KUŚMIDER Piotr [1969- ]

Piotr Kuśmider Właśc. Piotr [Antoni] Kuśmider. Psycholog, społecznik, filmowiec. Wiceprezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gorzowie.

Urodzony w Wągrowcu (woj. poznańskie). Od 1969 roku Gorzowie. Ukończył Szkołę Podstawową nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Gorzowie (1984), Technikum Kolejowe im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu (1989) i Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (1998). Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004, psychologia). Ukończył także studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. (2001, pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna) i Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie (2004). Od 1999 roku zatrudniony bądź związany jako opiekun grup, terapeuta i psycholog z instytucjami zajmującymi się pomocą potrzebującym. W latach 1999-2003 pracował w Towarzystwie Pomocy im. Brata Krystyna w Gorzowie, później w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej (2008-2010, jako psycholog), Towarzystwie Walki z Kalectwem (2008-2011, psycholog i doradca zawodowy), Hospicjum im. św. Kamila (2010-2012, psycholog), a od 1994 roku w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta (terapeuta, psycholog, a także wiceprezes towarzystwa). Pracuje też poza Gorzowem: od 2010 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym w Gościmiu (powiat strzelecko-drezdenecki w woj. lubuskim), a od 2013 roku w Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (filia w Drezdenku, woj. lubuskie). W latach 2005-2008 był członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Doświadczenia z pracy z bezdomnymi i potrzebującymi stały się inspiracją jego twórczości. Napisał scenariusz i wyreżyserował filmy: Opowieści bezdomnych (1999) i Szekspir w Schronisku (2013). Ten ostatni pokazany został na Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku (2013). Jest autorem i reżyserem inscenizacji teatralnych: Nieodgadnione są drogi ludzkie (2007), Duch św. Brata Alberta w życiu i poezji ludzi bezdomnych (2009) oraz Medytacje o chlebie (2010). Na Scenie Letniej Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie wystawione zostały jego sztuki: Pociąg (2008, w reżyserii Jana Mierzyńskiego, z jego udziałem oraz Iwony Kusiak i P. Kuśmidera) oraz Cmentarz (2009 - przedstawienie opowiadające historię cmentarza żydowskiego w Gorzowie, z udziałem Krzysztofa Tuchalskiego oraz P. Kuśmidera i J. Mierzyńskiego, którzy byli także reżyserami spektaklu). Tematykę bezdomnych pokazał na dokumentalnych wystawach fotograficznych: Nasze 10 lat (1997, Schronisko im. św. Brata Alberta w Gorzowie), Oblicza bezdomności (2011, w Barlinku) i Archiwalne zdjęcia schroniska im. św. Brata Alberta w Gorzowie (2011, Galeria Pod Pocztową Trąbką, Gorzów). Za fotoreportaż pt. Zapis ze schroniska Brata Alberta został nagrodzony podczas XLVIII Dorocznej Wystawy Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego (2003).

Jego opowiadanie Pomagać innym otrzymało wyróżnienie w konkursie literackim i zostało wydane w książce pod tym samym tytułem (2001). W 2004 roku otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim pt. O pajdę chleba razowego. Jest współautorem książki pt. Drogą Brata Alberta. 25-lecie Gorzowskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (2012). W 2013 roku napisał Drogę Krzyżową bezdomnych. Odznaczony m.in. pamiątkowym Medalem św. Brata Alberta za działalność na rzecz osób bezdomnych (2012). [ Dane na dzień: 1.09.2016 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów P. Kuśmidera
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: Piotr Kuśmider
Zobacz też : DZIAŁACZE SPOŁECZNI | TWÓRCY