DRATWIŃSKA Maria [1949- ]

Prezes Honorowy Związku Sybiraków Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Dyrektorka szkoły i nauczycielka. Sybiraczka.

Urodzona w miejscowości Prudka pow. Szczuczyn (obecnie miasto na Białorusi w obwodzie grodzieńskim). Od 1955 roku związana z Gorzowem Wielkopolskim. W latach 1951-1955 zesłana jako członek rodziny byłego wojskowego służącego w Armii Andersa (razem z matką, ojcem i siostrą) do Czeremchowa w obwodzie irkuckim. W 1955 roku wraz z rodziną została repatriowana do Polski i zamieszkała w podgorzowskich Sosnach. Rodzice Marii Dratwińskiej zrehabilitowani zostali dopiero w 1972 roku, a ona sama w 1994 roku.

Uczęszczała do szkoły podstawowej w Dzieduszycach Starych (obecnie wieś w powiecie gorzowskim w gminie Witnica) i Liceum Ogólnokształcącego nr 19 (Obecnie » II Liceum Ogólnokształcące) w Gorzowie Wlkp. Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Gorzowie (1969), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (1986, Wydział Pedagogiczny, Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej) oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (1990, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Kaliszu, Studium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania Oświatą).

W latach 1969-1980 nauczycielka w Szkole Podstawowej w Dzieduszycach Starych, należącej do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Witnicy. Instruktorka w » Wojewódzkim Domu Kultury (1980-1982). Od 1982 roku (do emerytury) dyrektorka i nauczycielka matematyki i fizyki w Szkole Podstawowej w Wawrowie. W czasie pełnienia funkcji dyrektorki podległa jej placówka została przekształcona z czteroklasowej do pełnej ośmioklasowej szkoły podstawowej, a budynek na cele oświatowe przejęto po zlikwidowanym Kombinacie PGR. W 2020 roku szkole w Wawrowie nadano im. Sybiraków.

Działaczka sybiracka. Od 1999 roku związana ze Związkiem Sybiraków Oddział w Gorzowie. W 2000 roku wybrana na wiceprezesa Koła Miejskiego gorzowskiego oddziału, a od 2006 roku trzykrotnie wybierana na prezesa. W roku 2018 została wybrana prezesem koła i prezesem Zarządu Związku Sybiraków Oddział w Gorzowie. Funkcję tę pełniła do września 2021 roku. Obecnie Prezes Honorowy Związku Sybiraków Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Za cel stawiała sobie upamiętnianie Sybiraków i ujawniania ukrywanej przez wiele lat prawdziwej historii związanej z zesłaniami. Jest jedną z inicjatorek powstania kaplicy Matki Boskiej Sybiraków w » kościele NMP Królowej Polski przy ul. Żeromskiego w Gorzowie (2000), odsłonięcia na budynku Urzędu Miasta tablicy ku czci gen. Władysława Sikorskiego (2002) oraz odsłonięcia przy Pomniku Ofiar Stalinizmu z 1993 roku na » cmentarzu komunalnym czterech kamiennych tablic z nazwiskami Sybiraków i miejscami ich zesłań (2009).

Była w zespole redakcyjnym książki pt. Syberia – podróż w nieznane. Historie ocalonych z zesłania (2009, wyd. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny [WOM]), która powstała na podstawie materiałów z konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej w 20. rocznicę powstania Związku Sybiraków Oddział w Gorzowie (2009).

Także nakładem WOM wydano książkę pt. Dwadzieścia lat Koła i Oddziału Związku Sybiraków, a wspólnie z » Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim książkę pt. Nasze losy. 30 lat Koła i Oddziału Związku Sybiraków w Gorzowie (2019).

Odznaczona m.in. Złotym (2012) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004), Krzyżem Zesłańców Sybiru (2006), Odznaką Honorową Sybiraka (2000), Srebrną Odznaką Zasłużony dla Związku Sybiraków (2012), » Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2003), Srebrnym Medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej (2003), Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa (2007), Odznaką Przyjaciel Dziecka (2010), Medalem Pro Patria (2014) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2020). [ Dane na dzień: 9.09.2022 ]

Autor: Ewa Rutkowska / zdjęcie: archiwum M. Dratwińskiej
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - Maria Dratwińska
Zobacz też : » ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | » DZIAŁACZE SPOŁECZNI | » OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA