STARYSZAK Władysława [1943-2018]

Pedagog, działacz i animator kultury i oświaty. Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich (1999-2014). Kierownik Klubu Jedynka (2004-2016).

Urodzona we Lwowie (Polska, obecnie Ukraina). Zmarła w Gorzowie Wlkp. Absolwentka Liceum Pedagogicznego im. Adama Mickiewicza w Gorzowie (1962) i Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (1974, kierunek filologia polska). W latach 1962-1968 uczyła języka polskiego w wiejskich szkołach podstawowych, m.in. w Gościmcu, Gościmiu i Goszczanowie (obecnie gmina Drezdenko). Prowadziła też różnorodne koła zainteresowań o charakterze żywego słowa. W tym samym czasie pracowała w Komendzie Hufca ZHP w Strzelcach Kraj. jako namiestnik zuchowy. Instruktor kulturalno-oświatowy w Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej w Gorzowie i Domu Kultury Kolejarz (1968-1971). Także zastępca dyrektora tej placówki.

Od 1971 roku nauczycielka języka polskiego, a później wicedyrektor ds. wychowania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów w Gorzowie. Prowadziła tam różne formy pozalekcyjne, m.in. zespół redakcyjny radiowęzła szkolnego, gazetkę szkolną, koło recytatorów, drużynę harcerską. Działała w Klubie Nauczyciela. Od 1976 roku wizytator ds. wychowania i zajęć pozalekcyjnych w Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie. Prowadziła zespoły samokształceniowe zastępców inspektorów i wicedyrektorów ds. wychowania w szkołach ponadpodstawowych. Kierowała zespołami problemowymi w Radzie Postępu Pedagogicznego. Organizowała różne kursy dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, np. wiedzy o filmie.

Współpracowała z Towarzystwem Miłośników Teatru oraz Gorzowskim Towarzystwem Kultury, organizując wspólnie z Anną Makowską-Cieleń m.in. Sejmiki Kół Miłośników Regionu. W Związku Nauczycielstwa Polskiego prowadziła Okręgową Sekcję Opieki nad Dzieckiem i Placówkami Wychowania Pozaszkolnego. Organizowała różne formy wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, m.in. wyjazdy na Festiwal Kultury Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, Kielcach, Koninie i Szczecinie oraz kolonie polonijne w Gorzowie.

W latach 1990-1993 pracowała w Szkole Podstawowej w Wawrowie, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz w Medycznym Studium Zawodowym w Gorzowie. Od 1993 roku na emeryturze.

W latach 2004-2016 kierowała Klubem Jedynka działającym przy Grodzkim Domu Kultury (do 2014 roku, później Klub Kultury Jedynka MCK). Pomysłodawczyni i organizatorka wielu imprez dla dzieci i młodzieży (np. warsztaty teatralne prowadzone przez aktorkę Bożenę Pomykałę-Kukorowską [2006-2010]) oraz dla seniorów (np. cykliczne środowe spotkania pn. Z kart historii). Rozwinęła współpracę z seniorami z Eberswalde (Niemcy). Inicjowała m.in. zbiórki książek i podręczników oraz innych środków dydaktycznych dla polskich szkół sobotnich na Kresach Południowo-Wschodnich. Z ramienia Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich współorganizowała kolonie letnie dla polskich dzieci ze Lwowa i innych miast kresowych. Organizowała turnusy rehabilitacyjne dla seniorów w Ustroniu Morskim.

Członek, a później także wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Gorzowie (od 1989 roku). Była członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Gorzowie. Współorganizowała kwesty pieniężne na odbudowę Cmentarza Obrońców Lwowa. Ponad 20 razy była współorganizatorką Festiwalu Muzyki Kresowej Kresoviana. Miłośniczka turystyki i organizatorka wyjazdów w celu poznania własnego kraju.

Odznaczona m.in. Brązowym (1979), Srebrnym (1979) i Złotym Krzyżem Zasługi (1984), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1989), Brązowym Medalem dla Obronności Kraju (1982), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1979), Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa (1999), Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego (1985), Odznaką Honorową Za Zasługi dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2003), Srebrnym (2004) i Złotym (2010) Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką Honorową Sybiraka (2007), Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz TPD (2010) i Krzyżem Czynu Zbrojnego (2014) za popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski. W 2017 roku uhonorowana Złotym Dukatem Lubuskim za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu. [ Dane na dzień: 06.10.2018 ]

Autor: Ewa Rutkowska / zdjęcie: Bogdan Bloch
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Władysława Staryszak; [2] - portal: giik.com
Zobacz też : ANIMATORZY KULTURY | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA