ZDROWOWICZ-KULIK Ewa [1956- ]

Działaczka społeczna. Była kurator sądowa. Wicewójt Santoka (1999-2002). Prezes Zarządu Fundacji Serce na Dłoni (od 1996 roku). Pedagog.

Urodzona w Bagniewie (gmina Drezdenko). Z Gorzowem związana od 1972 roku. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie (1975). Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Bydgoskim im. Kazimierza Wielkiego (1979), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim (1983, ubezpieczenia społeczne), Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (2001, wycena nieruchomości), a także kursy w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie (1987, studium wiedzy o problemach alkoholowych).

W Gorzowie i dawnym województwie gorzowskim pracowała m.in. jako zawodowy kurator rejonowy (rodzinny i dla nieletnich) oraz wojewódzki (dla dorosłych). Pełniła funkcję kierownika Inspektoratu ZUS, konsultanta w Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej i wicedyrektora Domu Pomocy Społecznej. Pracowała jako nauczycielka w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych. Była wicewójtem podgorzowskiej gminy Santok.

Specjalistka w zakresie niesienia pomocy psychologicznej osobom opuszczającym zakłady karne. Posiada uprawnienia w zakresie planowania polityki oświatowej w gminie i powiecie na podstawie diagnozy środowiska lokalnego. Ukończyła kursy zamówień publicznych I i II stopnia. Działaczka społeczna. Od 1996 prezes Zarządu Fundacji Serce na Dłoni. Od 1987 roku członek nadzwyczajny Polskiego Związku Niewidomych. Członek Rady Programowej TVP3 Oddział w Gorzowie Wlkp. (od 2017 roku) oraz Zarządu Regionu Lubuskiego i Rady Krajowej .Nowoczesna.pl

Pasjonuje się kulturą łowiecką. W latach 1982-2017 członek Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki [PZŁ], w którym pełniła szereg funkcji (m.in. członek i przewodnicząca Komisji Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Gorzowie Wlkp. oraz członek Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej). Wielokrotna delegatka na Okręgowe Zjazdy Delegatów PZŁ w Gorzowie Wlkp. i na Krajowe Zjazdy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Inicjatorka i wieloletnia współorganizatorka konkursów przyrodniczo-łowieckich dla młodzieży szkół gimnazjalnych w województwie lubuskim. Posiada uprawnienia selekcjonera, sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego oraz edukatora przyrodniczo-łowieckiego w PZŁ. Artykuły o przyrodzie, tradycjach i kulturze łowieckiej publikowała m.in. w "Zachodnim Poradniku Łowieckim", "Braci Łowieckiej", "Kulturze Łowieckiej" i "Ziemi Gorzowskiej". Nagradzana i wyróżniana w ogólnopolskich konkursach dla dziennikarzy organizowanych przez Zarząd Główny PZŁ.

Odznaczona m.in. Srebrnym (2002) i Złotym (2009) Krzyżem Zasługi, srebrną Odznaką Honorową Za Zasługi dla Dobra Niewidomych (1987), Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego (1989) i Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. (2012). Także wieloma resortowymi, m.in.: Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz medalem Za Zasługi dla Gorzowskiego Okręgu Łowieckiego. Nagrodzona tytułami: Lubuszanin roku 2014 w powiecie międzyrzeckim, Honorowy Władysław 2016, przyznawanym przez Gimnazjum im. W. Jagiełły w Skwierzynie oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego (2019). Honorowy Obywatel Skwierzyny (2017). [ Dane na dzień: 23.03.2019 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów Ewy Zdrowowicz-Kulik
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Ewa Zdrowowicz-Kulik; [2] - portal: www.opp.zdrowko.net
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA