksch. Honorowy Obywatel Miasta i fundator słynnej fontanny stojącej do dzisiaj na Starym Rynku. Zmarł w 1899 roku.
1.10.1818 - W Sorau (obecnie Żary) urodził się Woldemar Nürnberger, znany bardziej jako Solitaire – jeden z czołowych niemieckich poetów i komediopisarzy drugiej połowy XIX wieku. Zmarł w 1869 roku w Landsbergu.
29.07.1819 - Drukarz Wilhelm Schulz otrzymał zgodę na wydawanie pierwszej gazety w mieście. Pierwszy numer tygodnika "Neumärkische Wochenblatt" ukazał się 1 stycznia 1820 roku.
1819 - Zaniechano pobierania opłat za wjazd do miasta. Zlikwidowano urząd pisarza bramnego i poborcy cła, a także zaprzestano zamykać bramy miejskie. W ciągu kilku następnych lat bramy: Mostowa, Santocka i Wodna zostały rozebrane.
1.01.1820 - Ukazał się pierwszy numer tygodnika "Neumärkische Wochenblatt", wydawanego przez Wilhelma Schulzego. Później najstarsza gazeta w mieście ukazywała się trzy razy w tygodniu, a pod koniec 1878 roku przekształciła się w dziennik. W 1826 roku połączyła się z "Warthe Zeitung".
1820 - Splantowano część rynku przy kościele Mariackim, a jego wschodnią stronę zabudowano budkami kramarskimi.
10.12.1821 - W Krossen urodził się Wilhelm Meydam, Honorowy Obywatel Miasta, najdłużej urzędujący burmistrz i nadburmistrz w historii Landsbergu. Swoją funkcję sprawował przez 35 lat. Zmarł w 1907 roku.
1822 - Część biur magistratu ze starego Ratusza na rynku zostało przeniesionych do zaadaptowanych pomieszczeń na parterze Domu Komendanta przy Richstraße (obecnie ulica Sikorskiego).
1823 - Zlikwidowano cmentarz św. Gertrudy na Przedmieściu Santockim, na którym już od 1810 roku nie dokonywano pochówków. Teren przebudowano na park, a za prace odpowiedzialny był członek magistratu i późniejszy burmistrz miasta Johann Friedrich Mehls.
1824 - Firma budowlana Karla Ludwiga Wildego wybudowała nowy Dom Sierot. Powstał on przy Schloßstraße (dzisiaj ulica Obotrycka) na miejscu starego sierocińca.
1824 - W mieście pojawiły się pierwsze skrzynki pocztowe. Jedna z nich zawisła na budynku poczty, a druga w rynku, obok wejścia na odwach.
19.03.1825 - W wyniku gwałtownego, trwającego zaledwie dwie godziny, pożaru spłonęła podgorzowska wieś Wieprzyce. Całkowicie spaliły się domy i zabudowania, a także kościół i szkoła.
5.08.1825 - Rozebrana została wieża ratusza miejskiego w Landsbergu, z której dyżurny strażak sygnalizował zauważony pożar w mieście.
1825 - Na kościele Mariackim zainstalowano pierwszy piorunochron. Wcześniej pioruny wielokrotnie uderzały w kościół, wieżę, a także dzwony, czyniąc często duże straty.
1825 - Rozebrano hełm wieży trębackiej na starym Ratuszu.
1825 - Według spisu rocznego miasto liczyło 9 252 mieszkańców.
20.05.1826 - Johann Jakob Moderow – radny i aptekarz – otworzył na Zawarciu pierwszy w mieście zakład kąpieli dla kobiet.
30.08.1827 - Odbył się przetarg na wyburzenie części murów miejskich z bramami: Santocką i Młyńską.
1829 - Johann Jakob Moderow, który rok wcześniej otworzył pierwszy w mieście zakład kąpieli dla kobiet, uruchomił pierwsze w Landsbergu gazowe oświetlenie domowe. Zainstalował je w kuchni, sieni, a także aptecznym laboratorium. Gazowa latarnia stanęła także przed jego domem przy Dammstrasse (ulica Grobla).
24.10.1829 - Urodził się Friedrich Quilitz – fundator parku jego imienia (obecnie park Siemiradzkiego), także rajca miejski. Zmarł w 1923 roku.
1830 - Carl Ludwig Jähne, właściciel małego warsztatu ślusarskiego w centrum miasta, wybudował przy obecnej alei 11 Listopada fabrykę maszyn parowych, która dała początek Maschinenfabrik – jednej z ważniejszych fabryk w przedwojennym Gorzowie.
1831 - Przez blisko dwa miesiące drugiej połowy roku w mieście panowała epidemia cholery azjatyckiej. Zmarło 38 mieszkańców, których chowano na specjalnie urządzonym cmentarzu cholerycznym.
1831 - Zamknięty został cmentarz św. Ducha na Przedmieściu Młyńskim, który był drugą nekropolią miasta. Pierwsze pochówki odbywały się na nim jeszcze w okresie średniowiecznym. Nowy cmentarz – znany jako cmentarz ewangelicki - wytyczono przy drodze na Strzelce Krajeńskie.
23.05.1831 - Urodził się Klaudiusz Alkiewicz, szlachcic polski pochodzenia tatarskiego. Najbardziej znany jako fundator cmentarza świętokrzyskiego. Tam też został pochowany w 1908 roku.
1.11.1831 - W mieście wprowadzono podatek od psów.
26.01.1832 - W Landsbergu urodził się Rudolf Schwabe, jeden z założycieli Towarzystwa Historii Nowej Marchii. Także radca miejski. Zmarł w 1922 roku.
24.08.1832 - Urodził się August Engelien – filozof i językoznawca, znany jako współautor pierwszej monografii Gorzowa, wydanej w 1857 roku. Zmarł w 1903 roku w Berlinie.
8.04.1833 - Poświęcono nowo wybudowany kościół protestancki na Wieprzycach. Stanął on na fundamentach świątyni, która spłonęła podczas wielkiego pożaru wsi w 1825 roku.
12.02.1834 - W wieku 65 lat zmarł w Berlinie Friedrich Schleiermacher – słynny niemiecki teolog i filozof protestancki, w latach 1794-1796 kaznodzieja w kościele Zgody. Jego pobyt w Gorzowie upamiętniono pawilonem z jego popiersiem.
1.03.1834 - Gustav i Carl Großowie z Freienwalde wydzierżawili w Gorzowie browar i w budynkach przy dzisiejszej ulicy Pocztowej utworzyli Gebrüde Groß – jeden z najsłynniejszych w mieście zakładów piwowarskich, który działał do 1945 roku.
1837 - W dawnym Gorzowie powstały dwie nowe szkoły: na rogu ulic Hawelańskiej i Jagiełły wybudowano Męską Szkołę Ludową nr 1 (Knaben–Volksschule I), a przy ulicy Strzeleckiej Wyższą Szkołę Żeńską (Höheren Töchterschule).
30.03.1839 - W Pradze urodził się Wilhelm Klemperer. W latach 1864-1885 zwierzchnik państwowej gminy żydowskiej w Gorzowie. Zmarł w 1912 roku w Berlinie.
2.02.1840 - Spalił się jeden z najstarszych i najważniejszych młynów miejskich – Młyn Czterokołowy. Usytuowany był przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Sikorskiego i Młyńskiej, a jego początki sięgały okresu założenia miasta.
11.02.1841 - Przy Wollstraße (obecnie ulica Pocztowa) spłonęła większa część Gebrüde Groß - browaru i gorzelni należących do braci Groß.
1842 - 39 domów (w większości krytych strzechą) spłonęło w wyniku wielkiego pożaru na Zawarciu, a swoje mieszkania straciło 128 osób. W odbudowę Zawarcia, która trwała prawie do 1857 roku, włączyło się całe miasto.
1.07.1842 - Friedrich Schäffer otworzył przy dzisiejszej ulicy Sikorskiego 8 skład książek, w którym sprzedawał także nuty i dzieła sztuki. Jego sklep Schäffer & Co. działał do 1945 roku, zyskując miano najsłynniejszej księgarni w mieście.
1843 - Znany przemysłowiec i filantrop Hermann Paucksch założył na Zawarciu zakład budowy maszyn, znany później m.in. jako Paucksch A.G. Zakład mieszczący się przy ulicach Grobla i św. Jerzego był jedną z najważniejszych gorzowskich fabryk drugiej połowy XIX wieku.
2.02.1844 - Z inicjatywy burmistrza Emila Neumanna powstało Towarzystwo Upiększania Miasta (Verschönerungsverein). Celem Towarzystwa było m.in. zakładanie w mieście parków, terenów zielonych i sadzenie drzew. Działało do 1941 roku.
26.07.1845 - W Landsbergu zmarł Karl Ludwig Wilde, przedstawiciel znanego rodu, projektant i budowniczy miejski. Zaprojektował i wykonał m.in. budynek Domu Sierot i siedzibę Krajowego Domu Ubogich (obecnie siedziba PWSZ). Także rajca miejski. Żył 81 lat.
1847 - Na rogu dzisiejszych ulic Sikorskiego i Dzieci Wrzesińskich rozpoczęto budowę nieistniejącego już gmachu Sądu Ziemskiego i Miejskiego. Budowa wymusiła rozebranie sali widowiskowej Karla Schramma, w której wcześniej mieścił się kościół garnizonowy i lazaret.
26.08.1847 - Parostatek tylnokołowy Stanislaus rozpoczął regularne rejsy Wartą na trasie Gorzów – Kostrzyn.
1848 - W sąsiedztwie kościoła Zgody (obecnie pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki) ustawiono pawilon z popiersiem Friedricha Schleiermachera – słynnego teologa i filozofa protestanckiego, który w latach 1794–1796 był w tutejszym kościele kaznodzieją.
6.02.1848 - W wieku 68 lat zmarł w Landsbergu Joseph Nürnberger – uznany pisarz, astronom i matematyk. Był także naczelnikiem poczty.
3.04.1848 - W dzisiejszej Nowej Soli urodził się Gustav Schröder – późniejszy przemysłowiec landsberski, założyciel sieci fabryk lin, właściciel reprezentacyjnej willi, w której dzisiaj mieści się Muzeum Lubuskie. Zmarł w 1916 roku.
2.08.1848 - Ukazał się pierwszy numer tygodnika "Politischen Wochenschrift für den Bürger und Landmann". Druga, po "Neumärkische Wochenblatt", gazeta w historii miasta ukazywała się około roku.
12.10.1848 - Urodził się Max Bahr. Fabrykant, społecznik i filantrop. Jedna z ważniejszych postaci przedwojennego Gorzowa. Założyciel i właściciel Jutefabrik. Zmarł w 1930 roku.
1.01.1849 - Ukazał się "Der Landsberger Bote" ("Goniec landsberski") - trzecia gazeta w mieście.
1850 - Na gorzowskim rynku rozpoczęła się trwająca rok rozbiórka starego Ratusza.
15.11.1850 - Na Górze Wisielców (dzisiaj okolice ulicy Asnyka) ścięto toporem mordercę Gottlieba Dumdeya. Była to ostatnia publiczna egzekucja w historii miasta.
15.11.1850 - Urodził się Wilhelm Lehmann – w latach 1893-1919 burmistrz miasta. Także prezes zarządu kasy oszczędnościowej i mistrz loży wolnomularskiej. Przed wojną jego imię nosiła dzisiejsza ulica Chopina.
1852 - W Gorzowie przy dzisiejszej ulicy Walczaka powstał oddział Królewskiego Banku Komandytowego, który w 1876 roku przekształcony został w Reichsbank. Obecnie mieści się tu BGŻ.
27.09.1852 - Urodził się Ernst Henseler, najsłynniejszy przedwojenny artysta malarz landsberski, pochodzący z pobliskich Wieprzyc. W 2010 roku Gorzowianie uhonorowali go pomnikiem odsłoniętym na skwerze przy ulicy Łokietka. Zmarł w Berlinie w 1940 roku.
6.02.1853 - W Gorzowie zmarł Theodor Heinrich Otto Burchardt – syndyk miejski i notariusz, który zasłynął wyhodowaniem renety landsberskiej - nowej odmiany jabłoni. Żył 81 lat.
23.05.1853 - W wieku 46 lat zmarł Leopold Bornitz - poeta, autor wierszy i fraszek. Także doktor medycyny.
29.06.1853 - Zmarł landsberczanin Eduard Boas. Pisarz pochodzenia żydowskiego, autor m.in. książek o historii miasta i bractwa kurkowego. Pochowany został na cmentarzu żydowskim w Gorzowie.
12.06.1854 - W Landsbergu urodził się Hermann Paucksch młodszy. Inżynier, wynalazca i konstruktor. Syn Hermanna Pauckscha starszego, dyrektor fabryki kotłów parowych, najbardziej znanej jako H. Paucksch AG. Zmarł w 1936 roku.
5.08.1854 - W Landsbergu urodził się Robert Bahr. Kupiec i filantrop. Członek znanego przedwojennego rodu.
13.09.1854 - Poświęcona została nowa synagoga wybudowana przy dzisiejszej ulicy Łazienki. W 1938 roku bożnica została spalona przez hitlerowców.
1.01.1856 - Osada tkacka Friedrichstadt (Frydrychowo), założona w 1772 roku w okolicach dzisiejszego Osiedla Słonecznego, została zrównana w prawach miejskich z innymi dzielnicami Landsbergu.
17.02.1856 - Urodził się Friedrich Bumcke – jeden z właścicieli rodzinnej fabryki mydła Bumcke-Seifenfabrik. Także deputowany miejski. W historii miasta zapisał się jako jeden z założycieli Towarzystwa Historycznego Nowej Marchii.
24.02.1856 - W Landsbergu zmarł urzędujący burmistrz miasta Emil Neumann. Był jednym z założycieli Towarzystwa Upiększania Miasta.
9.08.1856 - Na wieży kościoła Mariackiego (Katedra) zawieszono odlane z żeliwa w Berlinie nowe tarcze kościelnego zegara.
4.09.1856 - W Gorzowie urodził się Paul Volger – przedstawiciel znanego landsberskiego rodu księgarzy. Później m.in. współwłaściciel rodzinnego wydawnictwa i właściciel księgarni. Zmarł w 1928 roku.
29.10.1856 - W Landsbergu urodził się Karl Bahr. Członek znanego rodu landsberczyków. Przedwojenny radca miejski i członek zarządu miasta. Młodszy brat Maxa Bahra.
12.10.1857 - Przez Gorzów przejechał pierwszy pociąg z Berlina do Królewca Prusko-Królewskiej Kolei Wschodniej.
9.12.1857 - Dzięki nowo wybudowanej gazowni w mieście zapłonęły pierwsze latarnie gazowe. Zastąpiły one lampy olejowe, które oświetlały ulice od 1734 roku. Rozpoczęto też dostarczanie gazu do mieszkań.
16.01.1859 - W Landsbergu urodził się Robert Warthmüller. Jeden z ważniejszych malarzy niemieckich epoki fryderycjańskiej. Także profesor Królewskiej Akademii Sztuki w Berlinie. Zmarł w 1895 roku.
1860 - W Gorzowie powstało Towarzystwo Kredytowe (Landsberger Kreditverein), które w 1940 roku przekształciło się w Bank Ludowy (Volksbank Landsberg e. GmbH). Ostatnia siedziba banku mieściła się na rogu obecnych ulic Sikorskiego i Pionierów, gdzie dziś znajduje się GBS.
5.03.1861 - Powstało Männerturnverein Landsberg [MTVL] - męskie towarzystwo gimnastyczne. Jednym z jego pomysłodawców i założycieli był Thomas Stange.
10.02.1862 - W Berlinie urodził się Karl Schnause. Później uznany rzeźbiarz i kamieniarz, od 1902 roku związany z Gorzowem, który jest autorem m.in. medalionu na pomniku Egometa Brahtza (1922), pomnika nagrobnego Carla Teikego (1930) i dekoracji w willi Gustava Schrödera. Zmarł w Gorzowie w 1937 roku.
31.03.1862 - Kilka dni po przyjęciu przez magistrat nowego porządku ogniowego powstała Straż Gimnastyczno-Ogniowa. Utworzyli ją członkowie Männerturnverein Landsberg - najbardziej wysportowani i sprawni mieszkańcy miasta. Pierwsza straż w historii Gorzowa składała się z sekcji gaśniczej i ratunkowej.
7.05.1863 - W Landsbergu (obecnie Gorzów Wlkp.) zmarł Ludwig [Heinrich Otto] Oberheim. Luterański duchowny, nadproboszcz. W latach 1836-1843 archidiakon kościoła Mariackiego.
1.09.1863 - Poświęcona została wieża z dzwonami przy kościele Zgody na Przedmieściu Santockim, którą dobudowano m.in. dzięki darowiźnie zapisanej kościołowi przez Wilhelma i Hanne Gieslerów. Wieża i dzwony spłonęły w lipcu 1911 roku.
1864 - Położono drugi tor linii kolejowej przebiegającej przez Gorzów. Trasę Berlin-Królewiec zmodernizowano zaledwie w siedem lat po jej uruchomieniu.
5.02.1864 - Urodził się Carl Teike, muzyk i kompozytor, jeden z największych w świecie twórców marszów wojskowych, w tym słynnego Alte Kameraden. Zmarł w Gorzowie w 1922 roku.
1865 - Rozpoczęto budowę nowego drewnianego mostu na Warcie. Konstrukcja według projektu Rudolfa Böhma miała jedno zwodzone przęsło od strony miasta. Most spłonął w pożarze w połowie 1905 roku.
1866 - Na potrzeby Zarządu Miasta rozbudowany został Dom Komendanta. W bocznym skrzydle tymczasowego Ratusza powstała nowa sala posiedzeń.
1866 - W mieście odnotowano przypadki zachorowania na cholerę.
16.05.1866 - W Gorzowie w wieku 54 lat zmarł Carl Groß, jeden ze współzałożycieli rodzinnego browaru Gebrüde Groß. Także radca miejski.
27.09.1867 - Carl Becker otworzył najnowocześniejszą piekarnię w mieście. Mieściła się ona na rogu dzisiejszych ulic Obotryckiej i Pionierów.
31.08.1868 - W Landsbergu urodził się Ludwig Pick. Lekarz, światowej sławy patolog i profesor honorowy uniwersytetu w Berlinie. Zmarł w 1944 roku w obozie hitlerowskim w Terezinie. Jego imię nosi jedna z ulic w Berlinie.
24.12.1868 - W Berlinchen (obecnie Barlinek w woj. zachodniopomorskim) urodził się Emanuel Lasker, absolwent gimnazjum w Gorzowie, które ukończył w 1888 roku. W latach 1894-1921 mistrz świata w szachach i jeden z najlepszych zawodników w historii tej dyscypliny. Zmarł w Nowym Jorku w 1941 roku.
1.01.1869 - Urodził się Wilhelm Ogoleit, później znany landsberski księgarz i współwłaściciel firmy wydawniczej Schaeffer & Co. Rozgłos zyskał jako kolekcjoner pamiątek po Goethem i Schillerze. Zmarł w 1953 roku.
17.04.1869 - W Gorzowie w wieku 52 lat zmarł Woldemar Nürnberger. Lekarz, a przede wszystkim poeta, nowelista i komediopisarz. Światowy rozgłos zyskał pod pseudonimem Solitaire.
31.05.1869 - Na północnych obrzeżach miasta oddano do użytku drogę spacerową łączącą dwa szańce - pierwszy fragment parku znanego później jako Quilitzpark, a po 1945 roku jako park Siemiradzkiego.
20.08.1871 - W Landsbergu zmarł Gustav Friedrich Groß - właściciel browaru, społecznik i filantrop. Fundator, m.in. domu dla nieuleczalnie chorych przy obecnej ulicy Kosynierów Gdyńskich, w którym po wojnie mieścił się Zespół Szkół Gastronomicznych. Żył 72 lata.
12.10.1871 - Zmarł Thomas Stange, jeden z założycieli Männerturnverein Landsberg [MTVL] - męskiego towarzystwa gimnastycznego (1861) - oraz Straży Gimnastyczno-Ogniowej (1862). Żył 41 lat.
2.10.1872 - W Balster urodził się Gustav Radeke. Z Landsbergiem związany od 1900 roku. Nauczyciel, regionalista i historyk, autor licznych publikacji historycznych i kroniki miasta. Także wieloletni rektor szkoły ludowej (1918-1940) i radca miejski (1918-1933). Zmarł w 1946 roku.
11.07.1873 - W Skawicy koło Zawoi urodziła się Rozalia Dyrcz. Od 1945 roku gorzowianka, jedna z najstarszych mieszkanek miasta. Zmarła w 1992 roku w wieku 109 lat.
18.10.1874 - Na Paradeplatz na Przedmieściu Santockim odsłonięto pomnik zwycięstwa, zwany też Germanią. Upamiętnił on wygraną wojnę Prus z Francją w 1870 roku. Zniszczony w 1945 roku przez żołnierzy Armii Czerwonej.
1875 - Przy Neuestraße (obecnie ulica Chrobrego) wybudowano pierwsze trzy domy, które dały początek dzielnicy Nowe Miasto.
14.05.1875 - W Halle (Niemcy) zmarł Gottfried Bernhardy. Filozof niemiecki, historyk i tłumacz, urodzony w 1800 roku w Landsbergu (obecnie Gorzów Wlkp.).
14.07.1876 - Urodził się Otto Gerloff. Prawnik i polityk. W latach 1915-1943 burmistrz i nadburmistrz Landsbergu (obecnie Gorzów). Przed wojną jego imię nosił most na Warcie (obecnie most Staromiejski).
16.03.1877 - W podgorzowskiej wsi Wysoka urodził się Hermann Silwedel. Kompozytor, nauczyciel gry na różnych instrumentach. W Gorzowie posiadał własne wydawnictwo muzyczne i drukarnię. Zmarł w 1936 roku.
6.11.1878 - Zatwierdzony został tzw. plan Gläsmera zakładający budowę Nowego Miasta – nowej dzielnicy Gorzowa położonej w północnej części miasta, pomiędzy dzisiejszymi ulicami: Borowskiego, Drzymały, Kosynierów Gdyńskich i Strzelecką.
12.12.1878 - Wydawana trzy razy w tygodniu gazeta "Neumärkische Wochenblatt" zaczęła się ukazywać jako dziennik. Najstarsze czasopismo w mieście powstało w 1820 roku i pierwotnie było tygodnikiem.
7.12.1879 - W wieku 75 lat zmarł Adolf Boas. Honorowy obywatel miasta, współfundator domu dla nieuleczalnie chorych przy dzisiejszej ulicy Kosynierów Gdyńskich. Przedstawiciel znanej przedwojennej rodziny bankowców i handlarzy zbożem.
23.03.1882 - Urodził się Walter Arnold, w latach 1916-1920 drugi burmistrz miasta. Zmarł w 1933 roku.
22.05.1882 - Urodziła się Helena Andruszkiewicz, najdłużej żyjąca gorzowianka w powojennej historii miasta. Zmarła w 1993 roku w wieku 111 lat.
14.09.1882 - Urodził się Stanisław Klimm. Później ksiądz salezjanin, drugi proboszcz parafii katedralnej (1946-1952) i dziekan gorzowski. Zmarł w 1971 roku.
15.09.1882 - W okolicach dzisiejszej ulicy Chrobrego (przy dawnym Arsenale) rozpoczęto wyburzanie kolejnych części murów obronnych i tzw. wagi miejskiej (wełnianej). Trwające ponad dwa tygodnie prace miały na celu lepsze połączenie Neuestraße (Chrobrego) i najmłodszej dzielnicy Gorzowa - Nowego Miasta - z centrum.
16.08.1883 - Urodził się Georg Wartenberg. W latach 1923-1929 kierownik Muzeum Miejskiego. Także regionalista. Zmarł w 1958 roku.
4.09.1883 - Uchwałą zgromadzenia deputowanych miejskich powołane zostało Muzeum Miejskie. Jego zadaniem było dokumentowanie historii miasta i regionu.
14.04.1884 - Rozwiązana została Straż Gimnastyczno–Ogniowa, a 39 jej członków wstąpiło do Ochotniczej Straży Pożarnej (Freiwillige Feuerwehr).
11.03.1886 - Zmarł Eduard Volger (senior). Znany księgarz, założyciel księgarni i wydawnictwa Volger Und Klein. Żył 72 lata.
2.05.1886 - W Putlitz (Brandenburgia, Niemcy) urodził się Gottfried Benn - lekarz, prozaik, poeta i eseista niemiecki. W latach 1943-1945 związany z przedwojennym Gorzowem. Zmarł w 1956 roku.
1.08.1886 - W Anińsku (powiat Siebież, wówczas Biała Ruś w guberni witebskiej) urodził się Włodzimierz Korsak. Przyrodnik, podróżnik i pisarz. Naczelny Łowczy Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1945-1972 mieszkający w Gorzowie. Zmarł w 1973 roku w Krakowie. Jego prochy sprowadzono do Gorzowa w 1983 roku.
9.08.1888 - Zmarł prof. dr Friedrich Heinrich Kaempf. Dyrektor gimnazjum w Landsbergu. W 1880 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta.
15.10.1888 - W związku ze śmiercią w jednym roku dwóch cesarzy Niemiec: Wilhelma I (zmarł w marcu) i Fryderyka III Wilhelma (zmarł w czerwcu) oraz intronizacji Wilhelma II, w podgorzowskich Wieprzycach uroczyście posadzono dąb trzech cesarzy.
24.11.1888 - Zmarł Friedrich Klose. Założyciel parku nad Kłodawką w rejonie dzisiejszych ulic Dąbrowskiego i Borowskiego, który przed wojną nosił jego imię. Także malarz i radca miejski.
2.02.1889 - Urodził się Bekir Radkiewicz. Później imam i duchowy przywódca ludności tatarskiej w Gorzowie. Zmarł w 1987 roku.
9.01.1890 - W Landsbergu urodziła się Else Schmaeling, znana później deputowana miejska, a także założycielka i wydawca czasopisma ziomkowskiego "Landsberger Heimatblatt", znanego później jako "Heimatblatt". Zmarła w 1956 roku.
14.04.1890 - Przy dzisiejszych ulicach Estkowskiego i Konstytucji 3 Maja uruchomiono rzeźnię miejską, która – po wojnie znana jako Zakłady Mięsne WPRP - działała do 2000 roku. Później rozebrana. W latach 2006-2007 na jej miejscu wybudowano nowoczesną Galerię Handlową Askana. Z dawnego zakładu pozostawiono jedynie zabytkową wieżę ciśnień.
2.11.1890 - Powołano do życia Towarzystwo Historii Nowej Marchii. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się w Küstrin (Kostrzyn).
23.11.1891 - W Berlinie urodził się Otto Kaplick. Nauczyciel, historyk, popularyzator historii i regionalista. Autor publikacji na temat przeszłości Gorzowa i Nowej Marchii. W latach 1957-1960 zredagował 3-tomową historię Gorzowa. Zmarł w 1967 roku.
1.08.1892 - Urodził się Georg Wegner - niemiecki duchowny protestancki. W latach 1929-1945 wikary i proboszcz w kościele Mariackim (obecnie Katedra).
11.04.1893 - Urodził się ksiądz Józef Czapran. W latach latach 1952-1963 proboszcz parafii katedralnej w Gorzowie Wlkp. Zmarł w 1972 roku.
5.08.1893 - Spółka Zitzewitz & Spierling. Buchdruckereir und Verlag rozpoczęła wydawanie gazety regionalnej "Landsberger General Anzeiger". Drugi dziennik w historii miasta ukazywał się do końca stycznia 1945 roku.
1.04.1894 - W Landsbergu urodził się Max E.A. Richter. Malarz i grafik, twórca nieistniejących fresków z widokami dawnego Gorzowa na ścianach nieistniejącej już restauracji Weinberg. Zmarł w 1957 roku.
16.09.1894 - Urodził się Fritz Buchholz - gorzowski historyk, archiwista i archeolog. Jeden z założycieli i późniejszy kierownik Muzeum Miejskiego w Gorzowie. Zmarł w 1945 roku w Dobiegniewie.
1895 - W Gorzowie mieszkało 30 485 osób.
12.06.1895 - W Krakowie urodziła się Wanda Dubieńska. Pierwsza polska olimpijka, mistrzyni Polski w szermierce, tenisie ziemnym i biegach narciarskich. Po wojnie osiadła w Gorzowie. Do emerytury (w II połowie lat 60.) pracowała w Wojewódzkim Zakładzie Higieny Weterynaryjnej. Późnej powróciła do Krakowa. Zmarła w 1968 roku.
25.06.1895 - W Berlinie zmarł Robert Warthmüller. Malarz urodzony w Landsbergu, uznawany za jednego z najważniejszych malarzy niemieckich epoki fryderycjańskiej. Także profesor Królewskiej Akademii Sztuki w Berlinie. Żył zaledwie 36 lat.
10.07.1895 - Urodził się Tadeusz Głogowski. Nauczyciel germanista, jeden z organizatorów i pierwszy dyrektor Liceum nr 18 (później znane jako I Liceum Ogólnokształcące). Szkołą kierował do 1948 roku. Zmarł w 1984 roku.
29.05.1896 - Urodził się Stanisław Mozol. W 1952 roku został pierwszym posłem na sejm PRL z okręgu gorzowskiego. Członek Komisji Przemysłu. Zmarł w 1978 roku.
5.02.1897 - W Radomiu urodziła się Teresa Przanowska. Z Gorzowem związana od 1951 roku. Nauczycielka, poetka, pisarka i działaczka społeczna. Zmarła w 1988 roku.
20.06.1897 - Landsberski przemysłowiec Hermann Paucksch uroczyście uruchomił nową fontannę, której sam był fundatorem. Stanęła na Starym Rynku w sąsiedztwie kościoła Mariackiego. Do dzisiaj nosi nazwę fontanny Pauckscha.
27.06.1898 - We wsi Rusiborek koło Środy Wlkp. urodził się Piotr Wysocki. W latach 1945-1947 pierwszy w powojennej historii miasta prezydent Gorzowa. Później był także prezydentem Piły i starostą powiatowym w Szczytnie. Zmarł w 1985 roku w Pile.
5.03.1899 - W wieku 83 lat zmarł Hermann Paucksch. Honorowy Obywatel Miasta, fundator fontanny na Starym Rynku. Pochowany został na nieistniejącym cmentarzu ewangelickim w Landsbergu.
14.05.1899 - Odnotowano burzę, jaka przeszła nad miastem. Jeden z piorunów uderzył w wieżę kościoła Mariackiego.
29.07.1899 - W mieście uruchomiono pierwszą komunikację tramwajową. Trzy linie miały łączną długość ponad pięciu kilometrów.
1.09.1899 - Dzięki budowie sieci elektrycznej dla potrzeb komunikacji tramwajowej po raz pierwszy prąd pojawił się także w mieszkaniach Gorzowian.
24.10.1899 - Z okazji swoich 70. urodzin znany bankier, radca miejski i filantrop Friedrich Quilitz podarował miastu do zagospodarowania na tereny zielone grunty znajdujące się wówczas na skraju miasta, w rejonie dzisiejszych ulic Drzymały i Walczaka. Powiększany w ciągu kilku następnych lat teren stał się największym parkiem w mieście, znanym jako Quilitzpark, a po wojnie jako park Siemiradzkiego.
1.12.1899 - Księgarz i kolekcjoner Wilhelm Ogoleit otworzył w swojej księgarni przy Richtstraße 8 (obecnie róg ulic Sikorskiego i Pionierów) wystawę pamiątek po Goethe i epoce w której tworzył.
7.04.1900 - W Kaliszu urodził się Walerian Leśnicki. W latach 1946-1948 przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej. Zmarł w 1964 roku.
13.09.1900 - W Trzemesznie (obecnie woj. wielkopolskie) urodził się Edmund Nowicki. Biskup rzymskokatolicki i doktor prawa kanoniczego. W latach 1945-1951 administrator apostolski w Gorzowie Wlkp. Zmarł w 1971 roku.