RADA MIASTA

Patrz też: | Radni I kadencji (1990-1994) | Radni II kadencji (1994-1998) | Radni III kadencji (1998-2002) | Radni IV kadencji (2002-2006) | Radni V kadencji (2006-2010) | Radni VI kadencji (2010-2014) | Radni VII kadencji (2014-2018) | Radni VIII kadencji (2018-2023) |


Organ uchwałodawczy miasta – następca Miejskiej Rady Narodowej - mający kompetencje stanowiące i kontrolne, wybierany w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję. Członkowie rady wybierani są przez mieszkańców miasta w wielomandatowych okręgach w głosowaniu tajnym. Pierwsze wybory do Rady Miasta odbyły się 27 maja 1990 roku. Do 2002 roku wybierano 45 radnych, a w latach następnych tylko 25 (ilość radnych w miastach do 200 000 mieszkańców). Do 1998 roku rada wybierała Zarząd Miasta i prezydenta miasta. Spośród radnych wybierany jest Przewodniczący Rady i do trzech jej wiceprzewodniczących.

Rada Miasta nadaje wybitnym osobistościom godność Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz przyznaje odznaczenia, m.in. Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Spotkania gorzowskich radnych odbywają się w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego 3/4. Okazjonalnie sesje - uroczyste i nadzwyczajne – odbywają się w reprezentacyjnych salach innych obiektów, np. sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta, sali kameralnej Filharmonii Gorzowskiej, Teatrze im. Juliusza Osterwy, hali sportowej przy ulicy Szarych Szeregów czy na placu Grunwaldzkim.

Ostanie wybory do Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego odbyły się 21 października 2018 roku. Obecnie przewodniczącym Rady Miasta jest Jan Kaczanowski (KKW Jacka Wójcickiego), a wiceprzewodniczącymi Sebastian Pieńkowski (PiS), Jerzy Sobolewski (Koalicja Obywatelska) i Krzysztof Kochanowski (Kocham Gorzów). [ Dane na dzień: 1.12.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "20 lat gorzowskiej samorządności" - praca zbiorowa pod redakcją Dariusza A. Rymara i Anny Zaleskiej - 2010; [2] - "Gorzowskie Wiadomości Samorządowe"
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI