KUŚMIDER Piotr [1969- ]

Piotr Kuśmider Właśc. Piotr [Antoni] Kuśmider. Psycholog, społecznik, filmowiec. Wiceprezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gorzowie.

Urodzony w Wągrowcu (woj. poznańskie). Od 1969 roku Gorzowie. Ukończył Szkołę Podstawową nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Gorzowie (1984), Technikum Kolejowe im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu (1989) i Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (1998). Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004, psychologia). Ukończył także studia podyplomowe w » Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. (2001, pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna) i Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie (2004). Od 1999 roku zatrudniony bądź związany jako opiekun grup, terapeuta i psycholog z instytucjami zajmującymi się pomocą potrzebującym. W latach 1999-2003 pracował w Towarzystwie Pomocy im. Brata Krystyna w Gorzowie, później w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej (2008-2010, jako psycholog), Towarzystwie Walki z Kalectwem (2008-2011, psycholog i doradca zawodowy), Hospicjum im. św. Kamila (2010-2012, psycholog), a od 1994 roku w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta (terapeuta, psycholog, a także wiceprezes towarzystwa). Pracuje też poza Gorzowem: od 2010 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym w Gościmiu (powiat strzelecko-drezdenecki w woj. lubuskim), a od 2013 roku w Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (filia w Drezdenku, woj. lubuskie). W latach 2005-2008 był członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Doświadczenia z pracy z bezdomnymi i potrzebującymi stały się inspiracją jego twórczości. Napisał scenariusz i wyreżyserował filmy: Opowieści bezdomnych (1999) i Szekspir w Schronisku (2013). Ten ostatni pokazany został na Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku (2013). Jest autorem i reżyserem inscenizacji teatralnych: Nieodgadnione są drogi ludzkie (2007), Duch św. Brata Alberta w życiu i poezji ludzi bezdomnych (2009) oraz Medytacje o chlebie (2010). Na » Scenie Letniej » Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie wystawione zostały jego sztuki: Pociąg (2008, w reżyserii Jana Mierzyńskiego, z jego udziałem oraz Iwony Kusiak i P. Kuśmidera) oraz Cmentarz (2009 - przedstawienie opowiadające historię » cmentarza żydowskiego w Gorzowie, z udziałem Krzysztofa Tuchalskiego oraz P. Kuśmidera i J. Mierzyńskiego, którzy byli także reżyserami spektaklu). Tematykę bezdomnych pokazał na dokumentalnych wystawach fotograficznych: Nasze 10 lat (1997, Schronisko im. św. Brata Alberta w Gorzowie), Oblicza bezdomności (2011, w Barlinku) i Archiwalne zdjęcia schroniska im. św. Brata Alberta w Gorzowie (2011, » Galeria Pod Pocztową Trąbką, Gorzów). Za fotoreportaż pt. Zapis ze schroniska Brata Alberta został nagrodzony podczas XLVIII Dorocznej Wystawy » Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego (2003).

Jego opowiadanie Pomagać innym otrzymało wyróżnienie w konkursie literackim i zostało wydane w książce pod tym samym tytułem (2001). W 2004 roku otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim pt. O pajdę chleba razowego. Jest współautorem książki pt. Drogą Brata Alberta. 25-lecie Gorzowskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (2012). W 2013 roku napisał Drogę Krzyżową bezdomnych. Odznaczony m.in. pamiątkowym Medalem św. Brata Alberta za działalność na rzecz osób bezdomnych (2012). [ Dane na dzień: 1.09.2016 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów P. Kuśmidera
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: Piotr Kuśmider
Zobacz też : » DZIAŁACZE SPOŁECZNI | » TWÓRCY