ŁĄCKI Zbigniew [1917-1973]

Zbigniew Łącki Właśc. Zbigniew [Marcin] Łącki. Uznany fotografik. Jeden z założycieli » Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego [GTF]. Pierwotnie zegarmistrz. Radny » Miejskiej Rady Narodowej (1954-1958).

Urodzony w Gdańsku. Okupację spędził na Węgrzech. W 1946 roku osiedlił się w Gorzowie. Zmarł tamże. Przy » ulicy Sikorskiego (wówczas Wandy Wasilewskiej) otworzył zakład zegarmistrzowski. W 1960 roku zdał egzamin czeladniczy w zawodzie fotografa, a lokal przekształcił w zakład fotograficzny Foto Łącki. Uważał się za ucznia » Konstantego Ludwikowskiego - fotografika ze Starego Kurowa (obecnie powiat strzelecko-drezdenecki). Jeden z pierwszych - obok » Waldemara Kućko i Eugeniusza Mazura - dokumentalistów powojennego Gorzowa. W 1954 roku był jednym z inicjatorów powołania gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, które - dzięki jego staraniom - w lipcu 1961 roku przekształciło się w Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne. Został też jego pierwszym prezesem. Obok typowej fotografii zakładowej tworzył fotografię artystyczną. Wyspecjalizował się w akcie i portrecie. Uznanie zdobył również za fotografię teatralną.

Uważany był za jednego z najzdolniejszych fotografików gorzowskich, ale do Związku Polskich Artystów Fotografików nie należał. Laureat licznych nagród (również międzynarodowych) i autor wielu wystaw.

Był też znanym działaczem społecznym. W 1955 roku został członkiem Społecznego Komitetu Budowy » Pomnika Adama Mickiewicza. Członek » Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Gorzowie i nieformalnej kulturo- i opiniotwórczej grupy znanej jako » Stolik numer 1. Miłośnik motocykli. Jako zawodnik klubu Unia startował m.in. (i zajmował czołowe lokaty) w wyścigach o Herb Miasta Gorzowa. W 1971 roku - jako pierwszy - otrzymał doroczną nagrodę » Gorzowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

W ostatnich latach życia zmagał się z ciężką chorobą. W 1969 roku musiał zrezygnować z prezesury w GTF. Zmarł tragicznie. Pochowany został na » cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp. GTF podczas dorocznych wystaw przyznaje nagrodę im. Zb. Łąckiego za portret artystyczny.

Zawodową spuściznę po Zbigniewie Łąckim przejął jego syn - również » Zbigniew (młodszy) - przez lata właściciel tego samego zakładu fotograficznego przy ul. Sikorskiego. Przedstawicielem trzeciego pokolenia fotografików rodu Łąckich jest Tomasz Łącki - syn Zbigniewa (młodszego), który również specjalizuje się w fotografii portretowej. [ Dane na dzień: 14.10.2012 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum (ze zbiorów WiMBP)
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [2] - "Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury" - praca zbiorowa [tam: Krystyna Kamińska] - 2007
Powyższe pozycje w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.
Zobacz też : » DZIAŁACZE SPOŁECZNI | » PLASTYCY, FOTOGRAFICY | » TWÓRCY