PYTLAK Grażyna [1949- ]

Grażyna Pytlak Właśc. Grażyna [Elżbieta] Pytlak. Działaczka opozycyjna. Publicystka. Internowana w stanie wojennym. Od połowy lat 70. ub. wieku działała w KOR i NSZZ "Solidarność".

Urodzona w Poznaniu. Publicystka czasopism "Solidarność Gorzowska", "Echo" i współredaktor podziemnego biuletynu "Feniks". W latach 1986-1993 dziennikarka, a później redaktor naczelna podziemnego pisma "Aspekty". Współzałożycielka podziemnego Radia "Solidarność". Jest jedną z bohaterek książki pt. Między mitem a zapomnieniem (2011), w której spisano losy polskich i niemieckich opozycjonistów lat 80. XX wieku, zamieszkujących strefę przygraniczną.

[ strona wymaga uzupełnienia ]

Zobacz też : DZIAŁACZE OPOZYCJI W OKRESIE PRL | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA