NOWAK Bogusław [1948- ]

Bogusław Nowak Właśc. Bogusław [Franciszek] Nowak. Autor krzyżówek i zadań diagramowych. Jeden z założycieli Gorzowskiego Klubu Szaradzistów Atena.

Urodzony w miejscowości Różańsko (woj. szaczeciński, obecnie zachodniopomorskie). Z Gorzowem związany od 1975 roku. Absolwent Technikum Ekonomicznego w Barlinku (1967), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (1983, kierunek administracja) i Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie (2005, studia podyplomowe – Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna). Ukończył sześć Wyższych Kursów Obronnych w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie (1996, 2003-2006 i 2010). Pracownik Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Myśliborzu (1967-1970) i Urzędu Powiatowego (1970-1975, Wydział Handlu) - tamże. W latach 1975-1999 zatrudniony w gorzowskim Urzędzie Wojewódzkim, a od 1999 roku do 2011 w lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

W latach 1975-1990 pracował w Wydziale Handlu UW, a w latach 1990-1996 w Wojewódzkim Inspektoracie Obrony Cywilnej na stanowisku kierownika Sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Obrony. W międzyczasie, od marca do czerwca 1990 roku, pełnił obowiązki naczelnika miasta i gminy Drezdenko, oddelegowany na to stanowisko przez wojewodę gorzowskiego. Od 1996 roku zatrudniony na stanowisku Sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Obrony (do 2002 roku - likwidacja stanowiska), a od 1999 roku równolegle na stanowisku kierownika Oddziału Spraw Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (do 2011 roku - przejście na emeryturę).

Szaradzista i miłośnik rozrywek umysłowych. W czerwcu 1969 roku zadebiutował krzyżówką w ogólnopolskim dwutygodniku "Szaradzista". Do 2015 roku, jako BeN, Jabon albo NOBOR, przygotował i opublikował w prasie lokalnej (m.in.: "Arsenał", "Gazeta Nowa", "Głos Gorzowski", "Gorzowiak", "Gorzowska Przemysłówka", "Gorzowskie Wiadomości Samorządowe", "Kurier Gorzowski", "Stilon Gorzowski", "Teraz Gorzów", "Tylko Gorzów" i "Ziemia Gorzowska"), centralnej i ogólnopolskich czasopismach szaradziarskich (m.in. "Rozrywka" i "Szaradzista") ponad siedem tysięcy krzyżówek i zadań diagramowych. Jeden z założycieli (wraz z Jerzym Cwojdzińskim) Gorzowskiego Klubu Szaradzistów Atena (1980). Współorganizator krajowych i regionalnych turniejów szaradziarskich. Jeden z pomysłodawców niezwykle popularnych w latach 1983-1993 Letniej Ligi Szaradzistów, Gorzowskiej Ligi Szaradzistów, Wakacyjnej Ligi Szaradzistów i Letniego Ćwiczenia Umysłu, prowadzonych na łamach tygodnika "Ziemia Gorzowska", oraz Potyczek z Ateną (1981) publikowanych w Informatorze Kulturalnym woj. gorzowskiego, Pojedynku z Ateną (1990) w "Kurierze Gorzowskim" i Enigmy (2002-2003) w "Nowym Tygodniku" (tygodnik Ziemi Kostrzyńskiej). W latach 1993-1994 członek zespołu redakcyjnego ogólnopolskich miesięczników szaradziarskich "Eldorado", "Małe Eldorado" i "Sprintem przez kratki", wydawanych przez Agencję Reklamowo-Wydawniczą Margraf w Lipianach. Członek drużyny GKSz Atena, z którą w 1986 roku zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskiej Biesiadzie Szaradziarskiej, a w latach 1981-1996 pięciokrotnie wygrywał prestiżowy Ogólnopolski Turniej Kompozycji Krzyżówki. Od wielu lat organizator Otwartych Szaradziarskich Mistrzostw Gorzowa. Autor Wielkiego słownika imion dla szaradzistów (1996, przy współpracy Jerzego Pilca). Wieloletni członek Zarządu Głównego Federacji Klubów Szaradzistów (1984 - do chwili obecnej), w tym wiceprezes (1990-1994), sekretarz (1994-2003) i przewodniczący komisji rewizyjnej (od 2006 – do chwili obecnej). Posiada medal Zasłużony Szaradzista (2000) i Kryształową Rozetę Rozrywki (2007), otrzymaną w jubileuszowym roku 50-lecia istnienia pisma "Rozrywka" za współpracę autorską i rozwijanie ruchu szaradziarskiego w regionie i w kraju.

Odznaczony m.in.: Srebrnym (1989) i Brązowym Krzyżem Zasługi (1984), Złotym (2008), Srebrnym (1999) i Brązowym (1994) Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę (2008), Odznaką Zasłużony Pracownik Handlu i Usług (1986), Odznaką Honorową Zasłużony Pracownik Państwowy (1986), Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego (1991). [ Dane na dzień: 20.08.2015 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów B. Nowaka
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: Bogusław Nowak
Zobacz też : DZIAŁACZE SPOŁECZNI