PIECHOCKI Zygmunt Marek [1947- ]

Marek Piechocki Poeta i prozaik. Propagator muzyki klasycznej. Laureat Nagrody im. Janusza Słowika (2007) i Motyla - Nagrody Kulturalnej Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego (2012).

Urodzony w Zielonej Górze. Z Gorzowem związany od 1960 roku. Z wykształcenia technik ekonomista. Przez wiele lat pracował jako kierowca, m.in. w firmie Z. Marciniak S.A. W 1998 roku wydał pierwszy tomik wierszy Zaistniałem, a jego Sytuacje (z 2009 roku) były nominowanie do nagrody Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Jego wiersze trafiły do antologii wydawanych przez Klub Literacki Grodzkiego Domu Kultury w Gorzowie (m.in. Poeci okrągłego stołu i Zapisani w wierszach). Publikował też w "Arsenale Gorzowskim", "Lamusie", "Pegazie Lubuskim" i ogólnopolskim kwartalniku "Kozirynek". W tym ostatnim również prozę w formie "Listów hipotetycznych", które w 2010 roku wydał własnym nakładem w postaci książki. Współpracuje z portalami internetowymi, na których publikuje wiersze i prozę, a także recenzuje wydarzenia kulturalne (m.in. w stałych felietonach "Moim zdaniem" i "Postscriptum").

Miłośnik i znawca muzyki klasycznej i fortepianowej. Autor recitali fortepianowych organizowanych w Jazz Clubie Pod Filarami (od 2001 roku) i okazjonalnie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta. Pomysłodawca spotkań pn. Moje fascynacje, poświęconych postaciom ze świata poezji i muzyki. W tygodniku "Ziemia Gorzowska" publikował felietony "okołomuzyczne". Był współautorem (wraz z Hanną Kaup) interdyscyplinarnego wydarzenia kulturalnego Re-animacje Sztuki. W 2012 roku podjął się odczytu oraz doprowadził do wydania częściowo zniszczonych rękopisów wierszy żydowskiej poetki Melanii Fogelbaum, znalezionych po wojnie w łódzkim getcie. Redakcji dokonał poeta i recenzent literacki Leszek Żuliński. On też nadał książce tytuł - Drzwi otwarte na nicość (wybrany wers z wiersza M. Fogelbaum), którą w formie sponsoringu tego wydarzenia literackiego wydrukowała firma SONAR w Gorzowie. Zafascynowany twórczością żydowskiej poetki, w maju 2013 roku wydał własnym sumptem książkę pt. Powrót Melanii Fogelbaum. Zamieścił w niej adresowane do poetki listy, które są zapisem jego niezwykłej peregrynacji po jej rękopisach, lirycznym dokumentem metafizycznej bliskości dwojga osób – uwikłanej w holokaust, zamkniętej w getcie kobiety i odkrywcy jej biografii i talentu literackiego. W 2017 roku wydał kolejny tomik swoich wierszy pt. Przedstawienia, ilustrowany m.in. malarstwem jego brata, Juliusza Piechockiego. [ Dane na dzień: 8.02.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Zygmunt Marek Piechocki; [2] - portal: www.zlp.gorzow.prv.pl
Zobacz też : DZIAŁACZE SPOŁECZNI | PISARZE | TWÓRCY