KOWALECZKO Jadwiga [1941- ]

Animatorka i działaczka kultury. Nauczycielka, harcerka i regionalistka.

Urodzona w Wólce koło Torunia. W Gorzowie Wlkp. mieszka od 1953 roku. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1977) w Poznaniu. Od 1961 do 1986 roku uczyła geografii w Szkole Podstawowej nr 8 w Gorzowie. Zorganizowała i prowadziła Szczep Drużyn Harcerskich im. gen. Mariusza Zaruskiego (1964-1975), Wydział Harcerskiej Młodzieżowej Służby Ruchu oraz Drużynę Nieprzetartego Szlaku w Gorzowskiej Komendzie Chorągwi ZHP (1975–1977). Od 1977 roku zatrudniona w Kuratorium Oświaty jako wizytator metodyk, a od 1992 roku w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp. (do 2008 roku). Zajmowała się tam doskonaleniem nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej i regionalnej, współtworzyła Przeglądy Amatorskiego Ruchu Artystycznego [PARA] w regionie. Z upoważnienia MEN dwukrotnie organizowała Ogólnopolski Konkurs pn. Krajobraz Polski – tradycje, współczesność, przyszłość. Była pomysłodawcą i dyrektorem Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży GORZÓW (1994–2008). Od 2009 członek Rady Artystycznej Międzynarodowy Festiwal Tańca), którego organizatorem jest obecnie Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. Autorka opracowań metodycznych oraz licznych publikacji o szkolnym ruchu artystycznym.

Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1991), Złotym Krzyżem Zasługi (1983) i złotym krzyżem Za Zasługi dla ZHP (1971). [ Dane na dzień: 15.02.2018 ]

Autor: Hanna Ciepiela / zdjęcie: zbiory prywatne J. Kowaleczko
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: Jadwiga Kowaleczko
Zobacz też : ANIMATORZY KULTURY | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA | REGIONALIŚCI, HISTORYCY