HOPFER Jerzy [1946-2016]

Jerzy Hopfer Kapitan żeglugi śródlądowej. Poseł na Sejm PRL (1989-1991) i radny Rady Miasta (1998-2002). Kapitan zabytkowego lodołamacza Kuna (2004-2012).

Urodzony w Pile. Od 1983 roku związany z Gorzowem. Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował ekonomikę transportu w Akademii Ekonomicznej w Sopocie. W 2003 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

W 1983 roku został kierownikiem nadzoru wodnego w Gorzowie. Z ramienia Unii Chrześcijańsko-Społecznej (UChS) w 1989 roku został wybrany posłem na Sejm X kadencji (Sejm kontraktowy). Był delegatem do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. W 1998 roku (z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej) został wybrany na jedną kadencję do Rady Miasta. W roku 2001 był współzałożycielem i do 2009 roku prezesem Stowarzyszenia Wodniaków Gorzowskich Kuna. Kierował rewitalizacją zabytkowego lodołamacza Kuna, a od 2004 do 2012 roku był jego pierwszym kapitanem. Organizator międzynarodowych Zlotów Wodniaków. Przez trzy kadencje (w latach 1999-2008) był prezesem klubu sportowego Admira Gorzów, a później pełni funkcję członka zarządu. Był też wiceprezesem Związku Polskich Armatorów Śródlądowych. [ Dane na dzień: 6.09.2016 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Jerzy Hopfer; [2] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007
Pozycja [2] w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.
Zobacz też : DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | DZIAŁACZE SPORTOWI | PARLAMENTARZYŚCI