RYBKA Franciszek [1928-2007]

Działacz rzemiosła gorzowskiego. Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych. Także działacz społeczny.

Urodzony w miejscowości Wilkowyja (pow. Jarocin). Z Gorzowem Wielkopolskim związany od 1947 roku. Zmarł tamże. Dyplomowany mistrz krawiectwa (1949, specjalność krawiectwo męskie miarowe cywilne) i instruktor nauki zawodu. W latach 1956-2001 przy ulicy 30 Stycznia prowadził własny zakład krawiecki posiadający statut zakładu szkolącego, w którym wyszkoliło się ponad 200 uczniów i czeladników krawiectwa.

Wieloletni działacz Cechu Rzemiosł Różnych w Gorzowie. W latach 1971-1973 członek komisji rewizyjnej. Od 1973 do 1999 roku członek zarządu Cechu, a w latach 1973-1981 Podstarszy Cechu. Zasiadał także w Sądzie Cechowym. Członek komisji egzaminacyjnej czeladniczo-mistrzowskiej działającej przy Izbie Rzemieślniczej. Przewodniczył sekcji zawodowej w branży odzieżowo-włókienniczej gorzowskiego Cechu. Pomysłodawca i organizator kursów doskonalących dla zawodowych krawców organizowanych przez Cech w Gorzowie.

Członek Stronnictwa Demokratycznego (od 1971 roku). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Honorową Odznaką Rzemiosła (1967), złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego (1982), Złotą Odznaką za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle oraz Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (1996). [ Dane na dzień: 21.06.2020 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum
Współpraca: Feliks Witkowski

Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | DZIAŁACZE SPOŁECZNI