DZIAŁACZE SPOŁECZNI
ADAMSKI Benedykt (dyrygent, muzyk)
AMPUŁA Janusz (dziennikarz, działacz społeczny)
ANDRZEJEWSKI Witold (duchowny, aktor teatralny, osobowość)
BIBROWICZ Bożydar (przyrodnik)
BOŃCZUK Leszek (działacz kultury)
CIEPIELA Hanna (dziennikarka, autorka książek)
CIESIELSKI Władysław (działacz kultury, dziennikarz)
DOLIŃSKI Robert (działacz romski)
DRATWIŃSKA Maria (prezes Honorowy Związku Sybiraków Oddział w Gorzowie)
DRECZKA Janusz (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
DYRAK Ryszard (poseł, działacz gospodarczy)
GAWEŁ Jan (działacz społeczny i polityczny)
GUZENDA Mariusz (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
HAEGENBARTH Leon (grafik, społecznik)
HEJMANOWSKA Stefania (działacz opozycyjny, senator)
HERMA Karol (pedagog, radny MRN)
HOPFER Jerzy (kapitan żeglugi śródlądowej)
HRYBACZ Janusz (nauczyciel, działacz społeczny)
JUSIS Zdzisław (poseł, działacz społeczny i sportowy)
KAMIŃSKA Krystyna (dziennikarka, wydawca)
KANTECKI Antoni (pedagog)
KARPYZA Witold (nauczyciel, wychowawca)
KASZYŃSKI Szczepan (dyrygent i muzyk)
KILCZEWSKI Jerzy (współzałożyciel Lubuskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Członków Spółdzielni Mieszkaniowych)
KLIMEK Teresa (Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, działaczka opozycyjna)
KLIMEK Władysław (działacz katolicki i opozycyjny)
KOMARNICKI Władysław (senator, biznesmen, działacz sportowy)
KORBAN Edward (Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, prezes UTW)
KORNIEJCZUK Jan (działacz sportowy)
KOS Jadwiga (pedagog muzyczny, kierownik chóru Cantabile)
KOWALECZKO Jadwiga (animtorka kultury)
KUCZYŃSKA Elżbieta (piosenkarka)
KUCZYŃSKI Sylwester (harcmistrz, działacz żeglarski)
KURMIN Dorota (dziennikarka TVP)
KUŚMIDER Piotr (psycholog, filmowiec)
KUŹMICKA Helena (pedagog, księgarz)
LASIK Grażyna (kanclerz WISZ, pedagog)
LESZCZYŃSKI Paweł (doktor habilitowany nauk prawnych, działacz samorządowy)
ŁĄCKI Zbigniew (fotografik)
MAKOWSKA-CIELEŃ Anna (działacz społeczny, regionalistka)
MALICKI Bolesław (kapelmistrz)
MAŃCZAK Edmund (starszy cechu krawców, działacz społeczny)
MARCZYK-RAJCHEL Łucja (działaczka społeczna, sybiraczka, autorka książek)
MAZUR Kurt (fotograf)
MINOROWICZ Jan (radny Rady Miasta, działacz społeczny)
MODZELAN Kazimierz (działacz NSZZ "Solidarność")
MORAWSKA Maria (działaczka kultury)
MORAWSKI Zdzisław (poeta, prozaik)
NARUSIEWICZ Leszek (pedagog, radny Rady Miasta)
NOWAK Bogusław (szaradzista)
NOWAKOWSKA Zofia (historyk, założycielka Klubu Pioniera)
NOWICKA Ludwina (aktorka teatralna)
NOWICKI Florian (literat, prezes GTK)
NOWIK Kazimierz (fotografik, prezes GTF)
OCHNICKI Wiktor (działacz rzemiosła gorzowskiego)
PAPCIAK Edmund (działacz rzemiosła gorzowskiego)
PARON Andrzej (sportowiec niepełnosprawny, założyciel stowarzyszenia Arka)
PIEŃKOWSKI Sebastian (działacz samorządowy, przewodniczący Rady Miasta)
PORWICH Jarosław (poseł, działacz związkowy, przewodniczący NSZZ "Solidarność")
PRZANOWSKA Teresa (nauczycielka, poetka)
PRZYBYŁOWICZ Lidia (działacz kultury, urzędnik UM)
PYTLAK Grażyna (działaczka "Solidarności")
RAK Michaela (siostra zakonna, założycielka hospicjum)
RAWA Mirosław (wicewojewoda lubuski, wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
RUDZIŃSKI Zbigniew (krajoznawca i podróżnik)
RYBKA Franciszek (działacz rzemiosła gorzowskiego, Podstarszy Cechu)
RZESZEWSKI Mieczysław (architekt, artysta plastyk)
SADOWSKI Wojciech (etnolog i regionalista)
SAWICKI Ryszard (działacz opozycyjny, pierwszy przewodniczący Rady Miasta)
SCHROEDER Barbara (społecznik, założycielka klubu Na Zapiecku)
SERAFINOWSKI Wacław (działacz rzemiosła gorzowskiego)
SEWERYŃSKI Bogusław (społecznik i przyrodnik)
SŁOWIK Janusz (działacz społeczny i kulturalny)
SOPALAK Mirosław (wicewojewoda gorzowski, działacz społeczny)
SPYCHAJ Krzysztof (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
STARYSZAK Władysława (kierownik Klubu Jedynka, działacz kultury)
STEBLIN-KAMIŃSKI Piotr (działacz kultury, bloger)
STONOGA-KORALEWICZ Weronika (działaczka społeczna)
STREIT Jadwiga (nauczycielka, działaczka kultury)
SURMACZ Marek (polityk, były doradca Prezydenta RP)
SURMACZ Maria (prezes ZSG Rodzina Katyńska)
SYMONOWICZ Cezary (dr. inż. budownictwa, radny, działacz społeczny)
SYNOWIEC Jerzy (adwokat, społecznik)
TOKARCZUK Bronisław (działacz społeczny)
WIECZORKIEWICZ Mirosław (fotoreporter, wydawca)
WIŚNIOWSKI Adam (honorowy prezes PTTK, przewodnik turystyczny)
WITKOWSKI Feliks (radny MRN, prezes Gorzowskiej Izby Rzemieślniczej)
WOJCIECHOWSKA Grażyna (wiceprzewodnicząca Rady Miasta, prezes zarządu ZNP)
WOJCIECHOWSKI Roman (muzyk, pedagog)
WOJDYŁŁO Maria (działaczka kultury, germanistka)
WYSOCKA Maria (animator kultury, dyrektor domu kultury)
WYSOCKI Piotr (pierwszy prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
ZALEWSKI Bogdan (pedagog, działacz kultury)
ZDROWOWICZ-KULIK Ewa (prezes fundacji Serce na Dłoni)
ŻURAWIECKI Bronisław (działacz NSZZ "Solidarność")
ŻURAWSKA-CHASZCZEWSKA Jowita (doktor nauk humanistycznych)
ŻYTKOWSKI Stanisław (działacz NSZZ "Solidarność")