RUDZIŃSKI Zbigniew [1960- ]

Zbigniew Rudziński Turysta, krajoznawca, podróżnik i alpinista. Autor przewodników turystycznych. Założyciel i prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gorzowskiej (1999-2018) oraz Gorzowskiego Klubu Turystyki Górskiej PTTK Sępik (1988-2013). Pomysłodawca budowy Ośrodka Edukacji i Promocji Ochrony Przyrody i Turystyki PTTK w Mościcach koło Witnicy (woj. lubuskie).

Urodzony w Gorzowie. Od 1982 roku członek gorzowskiego Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a w latach 1984-1989 członek jego zarządu. W 1999 roku założył i został prezesem Oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp. Propagator turystyki pieszej, kajakowej i rowerowej. Zorganizował kilkaset wycieczek, rajdów i zlotów turystycznych po Gorzowie oraz po terenie woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego, w tym ponad 200 wycieczek dla młodzieży szkolnej. Zaprojektował ścieżki nordic walking w Gorzowie Wlkp. i powiecie gorzowskim. Oznakował turystyczny szlak konny Dąbroszyn – Nowe Polichno. Autor licznych publikacji o turystyce i przewodników dotyczących Gorzowa i okolic, m. in.: Szlaki rowerowe Gorzowa i okolic (2001), Gmina Kłodawa zaprasza do Puszczy Gorzowskiej (2004), Miasto na siedmiu wzgórzach (2007, wspólnie z » Krystyną Kamińską), Chronione obszary przyrodnicze powiatu gorzowskiego (2008, wspólnie z Piotrem Charą), Rowerowy szlak zakonów rycerskich na Ziemi Lubuskiej (2008), Rowerowy szlak królewski (2009), Spacer po Gorzowie (2010), Weekend w Gorzowie. Informator turystyczny powiatu gorzowskiego (2012), Mały przewodnik po projektowanej trasie rowerowej Warta – Noteć (2012 i 2014), Spacerownik turystyczny po Gorzowie (2014 i 2016), Mościce, Witnica i okolice (2014 i 2017), Turystycznie o drzewach i krzewach (2017). Autor wydanej w 2021 roku mapy historycznej Powiat Gorzowski Dawniej (wyd. OPTTK Ziemi Gorzowskiej), nagrodzonej w 29. Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Turystycznej i Krajoznawczej. W tym samym roku ukazał się jego Alfabet gorzowski (OPTTK Ziemi Gorzowskiej), który zajął ex aequo pierwsze miejsce (razem z #ciekawieowarszawie Marcina Rafała Kudłacika z Warszawy) wśród 140 pozycji zgłoszonych do prestiżowego ogólnopolskiego konkursu na najlepszą książkę o tematyce turystycznej i krajoznawczej.

Jest autorem przewodników także po innych rejonach Polski, np.: Zamki Sudetów polskich (1995) i Chojnik i okolice (1997). Opublikował baśń polską z pogranicza litewsko-białoruskiego pt. Baśń o braciach bliźniakach, skrzydlatych smokach i Suchonogim z Dębu (2013). Wiele z tych pozycji zostało przetłumaczonych na języki niemiecki i angielski. Autor prezentacji multimedialnej pt. Gorzów znany i nieznany i około 30 map turystycznych. Współorganizator corocznych wojewódzkich konkursów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży pt. Poznajemy Ojcowiznę. W latach 2001-2009 członek grupy roboczej ds. turystyki Euroregionu Pro Europa Viadrina. Inicjator i realizator akcji odśmiecania i porządkowania ujściowego odcinka Doliny Srebrnej i oznakowania tam Gorzowskiego Ekstremalnego Szlaku Pieszego (2017), także Edukacyjnego Parku Dendrologicznego PTTK w Mościcach, w którym znajduje się 120 gatunków drzew i krzewów, skalniak z 60 gatunkami roślin górskich, mały staw z gatunkami roślin wodnych, Domek na Drzewie i Ogród Stu Zapachów z m.in. 53 gatunkami i odmianami mięty.

W 1988 roku powołał do życia Gorzowski Klub Turystyki Górskiej PTTK Sępik, którego w latach 1988-2013 był prezesem. Zorganizował ponad 40 wypraw, m.in. w góry Islandii, Norwegii, Hiszpanii, Macedonii, Francji, Włoch, Austrii, Grecji i Krymu. Zdobył m. in. Mont Blanc w Alpach (Włochy/Francja), Marmoladę w Dolomitach (Włochy), Pico d'Aneto w Pirenejach (Hiszpania), Etnę na Sycylii (Włochy), Wichren w Pirynie (Bułgaria), Musałę w Rile (Bułgaria) i Bobotov Kuk w Durmitorze (Czarnogóra).

Z zamiłowania fotograf. W październiku 2012 roku w » Galerii pod Kopułą » Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. otwarto jego wystawę pt. Najpiękniejsze miejsca w Europie.

Odznaczony Odznaką Honorową im. Aleksandra Janowskiego Za Zasługi dla Krajoznawstwa i Złotą Odznaką Honorową PTTK. Wyróżniony medalem i tytułem Nauczyciela Kraju Ojczystego. [ Dane na dzień: 19.09.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów Z. Rudzińskiego
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Zbigniew Rudziński; [2] - portal: www.zarabiajnaturystyce.pl
Zobacz też : » ANIMATORZY KULTURY | » AUTORZY PUBLIKACJI NAUKOWYCH i POPULARNONAUKOWYCH | » DZIAŁACZE SPOŁECZNI | » REGIONALIŚCI, HISTORYCY