HRYBACZ Janusz [1925-2009]

Janusz Hrybacz Nauczyciel, kombatant, pionier miasta, działacz społeczny, kolekcjoner pamiątek wileńskich.

Urodzony w Wilnie (Polska, obecnie stolica Litwy). Z Gorzowem Wielkopolskim związany od 1946 roku. Zmarł tamże. W 1938 roku rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. Po wkroczeniu Niemców do Wilna przerwał naukę i podjął pracę zarobkową. W 1944 roku wstąpił do Oddziału Rozpoznawczego Armii Krajowej, dowodzonego przez Władysław Kitowskiego (ps. Grom). Brał udział w akcjach bojowych, m.in. w operacji Ostra Brama. W 1944 roku awansował na stopień ułana. W tym samym roku został rozbrojony i osadzony w Miednikach, następnie wywieziony do Kaługi, a po odmowie złożenia sowieckiej przysięgi wywieziony do pracy przy wyrębie lasów podmoskiewskich. W 1946 roku z transportem wileńskich akowców powrócił do Polski, odnalazł swoją rodzinę w Gorzowie i tutaj się osiedlił. Podjął pracę w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym oraz kontynuował przerwaną naukę w Liceum Handlowym. Po maturze w 1948 roku podjął studia na Akademii Handlowej w Poznaniu, przekształconej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Po jej ukończeniu otrzymał nakaz pracy w Technikum Finansowym w Gorzowie Wlkp. W szkolnictwie przepracował 35 lat, ostatnie 12 lat jako wizytator szkół średnich w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wlkp. W 1987 roku przeszedł na emeryturę.

Przez wiele lat prowadził aktywną działalność społeczną. Był założycielem i długoletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego (w latach 1966-1987), prezesem Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej (1989-2001). Od 1989 roku był członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK, gdzie przewodniczył Komisji Weryfikacyjnej, a od 1990 roku przewodniczącym Środowiska Wileńsko-Nowogródzkiego. Od 1993 roku był członkiem Komisji Historycznej Okręgu Wileńskiego AK. W 2015 roku w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego odbyło się spotkanie poświęcone jego pamięci. Jego wspomnienia opublikowane zostały w książce » Hanny Ciepieli pt. Galeria lubuskich pedagogów (2021).

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Partyzanckim (1959), Medalem Zwycięstwa i Wolności (1959), Odznaką Grunwaldzką (1960), Krzyżem Armii Krajowej (1968), odznaką Za Zasługi dla woj. gorzowskiego (1976), odznaką Zasłużonego działacza kultury (1976), Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (1978), medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978), medalem Zasłużonego dla Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego, medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (1980), odznaką Syn Pułku (1981), odznaką Weteran Walk o Niepodległość (1995), Krzyżem Zesłańców Sybiru (2005). [ Dane na dzień: 10.03.2022 ]

Autor: Hanna Ciepiela / zdjęcie: ze zbiorów H. Ciepieli
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : » DZIAŁACZE SPOŁECZNI | » OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA