WOJDYŁŁO Maria [1918-2018]

Właśc. Maria [Teresa] Wojdyłło. Znana też jako Maria Pastuszak. Działaczka kultury. Nauczycielka, germanistka i tłumacz przysięgły. Krótkofalowiec (znak wywoławczy SP3CQW).

Urodzona w Gnieźnie. Z Gorzowem Wielkopolskim związana od 1948 roku. Zmarła w Górkach Noteckich koło Gorzowa. Ukończyła Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie (1937). Rozpoczęła studia polonistyczne w Poznaniu, które przerwała ze względu na wybuch II wojny światowej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (1951) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1967, filologia i germanistyka). Od 1947 roku należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego. W czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Sierakowie (do 1945 roku), a później także w Szamotułach i Gryficach. Od 1948 roku, także jako polonistka, w Gorzowie: w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących (1948-1951), Liceum Pedagogicznym i Liceum Medycznym (1951-1955). Kierowała też internatem przy Liceum Ekonomicznym, a później przy Technikum Elektrycznym (1955-1962). Przez dwa lata pracowała w biurze, a od 1964 roku ponownie jako nauczycielka języka polskiego, m.in. w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących. Po przejściu na emeryturę (w 1974 roku) także w II Liceum Ogólnokształcącym (1974-1975) jako nauczycielka języka niemieckiego.

Działaczka kultury. Członek Gorzowskiego Towarzystwa Kultury [GTK] i wieloletni członek jego zarządu. Także laureatka Nagrody GTK (1987). Działała w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym [PTTK] i kole przewodników. Od 1967 roku była przewodnikiem wycieczek zagranicznych (głównie niemieckich), a także obsługiwała wyjazdy polskich grup turystycznych do Niemiec. Przez wiele lat pracowała jako tłumacz języka niemieckiego przy ZPJ Silwana.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego (od 1980 roku). M.in. przełożyła na język niemiecki książkę Zdzisława Morawskiego pt. Zagrajmy w szachy / Spielen wir Schach (1995, wydanie dwujęzyczne), także inne wydawnictwa z polsko-niemieckich wydarzeń kulturalnych, np. katalogi: Świat wolny od wojen. Międzynarodowe Sympozjum Rzeźbiarzy "Górzyca 94" / Die Wet Frei von Kriegen. Internationales Symposium der Bildhauer "Górzyca 94" (1994), Zofia Dymczyk-Bilińska. Rzeźba, rysunek / Plastik, Zeichnung (1994) oraz Dziedzictwo i współczesność / Erbe und Gegenwart (1998, katalog wystawy Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego). Jedna z pierwszych i jedna z najdłużej aktywnych kobiet w regionie zajmujących się krótkofalarstwem (od 1958 roku); od 1980 roku z licencją I kategorii.

Współzałożycielka Klubu Krótkofalowców PZK SP3PAA przy Technikum Elektrycznym i operator radiostacji w Harcerskim Klubie Krótkofalowym. Była też sekretarzem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Krótkofalowców w Gorzowie.

Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1979). Pochowana została na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. [ Dane na dzień: 22.09.2019 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : ANIMATORZY KULTURY | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA