ŻURAWSKA-CHASZCZEWSKA Jowita [1970- ]

Jowita Żurawska-Chaszczewska Właśc. Jowita [Lilianna] Żurawska-Chaszczewska. Znana też jako Jowita Żurawska. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Była adiunkt w Akademii im. Jakuba z Paradyża. Była dziennikarka mediów gorzowskich.

Urodzona w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie). Z Gorzowem związana od 1977 roku. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie (1989) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1994). Ukończyła Podyplomowe Studia Reklamy i Promocji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2002). W 2010 roku obroniła pracę doktorską pt. Słownictwo rzemiosł skórzanych w polszczyźnie historycznej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dziennikarka Telewizji Vigor (1994), tygodnika "Ziemia Gorzowska" (1994-1996), dziennika "Gazeta Lubuska" (1996-2002) i tygodnika "Tylko Gorzów", zajmująca się sprawami społecznymi, oświatowymi i medycznymi. Pracowała w Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej [WISZ] w Gorzowie Wlkp. (2002) i Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim (2002-2003, Gabinet Wojewody). Rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (2003-2008). W latach 2008-2020 zatrudniona w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i Akademii im. Jakuba z Paradyża. Pierwotnie jako asystent (od 2008 roku), a później na stanowisku adiunkta (2011-2020).

W pracy naukowej zajmuje się idiostylem powieści Józefa Korzeniowskiego, a także leksykologią, leksykografią, frazeologią i stylistyką historyczną. Jest autorką Słownika rzemiosł skórzanych (2012) oraz pracy Słownictwo rzemiosł skórzanych w polszczyźnie historycznej (2014). Także kilkudziesięciu referatów i artykułów naukowych, m.in.: Obyczaje rzemieślnicze i ich odbicie w polszczyźnie historycznej (2007 Głogów), Funkcja barw w językowej kreacji postaci w powieści "Krewni" Józefa Korzeniowskiego – wygląd (Białystok 2013), Formy adresatywne w powieści "Spekulant" Józefa Korzeniowskiego (2015 Bydgoszcz), Słownictwo religijne w powieści "Nowe wędrówki Oryginała" Józefa Korzeniowskiego (2016 Szczecin) i Słownictwo związane ze sztuką kulinarną jako element językowej kreacji obyczajów w powieści "Pan Stolnikowicz" Józefa Korzeniowskiego (2016 Kraków). Jest redaktorem naukowym kilku książek pokonferencyjnych, recenzji naukowych, jak również współorganizatorką konferencji naukowych, w tym, wraz z prof. dr. hab. Agnieszką Niekrewicz i prof. dr. hab. Bogdanem Walczakiem, cyklicznej pn. Język i literatura w świecie ponowoczesnym.

Była animatorką Ruchu Światło-Życie działającego przy kościele pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki (oazy) oraz członkiem Rady Fundacji Serce na Dłoni. Brała udział przy organizacji gorzowskiego Maratonu Pisania Listów (2011). Członek zarządu Fundacji na rzecz Akademii Gorzowskiej (2013-2016) i wiceprzewodnicząca zarządu gorzowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2014 roku). [ Dane na dzień: 13.08.2020 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Jowita Żurawska-Chaszczewska; [2] - Radio "Zachód"
Zobacz też : DZIAŁACZE SPOŁECZNI | MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA