GRODZKI DOM KULTURY

Grodzki Dom Kultury Także: GDK. Wcześniej: Wojewódzki Dom Kultury [WDK]. Placówka upowszechniania kultury utworzona w 1975 roku i mieszcząca się na Zawarciu w dawnej willi Hermanna Pauckscha. Zlikwidowana w 2014 roku.

Jako WDK sprawował opiekę merytoryczną i instruktażową nad placówkami kultury na terenie województwa gorzowskiego, a po zmianach administracyjnych i utworzeniu województwa lubuskiego - na terenie miasta. Od stycznia 1999 roku działał jako Grodzki Dom Kultury (od 2001 roku z oficjalną nazwą). Placówka organizowała imprezy amatorskiego ruchu artystycznego, kameralne koncerty, spektakle oraz spotkania autorskie profesjonalistów i amatorów. Dla instruktorów zespołów amatorskich organizowała warsztaty i szkolenia. Zlikwidowany decyzją prezydenta i radnych Rady Miasta VI kadencji z końcem 2014 roku.

W GDK działało 28 sekcji i zespołów artystycznych, które skupiały ponad 600 osób. Najbardziej znane: Chór Cantabile, Teatr Kreatury, Zespół Muzyki Dawnej Preambulum, Zespół Tańca Ludowego Gorzowiacy i Klub Poetów Okrągłego Stołu. Posiadał własną galerię Azyl Art. Na terenie miasta pod jego egidą działały też kluby: Jedynka, Pogodna Jesień i Zodiak. GDK posiadał też własny Gorzowski Internetowy Informator Kulturalny. Ostatnim dyrektorem Grodzkiego Domu Kultury był Sergiusz Sokołow. [ Dane na dzień: 20.01.2015 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - portal: www.kultura-gorzow.pl; [2] - portal: www.giik.pl
Zobacz też : INSTYTUCJE, PLACÓWKI, ZAKŁADY | MIEJSCA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ