SAWICKI Ryszard [1938-2000]

Właśc. Ryszard [Alfred] Sawicki. Pierwszy w historii przewodniczący Rady Miasta Gorzów. Działacz opozycyjny i NSZZ "Solidarność". Propagator sportu osób niepełnosprawnych.

Urodzony w Kutnie. Zmarł w Gorzowie. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (kierunek rehabilitacja). Od 1960 roku nauczyciel wf, m.in. w Technikum Chemicznym w Gorzowie, i założyciel gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. W latach 1966-1975, po przymusowym odejściu ze szkolnictwa za wypowiedzi w obronie Kościoła, pracował w Szpitalu Miejskim. Później starszy asystent na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (1975-1981). Od 1980 roku przewodniczący tamtejszej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Delegat na I Wojewódzki Zjazd NSZZ "Solidarność" (1981), podczas którego został wybrany w skład Zarządu Regionu. Także delegat na I Krajowy Zjazd "Solidarności". Jako jeden z założycieli Polskiej Partii Demokratycznej (1981) był rozpracowywany przez SB w ramach Spraw Operacyjnego Rozpoznania [SOR] "Odłam" (w latach 1981-1985). Po wprowadzeniu stanu wojennego członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Organizator strajków, a także uczestnik strajku okupacyjnego w Zakładach Mechanicznych Gorzów (1981), za co na początku 1982 roku został skazany w trybie doraźnym na cztery lata więzienia i osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Zwolniony warunkowo w 1983 roku na mocy amnestii z zakazem dalszej pracy w służbie zdrowia. W latach 1983-1988 działał w strukturach podziemnych NSZZ "Solidarność". Od 1983 roku zatrudniony jako rehabilitant w Wojewódzkiej Federacji Sportu, w 1989 roku został przywrócony do pracy w szpitalu. Był współorganizatorem NSZZ Rolników Indywidualnych [RI] "Solidarność" Regionu Gorzów (1989) i honorowym członkiem związku.

W 1990 roku z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w pierwszych wolnych wyborach został wybrany do Rady Miasta, a od czerwca 1990 roku był jej pierwszym przewodniczącym. Zrezygnował z tej funkcji w marcu 1991 roku. W 1998 roku ponownie ubiegał się o mandat radnego z listy Unii Wolności.

Aktywnie działał na rzecz osób i sportowców niepełnosprawnych. Był członkiem RG Zrzeszenia Sportowego Start, a także jednym z założycieli i prezesem Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start. [ Dane na dzień: 10.01.2015 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "20 lat gorzowskiej samorządności" - prac. zbiorowa pod red. Dariusza A. Rymara i Anny Zalewskiej - 2010; [2] - "Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w Regionie Gorzów Wielkopolski w latach 1980-1982" - Dariusz Rymar - 2010; [3] - portal: Encyklopedia Solidarności - praca zbiorowa [tam: Grażyna Pytlak]
Zobacz też : DZIAŁACZE OPOZYCJI W OKRESIE PRL | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | DZIAŁACZE SPORTOWI